Sazinies ar mums

Ugunsdrošība uzņēmumos

Pieteikties kursiem

FN-SERVISS mācību centrs “Drošība” piedāvā 20 stundu kursu “Ugunsdrošība”

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu un 19.04.2016 Ministru Kabineta noteikumiem Nr.238, kas stājas spēkā 01.09.2016:

  • Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi konkrētās jomas profesionālo izglītību vai saņēmusi apmācību šajā jomā;
  • Saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektam ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām).

Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību par ugunsdrošību atbildīgo darbinieku sagatavošana un kvalifikācijas paaugstināšanas, piedāvājam apgūt specializētu apmācības kursu ar kura palīdzību Jūs ne tikai izpildīsiet likuma prasības, bet arī zināsiet visu nepieciešamo, lai kvalitatīvi veiktu sev uzticētos darba pienākumus.

Pēc nobeiguma testa un ieskaites darba sekmīgas nokārtošanas un rēķina apmaksas izsniedzam APLIECĪBU par kursa programmas apguvi.

Mācības notiek latviešu valodā.

Maksā iekļauts:

  • praktiskā nodarbība (īstas liesmas dzēšana ar ugunsdzēsības aparātiem);
  • izdales materiāli;
  • kafijas pauzes;
  • apliecības  izgatavošana.

CENA:   EUR 95   (bez PVN)

 

Apmācību datumi 2020. gadā

17,18 .februāris
25,26.marts
20,21.aprīlis
27,28.maijs
24,25.augusts
27,28.oktobris
25,26.novembris

Apmācības notiek –  Rīgā, Brīvības gatvē 204 b

Apmācību norises laiks – no plkst. 9.00 – 17.00

Instruktāžu uzskaites žurnālus varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Printēt lapu
E-veikals