UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTI

Droša ugunsgrēka dzēšana mājas virtuvē

Noderīgs video par to, kā droši dzēst ugunsgrēku, kas izcēlies virtuvē.

Noskatoties video uzzināsiet, cik būtiski ir izvēlēties atbilstošu ugunsdzēsības inventāru: ugunsdzēsības aparātus, pārklāju un kā rīkoties ar to droši uguns nelaimes gadījumā.

Tāpat video atgādina par to, ka dūmu detektors ar spalgu signālu pievērsīs uzmanību, ja būs radies piedūmojums.

 

Kādu ugunsdzēsības aparātu izvēlēties?

Ugunsdzēsības aparāti, tautā bieži saukti par ugunsdzēšamajiem aparātiem, ir uzņēmumos un mājsaimniecībās populārākais ugunsaizsardzības līdzeklis. Ugunsdzēsības aparāts (ugunsdzēšamais aparāts) ir vienkāršs un efektīvs līdzeklis, kas ļauj nodzēst ugunsgrēku vai aizdegšanos to sākuma stadijā, kas savukārt ir pats svarīgākais faktors materiālo un cilvēkresursu zaudējumu samazināšanai.

Ugunsdzēsības aparātu lietošanu Latvijā reglamentē 19.04.2016 Ministru kabineta noteikumi nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

Ugunsdzēsības aparātus (ugunsdzēšamos aparātus), līdzīgi kā jebkuru ierīci, ir jāuztur darba kārtībā, jo nestrādājošs pirmās nepieciešamības ugunsaizsardzības līdzeklis ir sliktāk kā vispār neesošs. Ugunsdzēsības aparātu uzturēšanas gatavā stāvoklī reglamentē 19.04.2018 MK noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” nosakot, ka ugunsdzēsības aparātu Tehniskā apkope jāveic atbilstoši ražotāju tehnisko noteikumu prasībām, bet ne retāk kā 1 reizi 5 gados.

Atbilstoši ražotāju tehniskajiem noteikumiem pamatā visiem ugunsdzēsības aparātiem Latvijā ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope jāveic ne retāk kā 1 reizi gadā, savukārt 1 reizi 5 gados jāveic ugunsdzēsības aparātu atvēršana un labošana, tajā pašā laikā pārpildot vai nomainot dzēšanas vielu, kā arī nomainot dilstošās ugunsdzēsības aparātu detaļas palaišanas mehānismos – blīves un vārstus.

Kādi ugunsdzēsības aparāti ir pieejami?

Tirgū ir pieejami dažādu veidu  ugunsdzēsības aparāti. Tiem ir atšķirīgs pildījums, kā arī dažādi paredzētās lietošanas mērķi. Pirms ugunsdzēsības aparāta iegādes ir skaidri jāapzinās, kādam nolūkam tas ir paredzēts (automašīnā, mājām, biroja telpām u.tml.) un attiecīgi jāizvēlas piemērotākais veids. Ugunsdzēsības aparātus pēc to veidiem iedala:

  • Pulvera ugunsdzēsības aparāti (ugunsdzēšamais aparāti) – piemēroti izvietošanai ārā un neapsildāmās telpās, kā arī lietošanai automašīnā. Šī tipa ugunsdzēsības aparāts ir paredzēts, lai nodzēstu ugunsgrēkus, kuros deg cieti materiāli, radot kvēlojošas ogles, deg šķidrumi vai kūstoši cieti priekšmeti, deg propāns, butāns vai citas gāzes, kā arī elektroiekārtas līdz 1000 V, dzēšot vismaz no viena metra attāluma.
  • Ūdens putu  ugunsdzēsības aparāti (ugunsdzēšamais aparāti)– piemēroti, lai dzēstu cietus degošus materiālus, degošus šķidrumus un kūstošus priekšmetus, kā arī elektroiekārtas līdz 1000 V vismaz no viena metra attāluma. Piemērotākais ugunsdzēsības aparāts (ugunsdzēšamais aparāts), ko izvietot biroja telpās vai veikalos. Tas nepiesārņo telpu, neatstāj nosēdumus un nodrošina minimālu ietekmi uz vidi.
  • F klases ugunsdzēsības aparāti (ugunsdzēšamais aparāti)  – piemēroti, lai dzēstu pannas un citas gatavošanas ierīces, kurās tiek izmantoti augu vai dzīvnieku eļļas un tauki, kā arī elektroiekārtas līdz 1000 V vismaz no viena metra attāluma.
  • Ogļskābās gāzes jeb CO2 ugunsdzēsības aparāti (ugunsdzēšamais aparāti) – var dzēst degošus šķidrumus un kūstošus cietus priekšmetus (plastmasas izstrādājumus, benzīnu, spirtu, laku, smērvielas), degošas gāzes, elektroiekārtas līdz 1000 V vismaz no viena metra attāluma.

