Kas ir obligātās veselības pārbaužu karšu modulis? 

Obligātās veselības pārbaužu karšu modulis ir ērts un vienkāršs rīks FN-Serviss on-line sistēmā, lai pārvaldītu uzņēmuma darbinieku Obligātās veselības pārbaudes kartes.

 Obligātās veselības pārbaužu karšu modulis nodrošina iespēju: 

 • izveidot obligātās veselības pārbaudes kartes darbiniekiem;
 • nosūtīt darbiniekam informāciju, ka nepieciešams veikt obligāto veselības pārbaudi;
 • pārvaldīt uzņēmuma darbinieku obligātās veselības pārbaudes kartes:
  • pārskata veidā iegūt informāciju par kartēm, kuras darbiniekiem jāiesniedz;
  • pārskata veidā iegūt informāciju par kartēm, kuras ir kavētas – darbinieks nav iesniedzi aizpildītas.
 • pievienot aizpildītu obligātās veselības karti – veidojot dokumentu vēsturi pie katra darbinieka;
 • izprintēt obligātās veselības pārbaudes karti.

 Kāpēc izvēlēties obligātās veselības pārbaužu karšu moduli? 

 • Obligātās veselības karte ir jāizveido tikai pirmajā reizē, atkārtoti to izdarīs FN-SERVISS on-line sistēma;
 • Ērta atskaišu sistēma;
 • Individuāla pieeja katram klientam;
 • Konkurētspējīga cena;
 • Klientu apkalpošanas speciālistu atbalsts;
 • Apmācības – video formātā – kā strādāt ar moduli;
 • Obligātās veselības pārbaudes karte atbilstoši  10.03.2009 Ministru Kabineta noteikumiem Nr.219 “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”.

 Vai Jums ir nācies saskarties ar kādu no zemāk nosauktajām problēmām? 

 • uzņēmumā nav pieejams ērts un vienkāršs rīks obligātās veselības pārbaudes pārvaldībai;
 • grūti vai neiespējami identificēt darbiniekus, kuriem nepieciešams veikt periodisko obligātās veselības pārbaudi;
 • grūti vai neiespējami identificēt darbiniekus, kas nav iesnieguši aizpildītu obligātās veselības pārbaudes karti;
 • laika deficīts – nepietiek laiks, lai izveidotu obligāto veselības karti darbiniekam;
 • netiek ievērota darbinieku obligātās veselības kartes regularitāte atbilstoši noteiktajiem veselībai kaitīgajiem darba vides apstākļiem un/vai darba īpašajiem apstākļiem.

 Kā darbojas obligātās veselības pārbaužu karšu modulis? 

 Kādēļ nepieciešams veikt obligātās veselības pārbaudes? 

 • Nodarbināto obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību nosaka 10.03.2009 Ministru kabineta noteikumi Nr.219. “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”.
 • Veselības pārbaužu veikšanu nosaka Latvijas Republikas normatīvo aktu prasības, kā arī tas ir ieguvums gan darba devējam, gan nodarbinātajam. Primārais obligāto veselības pārbaužu mērķis ir nodarbināto veselības aizsardzība, tajā pašā laikā veselības pārbaude ir arī darba devēja drošība, zinot nodarbinātā veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam. Veselības pārbaudes laikā tiek identificēti esoši vai potenciāli nodarbinātā veselības traucējumi ( ja tādi ir vai var rasties), kurus darba vide var radīt vai pastiprināt, vai tādi, kuri nepieļauj konkrētu darba pienākumu veikšanu, jo rada nelaimes gadījumu risku.

Ja Jums ir nepieciešams palīdzība Obligātās veselības pārbaužu organizēšanā, izvēlaties sadarbību ar FN-SERVISS!

Pievienojieties FN-Serviss  on-line sistēmas lietotājiem un izmantojiet obligātās veselības pārbaužu karšu moduļa priekšrocības!

Zaļš e-apmācības sazināties
Fn serviss darba aizsardzības instruktāža pieteikt
Zaļš e-apmācības pieteikties
Printēt lapu
E-veikals