Uzņēmuma SIA "FN-SERVISS" Interešu pārstāvniecība

SIA FN-SERVISS aktīvi atbalsta un iesaistās uzņēmuma interešu pārstāvniecībā, lai uzlabotu un nodrošinātu ugunsdrošības un darba aizsardzības ilgtspējīgas darbības veicināšanu un attīstību.

 SIA FN-SERVISS ir aktīvi darbojas Latvijas ugunsdzēsības asociācijā.

 Tāpat esam un darbojamies:

  • Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamerā;
  • Latvijas standartu izstrādes darba grupās;
  • Darba aizsardzības kompetento institūciju biedrībā;
  • Latvijas Ergonomikas biedrībā.

SIA FN-SERVISS ir ieinteresēts sadarbībā par šādu tiesisko aktu uzlabošanu un sfēras sakārtošanas veicināšanu:

  • Darba aizsardzības likums (pieņemts 20.06.2001., spēkā no 01.01.2002.)
  • Darba likums (pieņemts 20.06.2001., spēkā no 01.06.2002.)
  • Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likums (pieņemts 24.10.2002., spēkā no 01.01.2003.)
  • Ministru kabineta noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”
  • LVS402:2020 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti”

Printēt lapu
E-veikals