FN serviss absorbentu produktu prezentācija
Lapa vides aizsardzība absorbenti un pielietošana
Lapa vides aizsardzība absorbenti

Absorbenta produktus rekomendējam izmantot:

 • Naftas pārstrādē un rūpniecībā.
 • Ķīmiskajā rūpniecībā.
 • Plastmasas rūpniecībā.
 • Auto, lidmašīnu un kuģu būvē.
 • Elektroniskajā rūpniecībā.
 • Tipogrāfijās.
 • Tekstilrūpniecībā.
 • Metālrūpniecībā.
 • Mašīnbūvē.
 • Attīrīšanas uzņēmumos.

 • Dzelzceļa uzņēmumos.
 • Lidostās.
 • Ostās.
 • Elektrostacijās.
 • Filtrēšanas iekārtās (augsne, ūdens, gaiss).
 • Garāžās un darbnīcās.
 • Ceļa negadījumu seku likvidēšanā.
 • Ugunsdzēsības un glābšanas dienestā.
 • U.c.

Naftas produktu noplūdes gadījumi un negadījumi uz autoceļiem un ielām

Plaši pielieto naftas produktu noplūdes gadījumos, lokalizējot piesārņoto teritoriju un izvietojot minibonas, absorbējošos paklājus, spilvenus, granulas. Lai likvidētu piesārņojumu un pleķus uz asfalta, piedāvātas tiek granulas, kuras labi absorbē un iekļūstot asfalta plaisās, teicami veic absorbcijas funkciju. Lai veiksmīgāk veiktu tīrīšanas procesu, eļļas, naftas produktu, asins u.c. vielu likvidēšanu no virsmām, iesaka izmantot attaukojošu līdzekli Reoclean, kurš ir izgatavots uz ūdens bāzes un saudzējošs videi. Reoclean tiek ieteikts arī iestāvējušos traipu tīrīšanai, izmantojot kopā ar Reostar universālajām granulām.

Degvielas uzpildes stacijās (DUS)

Īpašu drošību jānodrošina DUS, jo ir paaugstināta bīstamība, ja radusies degvielas noplūde vai avārija, kā rezultātā rodas zemes piesārņojums. Tas var radīt arī papildus draudus ugunsdrošībā un dabas piesārņojumam. Lai veiksmīgi varētu nodrošināt preventīvos pasākumus, tiek piedāvāti naftas produktu avārijas absorbentu komplekti, kuri sastāv no dažādiem absorbentu veidiem. (minibonas, paklāji, granulas u.c. piederumi absorbentu savākšanai un uzglabāšanai).

Ķīmisko vielu noplūdes gadījumos

Ražošanas procesos, kā arī bīstamo kravu pārvadājumos ir iespējamas dažādas ķīmisko un īpaši bīstamo vielu noplūdes. Tieši šiem gadījumiem tiek piedāvāts speciāls absorbentu klāsts ķīmisko vielu absorbcijai. Avārijas absorbentu komplekti tiek ieteikti, lai operatīvi un veiksmīgi varētu veikt preventīvos pasākumus un nepieļautu dabas un zemes dzīļu, ūdeņu piesārņojumu, un neradītu tālāk ejošu bīstamību vai kādu vielu savienošanās rezultātā radušos sprādzienu vai ugunsgrēku.

Autoservisos, smagajā rūpniecībā un cita veida ražošanā

Plašs absorbentu klāsts tiek piedāvāts autoservisu darba specifikai, lai atvieglotu darbu un nodrošinātu tīru, sakoptu un drošu vidi. Jebkurā rūpnieciskā ražotnē daudzi darba procesi ir saistīti ar dažādām vielām un šķidrumiem, lai nodrošinātu tehnisku mehānismu darbību. Tāpēc plaši tiek pielietoti absorbentu materiāli, kuri sadalās pēc pielietojamās specifikas un apjoma. Tiek izšķirti universālie, naftas produktu un ķīmisko vielu absorbenti, ņemot vērā to specifiskās īpašības, veidus un absorbcijas spējas. Veiksmīgs pielietojums ir arī pārtikas rūpniecībā un citās ražošanas jomās.

Piesārņojums uz ūdeņiem

Bīstami un samērā izplatīti ir piesārņojumi upēs, ezeros, notekgrāvjos, jūrā u.c. Ļoti izplatītas un kaitīgas ir naftas produktu noplūdes no rūpnieciskām ražotnēm, ūdenstransporta, kuģiem utt. Lai veiksmīgi nodrošinātu preventīvos un ātrās reaģēšanas pasākumus avārijas gadījumos, tiek piedāvāti avārijas absorbentu komplekti, hidrofobi absorbentu materiāli (mini bonas, bonas, arī piepūšamas un norobežojošas, paklāji, granulas u.c.). Īpašos gadījumos varam piedāvāt arī profesionālos glābšanas un attīrīšanas izstrādājumus, skimmerus, separatorus, profesionālos piederumus un speciālās iekārtas avāriju seku likvidēšanai, kā arī profesionālos aprīkojumus glābšanas dienestiem.

Civilajā aizsardzībā

Nereti ikdienā rodas neparedzētas situācijas, kuras var radīt bīstamas un neatgriezeniskas sekas, piemēram, dažāda veida epidēmijas un saslimšanas, kuru izplatība notiek strauji, pārvietojoties automašīnām pa ceļiem un cilvēkiem pa ielām. Tiek piedāvāti speciāli īpaši nošūti un īpaši izturīgi paklāji, kurus izmanto dezinficējošo un antibakteriālo šķidrumu piesūcināšanai un ir īpaši noturīgi pret mehānisko iedarbību. Tiek piedāvāti arī specifiski produkti paredzēti bruņotajiem spēkiem.

Absorbentu produktus varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Ievēro Visus pieejamos absorbentu un vides aizsardzības produktus varat apsktatīt REO AMOS produktu katalogā. Lai pasūtītu vides aizsardzības un absorbenta produktus produktus, kas nav pieejami FN-SERVISS veikalos un e-veikalā sazinieties ar mums.

Printēt lapu
E-veikals