Instruktāža elektrodrošībā

Pieteikties pakalpojumam

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 10. augusta noteikumu Nr. 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” prasībām darba devējs reizi gadā veic nodarbināto instruktāžu elektrodrošībā darba aizsardzības apmācību ietvaros.

* Veiktās elektrodrošības instruktāžas reģistrē darba aizsardzības instruktāžas žurnālā atsaucoties uz instrukciju elektrodrošībā.

Instruktāžas mērķa auditorija: uzņēmuma nodarbinātie.

Instruktāžas mērķis: iepazīstināt nodarbinātos ar vispārīgajiem elektrodrošības jautājumiem un darba vides potenciālo elektrobīstamību.

Instruktāžas ietvaros nodrošinām darbinieku apmācības par šādām tēmām:

 • Ievads elektrodrošībā.
 • Elektrības bīstamības faktori.
 • Kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi elektrodrošībai.
 • Darba aizsardzības prasības, uzsākot darbu, veicot darbu un beidzot darbu.
 • Darba aizsardzības prasības ārkārtas situācijās.
 • Atbildība par instrukcijas prasību neievērošanu.
 • Elektrotraumu veidi.
 • Pirmā palīdzība elektrotraumu gadījumā.

Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS darba aizsardzības ekspertu sagatavoto risinājumu?

 • Pieredzējuši un kompetenti speciālisti
 • Individuāla pieeja katram klientam
 • Instruktāžu veicam klientam ērtā laikā un vietā
 • Izpildītas MK noteikumu Nr. 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” prasības par nodarbināto apmācību elektrodrošībā

Investīcijas darbinieku apmācībā sastāda:

 • Rīgā un tās apkaimē:  EUR 96  + PVN
 • Citviet Latvijā:   EUR 115  + PVN

Cenā iekļauts:

 • Elektrodrošības instruktāža
 • Prezentācijas tehnikas nodrošinājums (projektors un ekrāns), ja nepieciešams
 • Mācību auditorija instruktāžas veikšanai, ja nepieciešams (atrodamies Brīvības gatvē 204b, Rīgā)
 • Transporta izdevumi

*Nodarbinātiem, kam darba pienākumos ir paredzēti darbi elektroietaisēs, papildus instruktāžai ir jānodrošina apmācības ar atbilstošu elektrodrošības grupu.

Mācību ilgums ≈ 30 min

Instruktāžas valoda: latviešu

Ieguvumi:

 • Apmācīti un instruēti darbinieki par elektrodrošības jautājumiem
 • Izpildītas likumdošanas prasības
 • Pozitīvas emocijas un reizē komandas saliedēšanas pasākums

Papildus jautājumu gadījumā un pieteikties instruktāžai

E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv

Tālrunis: 67556799

Printēt lapu
E-veikals