Izvēlies savu atlaidi praktisko mācību komplektiem

jūlijs 31, 2023

Lieliska iespēja uzņēmumu un organizāciju darbiniekiem noorganizēt praktiskās apmācības īpaši izdevīgi! Atsvaidzināt jau esošās vai iegūt jaunas praktiskās zināšanas ugunsdrošībā ir viens no priekšnoteikumiem drošas darba vides veidošanā.

Piesakot savam kolektīvam UGUNSDROŠĪBAS INSTRUKTĀŽAS un/ vai PRAKTISKĀS APMĀCĪBAS,  atlaides apmēru nosakiet paši!

Ņemot 1 – saņem 10% atlaidi, ņemot 2 – 20% atlaidi, ņemot 3 – 30% atlaidi.

🧯 Ugunsdrošības instruktāža

Pamatojoties uz 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. ”Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, saimnieciskās darbības objekta vai publiska objekta atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem. Uzzināt vairāk šeit >>

🧯 Evakuācijas apmācības

Jebkura veida ēkai ir unikāls rīcības un evakuācijas plāns ārkārtas situācijām. Nodarbināto uzdevums ir to saprast, lai paaugstinātas bīstamības situācijā neapjuktu vai nekristu panikā, apdraudot sevi un citus. Uzzināt vairāk šeit >> 

🧯 Praktiskās nodarbības iekštelpās vai ārtelpās

Pamatojoties uz 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. ”Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, saimnieciskās darbības objektā vai publiskā objektā, kurā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, un kritiskās infrastruktūras objektā atbildīgā persona ne retāk kā reizi gadā organizē praktiskās nodarbības.

Uzzināt vairāk par praktiskām nodarbībām ārtelpās šeit >>  

Uzzināt vairāk par praktiskām nodarbībām iekštelpās šeit >>

 

 Īpašais piedāvājums spēkā līdz 30.09.2023.

Pieteikt praktiskās mācības ugunsdrošībā

Atgādinām!

Instruktāžas ugunsdrošībā ir jāveic ne retāk kā reizi gadā.

Saimnieciskās darbības objektā vai publiskā objektā, kurā vienlaikus var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, ir jānodrošina praktiskās nodarbības atbilstoši Ugunsdrošības sadaļai "Rīcība ugunsgrēka gadījumā".

Lai saņemtu piedāvājumu darbinieku instruktāžām un praktiskām apmācībām, sazinieties ar mums!

Tālrunis: +371 67 556 799

E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv

E-veikals