Lapa mācības instruktāžas un praktiskās nodarbības

Evakuācijas mācības atbilstoši rīcības plānam ugunsgrēka gadījumā

Vai Jūs un Jūsu kolēģi zina kā jārīkojas, kurp jādodas ugunsgrēka gadījumā? Vai Jūs un Jūsu kolēģi zina, kā pareizi izkļūt no piedūmojuma? SIA „FN-SERVISS” mācību centrs „DROŠĪBA” ir izstrādājis apmācības programmu Jums un Jūsu darbiniekiem, lai iemācītu Jums to. Vēl arī jāatceras, ka objektos, kuros vienlaicīgi var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem (izņemot dzīvojamās mājas) ugunsdrošības noteikumu 6.8. punkts nosaka, ka reizi gadā jārīko praktiskās nodarbības saskaņā ar rīcības plānu ugunsgrēka gadījumā.

Pieteikties pakalpojumam

Evakuācijas mācībās ietvertās tēmas:

  • Rīcība ugunsgrēka gadījumā atbilstoši rīcības plānam.
  • Kā rīkoties ugunsgrēka gadījumā, kā pareizi evakuēties. Riski un apdraudējumi evakuācijas laikā.
  • Objekta raksturojums, esošās evakuācijas izejas un pulcēšanās vieta.
  • Objekta darbinieku rīcība atbilstoši rīcības plānam, evakuācijas praktiskās mācības bez piedūmojuma.

Mācību ilgums līdz  ≈1 h

Investīcijas darbinieku apmācībā sastāda:

Rīgā, Valmierā un šo pilsētu apkaimē*

Ārpus Rīgas, Valmieras un to apkaimēm

125,85 € + PVN

 135,35 € + PVN

*Rīgas apkaimē: Mārupe, Ķekava, Garkalne, Saulkrasti, Ogre, Sigulda, Jelgava, Jūrmala
*Valmieras apkaimē: Smiltene, Limbaži, Rūjiena, Kocēni, Cēsis, Strenči

Evakuācijas mācības AR piedūmojumu.

Lai padarītu efektīvākas evakuācijas mācības un maksimāli efektīvi imitētu reālu avārijas vai ugunsgrēka situāciju piedāvājam nodarbināto evakuācijas mācības papildināt ar evakuācijas mācībām AR piedūmojumu.

Investīcija: 

Rīgā, Valmierā un šo pilsētu apkaimē*

Ārpus Rīgas, Valmieras un to apkaimēm

155,35 € + PVN

 165,35 € + PVN

*Rīgas apkaimē: Mārupe, Ķekava, Garkalne, Saulkrasti, Ogre, Sigulda, Jelgava, Jūrmala
*Valmieras apkaimē: Smiltene, Limbaži, Rūjiena, Kocēni, Cēsis, Strenči

Praktiskā nodarbība ar ugunsdzēsības aparātiem.

Īsa ugunsdrošības instruktāža un praktiskā nodarbība ar ugunsdzēsības aparātiem papildūs vēl ≈30 min.;

Cenā iekļauts:

  • Ugunsdzēsības aparātu uzpildes izmaksas;
  • Ugunsdrošības instruktāžas uzskaites žurnāla parakstīšana pēc veiktās darbinieku instruktāžas (iepriekš objektā jābūt aizpildītam ugunsdrošības uzskaites žurnālam ar dalībnieku vārdiem/uzvārdiem).

Investīcija:

Rīgā, Valmierā un šo pilsētu apkaimē*

Ārpus Rīgas, Valmieras un to apkaimēm

125,85 € + PVN

 135,35 € + PVN

*Rīgas apkaimē: Mārupe, Ķekava, Garkalne, Saulkrasti, Ogre, Sigulda, Jelgava, Jūrmala
*Valmieras apkaimē: Smiltene, Limbaži, Rūjiena, Kocēni, Cēsis, Strenči

Ieguvumi:

  • Apmācīti darbinieki ne tikai teorētiski, bet arī praktiski rīcībai kritiskā situācijā, kas ir būtiskākais faktors iespējamo zaudējumu samazināšanā un cilvēku dzīvību glābšanā.
  • Izpildītas (19.04.2016) MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības.
  • Pozitīvas emocijas. Kā arī komandas saliedēšana.
  • Praktiska zināšanas arī cilvēku sadzīvei!

Instruktāžu uzskaites žurnālus varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Printēt lapu
E-veikals