Sazinies ar mums
Lapa kursi civilā drošība un aizsardzība

Lai izpildītu civilās aizsardzības likuma prasības:

26.06.2007 MK Noteikumus Nr.423 “Pašvaldības, komersanta un iestādes civilās aizsardzības plāna struktūra, tā izstrādāšanas un apstiprināšnas kārtība”’;

11.09.2007 MK Noteikumus Nr.772 “Noteikumi par civilās aizsardzības mācību veidiem un organizēšanas kārtību”;

22.09.2008 MK Noteikumus Nr.612 “Minimālās prasības civilās aizsardzības kursa saturam un nodarbināto civilās aizsardzības apmācības saturam” .

Atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai mācību programmai (160 stundas), ja minētās personas strādā objektos vai paaugstināta rūpniecisko avāriju riska objektos – kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas),

SIA „FN – SERVISS” MĀCĪBU CENTRS „DROŠĪBA” PIEDĀVĀ LICENCĒTU 160 STUNDU KURSU „CIVILĀ DROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA” (IZM lic.nr. PP 1232)

Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību – apmācība objekta darbiniekiem, kas nodarbojas ar civilās aizsardzības jautājumu risināšanu. 160 STUNDU KURSS ( IZM lic.Nr. PP 1232) – beidzot apmācības kursu Jūs sekmīgi varēsiet izpildīt Civilās aizsardzības likuma un augstāk minēto MK Noteikumu prasības civilās aizsardzības jomā. Jūs ne tikai izpildīsiet likuma prasības, bet arī zināsiet visu nepieciešamo, lai kvalitatīvi veiktu sev uzticētos pienākumus objekta civilās aizsardzības nodrošināšanai.

Pēc nobeiguma testa, eksāmena darba sekmīgas nokārtošanas un rēķina apmaksas izsniedzam Latvijas Republikas Izglītības un Zinātnes ministrijas APLIECĪBU.

AKCIJA Mācību maksa: EUR 234,00  EUR 180,00  

Maksā iekļauts:

  • praktiskā nodarbība ar pirmās nepieciešamības civilās aizsardzības līdzekļiem;
  • izdales materiāli;
  • kafijas pauzes;
  • apliecības  izgatavošana.

Kursu datumi:  kursi ir atcelti uz nenoteiktu laiku

Nodarbības notiek  –  Rīgā, Brīvības gatvē 204 b

Eksāmens: pēc vienošanās ar grupu. 

Norises laiks –  9.00 – 16.15

Pieteikties kursiem

Instruktāžu uzskaites žurnālus varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Printēt lapu
E-veikals