Papildu aparātiem ir pieejami arī ugunsdzēsības pārklāji, kuri izmantojami, lai dzēstu ugunsgrēkus virtuvē, kā arī situācijās, kad ir aizdedzies cilvēka apģērbs.

Kas attēlots uz ugunsdzēsības aparāta etiķetes?

Uz ugunsdzēsības aparāta etiķetes ir trīs lietotājam paredzēti informācijas segmenti – skaitlis, kas norāda potenciāli nodzēšamā ugunsgrēka lielumu. Jo lielāks skaitlis, jo lielāku ugunsgrēku ar šādu aparātu ir iespējams nodzēst. Otra informācijas zīmju grupa – piktogrammas, kas apzīmē ar šo aparātu dzēšamo ugunsgrēku klases. Trešā – informācija par to, vai var dzēst elektroiekārtas, kā arī norāde par CE marķējumu.

Kādu ugunsdzēsības aparātu izvēlēties?

Ugunsdzēsības aparāti nav vienādi, tādēļ svarīgi saprast, kur tie tiks lietoti.

Biroja telpām ieteicams izvēlēties ūdens putu aparātu, taču jāatceras, ka to drīkst glabāt tikai telpās, kur termometra stabiņš nenolaižas zem “0” atzīmes.

Potenciālai elektroiekārtu dzēšanai jāizvēlas ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparāts, jo tas neradīs bojājumus elektroiekārtā. Taču svarīgi atcerēties, ka telpās kopā ar šo aparātu jāizvieto arī  pulvera, ūdens putu vai ķīmiskā šķidruma ugunsdzēsības aparāts, lai varētu nodzēst citus iespējamos ugunsgrēka veidus.

Mājsaimniecībām un virtuvēm – nepieciešams F klases ugunsdzēsības aparāts, kā arī – ugunsdzēsības pārklājs.

Lietošanai ārā un automašīnā – jāizvēlas pulvera ugunsdzēsības aparāts, jo tas vienīgais ir piemērots glabāšanai āra temperatūrā. Vieglajā automašīnā nepieciešams vismaz 1 kg pulvera ugunsdzēsības aparāts, kam ir dzēšanas klase 8A34 BC. Taču visiem, kas vēlas lielāku drošību pret uguns nelaimēm, automašīnām ieteicams izmantot vismaz 2 kg pulvera aparātus.

Kādu ugunsdzēsības aparātu izvēlēties privātmājai?

Ūdens putu ugunsdzēsības aparāti būs viens no piemērotākajiem ugunsdzēsības aparātu veidiem, ko izvēlēties privātmājas vajadzībām.

Tie ir piemēroti, lai dzēstu cietus degošus materiālus, degošus un šķidrumus un kūstošus priekšmetus, kā arī ar tiem var dzēst elektroiekārtas līdz 1000V, darot to no 1 vismaz  metra attāluma. Viens metrs ir ieteicamais minimālais attālums, lai nenodarītu kaitējumu sev un savai veselībai.

Izpūšot ūdens putas, tās nepiesārņos telpu, neatstās nosēdumus, ar minimālu ietekmi uz vidi.

Taču būtiski atcerēties to, ka ūdens putu ugunsdzēsības aparātus nevar uzglabāt mīnus grādos.

Tāpēc vasaras mājās vai citās neapkurināmās telpās, kur temperatūra nolaižas zemāk par nulle grādiem, vajadzētu izvēlēties pulvera ugunsdzēsības aparātus.

