Sazinies ar mums

Stājies spēkā jaunais būvnormatīvs „Būvju ugunsdrošība” LBN201-10

December 14, 2013
No 2012.gada 1.janvāra stājas spēkā jaunais būvnormatīvs LBN201-10 „Būvju ugunsdrošība” (MK noteikumi nr.498). Jaunajā būvnormatīvā būves tiek iedalītas pēc ugunsnoturības pakāpes (U), kur augstākā ugunsnoturības pakāpe ir U1, vidēja ugunsnoturības pakāpe U2, bet zemākā ugunsnoturības pakāpe U3. Ēkas tiek iedalītas pēc to lietošanas veida un tiek izdalīti septiņi būvju lietošanas veidi. Atkarībā no būves lietošanas veida, atkarībā no ugunsdrošības nodalījuma maksimālās platības, kā arī no ugunslodzes tiek noteikta ēkas minimālā ugunsnoturības pakāpe. Savukārt balstoties uz ēkas minimālo ugunsnoturības pakāpi tiek noteiktas minimālās būvkonstrukciju ugunsizturības robežas. Vēl LBN201-10 nosaka arī prasības evakuācijas ceļiem, nosaka metodiku ugunslodzes aprēķinam,  nosaka prasības, kuru un kāda jāuzstāda ugunsaizsardzības sistēma, t.sk., kur obligāti jāuzstāda autonomie dūmu detektori, kā arī nosaka citas prasības saistībā ar būvju ugunsdrošību. LBN201-10 prasības ir saistošas ēku/būvju būvēšanas laikā vai ēku/būvju rekonstrukcijas laikā. Konsultēja SIA „FN-SERVISS” valdes priekšsēdētājs Edgars Rozentāls. LBN201-10 varat aplūkot spiežot uz šīs saites: http://www.likumi.lv/doc.php?id=232561
E-veikals