Dzīvojot strauji mainīgā vidē, arī izglītības iestādes visā pasaulē saskaras ar dažādām izmaiņām un pielāgošanos jaunām vajadzībām un iespējām. FN-SERVISS izstrādātais apmācību piedāvājums tieši izglītības iestādēm ir būtisks elements, lai nodrošinātu, ka šīs svarīgās institūcijas spēj efektīvi pildīt savu misiju drošā vidē kā skolēniem, tā arī skolotājiem un citiem izglītības iestāžu darbiniekiem.

Mērķa auditorija: pirmsskolas izglītības iestādes, sākumskolas, pamatskolas, vispārējās un profesionālās vidusskolas, augstākās izglītības iestādes.

PIRMĀ PALĪDZĪBA

  • APMĀCĪBU PIEDĀVĀJUMS IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM

Tālmācības seminārs ”Pirmās palīdzības sniegšanas pamati”

Norise: online

Cena: privātpersona 20 EUR; juridiska persona 3 EUR (par 1 nodarbināto)

Grupas lielums: nav noteikts

Saņem sertifikātu par zināšanu apguvi.

Praktiskais seminārs ”Pirmās palīdzības sniegšanas pamati”

Norise: klātienē

Cena: 270 EUR +PVN

Grupas lielums: līdz 20 cilvēkiem

Saņem sertifikātu par zināšanu apguvi.

Pirmās palīdzības kursi 12h 

Norise: online un klātienē

Cena: no 45 EUR + PVN 1 pers.

Minimālā rēķina summa –   350 EUR+ PVN

Grupas lielums: līdz 15 cilvēkiem

Saņem DZELTENO apliecību (derīga LV)

Pirmās palīdzības kursi 15h

Norise: online un klātienē

Cena: no 50 EUR+PVN 1 pers.

Minimālā rēķina summa –   400 EUR+ PVN

Grupas lielums: līdz 15 cilvēkiem

Saņem SARKANO apliecību (derīga ES).

UGUNSDROŠĪBA

Ugunsdrošības instruktāža

Norise: klātienē vai online

Cena: no 125 EUR+ PVN

Grupas lielums: līdz 35 cilvēkiem

Ieguvumi: instruktāžai noslēdzoties, ko kā obligātu prasību nosaka MK noteikumi nr.238 ”Ugunsdrošības noteikumi”, darbinieki ir apmācīti, instruēti un sagatavoti praktiskai rīcībai, kā arī veicinājuši kopējo komandas gara stiprināšanu.

Evakuācijas apmācības atbilstoši rīcības plānam ugunsgrēka gadījumā

Norise: klātienē

Cena: no 125 EUR +PVN

Grupas lielums: līdz 35 cilvēkiem

Ieguvumi: apmācībām noslēdzoties, ko kā obligātu prasību nosaka MK noteikumi nr.238 ”Ugunsdrošības noteikumi”, darbinieki ir apmācīti, instruēti un sagatavoti praktiskai rīcībai, kā arī veicinājuši kopējo komandas gara stiprināšanu.

Praktiskās nodarbības ugunsdrošībā

Norise: klātienē

Cena: no 125 EUR +PVN

Grupas lielums: līdz 35 cilvēkiem

Ieguvumi: praktiskām apmācībām noslēdzoties, ko kā obligātu prasību nosaka MK noteikumi nr.238 ”Ugunsdrošības noteikumi”, darbinieki ir apmācīti, instruēti un sagatavoti praktiskai rīcībai, kā arī veicinājuši kopējo komandas gara stiprināšanu.

Virtuālā dzēšana ar ugunsdzēsības aparātiem

Norise: klātienē

Cena: no 125 EUR+PVN

Grupas lielums: līdz 20 cilvēkiem

Ieguvumi: praktiskām apmācībām noslēdzoties, ko kā obligātu prasību nosaka MK noteikumi nr.238 ”Ugunsdrošības noteikumi”, darbinieki ir apmācīti, instruēti un sagatavoti praktiskai rīcībai, kā arī veicinājuši kopējo komandas gara stiprināšanu.

CIVILĀ AIZSARDZĪBA

DROŠĪBAS DIENA SKOLĒNIEM

Seminārs ”Civilās aizsardzības pamati izglītības iestāžu nodarbinātajiem”

Norise: klātienē vai online

Cena: 270 EUR +PVN

Grupas lielums: līdz 50 cilvēkiem

Ieguvumi: semināram noslēdzoties, darbinieki ir ieguvuši zināšanas par vēlamo rīcību, kas noderēs gan ārkārtas situācijās, gan ģeopolitiska saspīlējuma gadījumā;

Drošības diena skolēniem

Norise: klātienē

Cena: no 70 EUR +PVN

Grupas lielums: līdz 30 cilvēkiem

Ieguvumi: drošības dienai noslēdzoties, ir veicināta audzēkņu izpratne par drošību mājās, skolā un citās sabiedriskajās vietās, kā arī attīstītas praktiskās iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā, uguns dzēšanā, darbu veikšanā un IT datu drošībā.

Printēt lapu
E-veikals