Ūdens putu ugunsdzēsības aparātus var izmantot arī saimniecības ēkās un kūtīs (ja temperatūra tajās nenoslīd zem nulles), jo ūdens putas, pat ja izlīst un dzīvnieks tās palok, dzīvām radībām ir pilnībā nekaitīgas.

Būtiski ir atzīmēt to, ka ūdens putu ugunsdzēsības aparāti, ko piedāvā OGNIOCHRON pilnībā atbilst Ministru kabineta noteikumu nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām. No 2020.gada 1.janvāra spēkās stājās normatīvo aktu prasība par to, ka ugunsdzēsības aparāts ir obligāts visās  privātmājās, un šī ugunsdzēsības aparāta dzēšanas klasei ir jābūt vismaz 21A 113 B.

OGNIOCHRON ūdens putu ugunsdzēsības aparāta dzēšanas klase ir 27A183B, kas ir ar kārtu labāka nekā minimālā prasība.

Taču bez ūdens putu ugunsdzēsības aparātiem priekš privātmājām var iegādāties pulvera ugunsdzēsības aparātus, kas ir piemēroti izvietošanai ārā un neapsildāmās telpās, kā arī lietošanai automašīnās. Šī tipa ugunsdzēsības aparāti ir paredzēti, lai nodzēstu degošus cietus materiālus, šķidrumus, kūstošus cietus priekšmetus, propānu, butānu vai citas gāzes, kā arī elektroiekārtas līdz 1000 voltiem, dzēšot no vismaz 1 metra attāluma. Jārēķinās, ka pēc dzēšanas ar pulvera aparātu būs daudz netīrumu un būs ļoti apjomīga tīrīšana.

OGNIOCHRON pulvera ugunsdzēsības aparāti nodrošina augstu dzēšanas klasi, kā piemēram 43A 233BC vai 55A 233BC – tas ir 2 līdz 2,5 reizes augstāku dzēšanas kapacitāti, kā to nosaka Ugunsdrošības noteikumi.

Kur uzpildīt akvārija baloniņus?

CO2 ir viens no galvenajiem augu barības elementiem. Lai nodrošinātu nepieciešamo uzturvielu (CO2) akvārija augiem, tas tiek izmantoti speciāli baloniņi, kas dozē CO2 padevi akvārija augiem un zivīm, u.c. iemītniekiem.
Taču var atgadīties tā, ka speciālie baloniņi ir jāuzpilda ar CO2 gāzi. Vislabāk to ir izdarīt profesionālā servisā, kā piemēram, FN-Serviss ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes servisos. Servisa adreses: Brīvības gatve 204b, Rīgā un Pāvila Rozīša iela 47, Valmierā.
Taču akvārija baloniņu uzpildīšanu ir iespējams saskaņot iepriekš, zvanot pa tālruni +371 67 556 799.

Kur meklēt ugunsdzēsības aparātus?

Ja vēlaties iegādāties jaunu ugunsdzēsības aparātu, plašāko klāstu, kā arī sīku aprakstu par piemēroto lietojumu iepazīstieties ar FN serviss piedāvājumu. Mēs ne tikai pārdodam ugunsdzēsības aparātus un konsultējam par to pielietojumu, bet arī veic to pārbaudi un tehnisko apkopi saskaņā ar Latvijas standarta LVS 402 prasībām par ugunsdzēsības apkopes punktiem un tiem piemērotajām prasībām.

Ielūkojieties mūsu piedāvājumā jau tūlīt un padariet savu vasaru drošāku!

Lai Jums ir ērtāk izvēlēties atbilstošāko ugunsdzēsības aparātu, ieskatieties šeit:

Kādu ugunsdzēsības līdzekli izvēlēties?

OGNIOCHRON ugunsdzēsības aparātu tehniskie noteikumi

Ugunsdzēsības aparāta pulvera tehniskā apskate un apkope GPx ENG / LV

Ugunsdzēsības aparāta putu tehniskā apskate un apkope GPN-6x, GWG-2X ENG / LV

Tehniskās apskates un apkopes darbības pārvietojamiem ogļskābās gāzes ugunsdzēsības aparātiem GSx ENG / LV

 

Printēt lapu
E-veikals