SEJAS MASKAS, FILTRI UN RESPIRATORI

Kādu individuālu aizsardzības līdzekli izvēlēties? Sejas masku, medicīnisko masku vai respiratoru?

Viens no vīrusu, tostarp COVID-19, izplatīšanās veidiem ir sīki pilieni, kas rodas inficētajai personai runājot, šķaudot vai klepojot, tāpēc ļoti aktuāls ir jautājums par atbilstošu individuālu aizsardzības līdzekļu (turpmāk tekstā IAL), kā piemēram, sejas masku, respiratoru, sejas vairogu un aizsargbriļļu piemeklēšanu un iegādi.

Patērētājiem un profesionālajiem lietotājiem ir pieejami dažādi sejas un elpceļu IAL,  un ir būtiski saprast, kādam mērķim tie ir ražoti un vai pasargā to lietotājus.

 Respirators, medicīniskā maska vai parastā sejas maska?

Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļus var iedalīt trīs grupās: respiratoros, medicīniskajās vai ķirurģiskajās maskās, kā arī vienkāršās sejas vai higiēnas maskās.

Respirators paredzēts, lai aizsargātu lietotāju no pilienu un sīko daļiņu ieelpošanas, savukārt medicīniskās maskas, tiek izmantotas, lai ierobežotu maskas lietotāja infekcijas izraisītāju pārnešanu citiem cilvēkiem un galvenokārt paredzētas, lai sargātu pacientus. Medicīnisko masku lietošana mazina vīrusu izplatīšanu no tiem cilvēkiem, kuri jau ir slimi un kuriem jāsatiekas ar citiem cilvēkiem, t.sk. pacientiem ārstniecības iestādēs[1]. Tiek ražoti arī abu šo produktu apvienojumi – medicīniskās maskas ar respiratoriem, kas attiecīgi veic abu šo produktu funkcijas – gan aizsargā pašu lietotāju, gan apkārtējos cilvēkus no maskas lietotāja. Šādas preces ir būtiskas slimu personu ārstēšanai un aprūpei.

Respiratori

Respiratoriem prasības ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 9. marta Regulā (ES) 2016/425 par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem un ar ko atceļ Padomes Direktīvu 89/686/EEK. Elpošanas ceļu aizsardzības līdzekļiem piemērojamais standarts ir EN 149+A1:2009 “Elpošanas aizsargierīces. Filtrējošas pusmaskas aizsardzībai pret sīkajām daļiņām. Prasības, pārbaude, marķēšana”. Saskaņā ar šo standartu  respiratori iedalās 3 klasēs, ņemot vērā filtrācijas efektivitāti un gaisa noplūdi:

  • FFP1 (filtrācijas efektivitāte 80%, noplūde 25%),
  • FFP2 (filtrācijas efektivitāte 94%, noplūde 11%) un
  • FFP3 (filtrācijas efektivitāte 99%, noplūde 5%).

Papildus visiem respiratoriem tiek pārbaudīts arī piemērotības tests (fit test), lai pārliecinātos, ka konkrētais respirators ir atbilstoša izmēra un nodrošina maksimālu aizsardzību.

Eiropas Slimību profilakses un kontroles centrs (ECDC)[2] iesaka lietot FFP2 vai FFP3 klases respiratorus aizsardzībai no COVID-19. Papildus ECDC norāda, ka sejas masku (ķirurģiskās maskas) lietošana ir ieteicama respiratoru trūkumu gadījumā, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi.

Būtiski atzīmēt to, ka arī respiratora mūžs nav ilgs. Tas ir jāizmet ārā, kad tas tiek bojāts vai ir netīrs.

Medicīniskās maskas

Medicīniskā maska ir vienreizējas lietošanas maska, kas paredzēta, lai pasargātu pacientu. Medicīniskās maskas nav individuālie aizsardzības līdzekļi, šie izstrādājumi tiek klasificēti kā medicīnas ierīces. Šādas medicīniskās maskas neaizsargā to nēsātājus pret vīrusu. Prasības medicīniskajām maskām ir noteiktas Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā 2017/745 kas attiecas uz medicīniskām ierīcēm un standartā LVS EN 14683:2019 “Medicīniskās sejas maskas. Prasības un testēšanas metodes”. Papildus medicīnisko masku ražotājiem nepieciešams reģistrēt savus produktus Zāļu valsts aģentūrā. Kompetentā iestāde par medicīnisko masku atbilstību prasībām ir Veselības inspekcija.

Medicīniskās maskas iedalās 3 kategorijās:

  • Kategorija I – baktēriju filtrācijas efektivitāte 95%;
  • Kategorija II – baktēriju filtrācijas efektivitāte 98%;
  • Kategorija IIR – baktēriju filtrācijas efektivitāte 98% un izturība pret šļakatām.

Kategorijas I medicīniskās maskas drīkst izmantot tikai pacientiem un citām personām, lai ierobežotu infekciju izplatību īpaši epidēmijas un pandēmijas apstākļos. Kategorijas II un IIR maskas ir paredzētas medicīnas personālam.

Citas maskas

Visas pārējās elpošanas ceļu maskas, kas neatbilst ne respiratoru, ne medicīnisko masku prasībām ir vienkāršas higiēniskās sejas maskas. Pašgatavotu masku lietošana var mazināt risku lietotājiem, tomēr to aizsardzības līmenis un efektivitāte nav novērtēta un līdz ar to nav zināma un garantēta.

Situācijā, kad nav iespējams iegādāties respiratorus vai medicīniskās maskas, bet ir vēlēšanās nodrošināt sev un apkārtējiem lielāku drošības sajūtu, drošāk un labāk ir lietot higiēnas sejas maskas, kas ir vairākkārt lietojamas, mazgājamas 40-60 ℃, gludināma.

Atbilstoši speciālistu sniegtajiem norādījumiem, veseliem iedzīvotājiem nav nepieciešams izmantot sejas maskas, tās nepasargā no iespējamā inficēšanās riska. Masku lietošana var palīdzēt mazināt vīrusa izplatīšanu tiem cilvēkiem, kuri jau ir slimi – klepo, šķauda u.tml. –, un kuriem jāpārvietojas sabiedriskās vietās[3].

Materiāla sagatavošanai izmantotie informācijas avoti:

[1] https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/776

[2] https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-guidan…

[3] https://covid19.gov.lv/

[4] http://www.ptac.gov.lv/lv/news/elposanas-celu-aizsardzibas-lidzekli-covid-19-infekcijas-izplatisanas-laika

 

 

12
Printēt lapu
E-veikals