KAS IR TĀLMĀCĪBAS SEMINĀRS ”PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAS PAMATI”? 

Šis e-apmācību risinājums ir ērts uzņēmumu/organizāciju darbinieku izglītošanas rīks, kas paredz patstāvīgas mācības on-line vidē noteiktajā termiņā. Darbinieks tiek pieslēgts e-apmācību platformai un noteiktajā termiņā noskatās video materiālus, nokārto pašpārbaudes testus un saņem sertifikātu par zināšanu apguvi.

Piesakiet savus darbiniekus šim on-line semināram un esiet pārliecināti, ka kolēģi ir apmācīti droši rīkoties nelaimes gadījumā un, iespējams, tieši kāds no viņiem, būs tas, kurš spēs ātri noreaģēt, uzņemties atbildību un glabāt cilvēka dzīvību!

 Semināra mērķis: 

Sniegt uzņēmumu/organizāciju darbiniekiem nepieciešamās zināšanās par drošu rīcību nelaimes gadījumā un attīstīt praktiskās iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā.

 Semināra tēmas: 

 1. Rīcība negadījuma vietā: glābšanas ķēdīte
 2. Atdzīvināšanas pasākumi:

– stabilā sānu poza;

– sirds masāža un elpināšana.

 1. Rīcība pie stipras asiņošanas:

– asiņošana rokā;

– asiņošana kājā.

Zaļš e-apmācības cepure

Ērts un vienkāršs paņēmiens nepieciešamo zināšanu un prasmju iegūšanai pirmās palīdzības sniegšanā

Zaļš e-apmācības pulkstenis

Tālmācības programma pieejama internetā 24 stundas diennaktī – Jūs varat mācīties birojā, mājās vai ceļā

Zaļš e-apmācības globuss

Lai noklausītos semināru, nepieciešams dators vai cita viedierīce ar interneta pieslēgumu.

 KĀPĒC VAJADZĒTU IZVĒLĒTIES SEMINĀRU ”PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAS PAMATI? 

 • Darbinieki, kuri noklausīsies šo semināru, būs spējīgi: 
   • sniegt pirmo palīdzību cietušajam nelaimes gadījumā;
   • parūpēties par cietušo līdz neatliekamās medicīniskās palīdzības ierašanas;
   • pasargāt savu veselību, sniedzot pirmo palīdzību.

 KĀPĒC VAJADZĒTU IZVĒLĒTIES FN-SERVISS TĀLMĀCĪBAS PROGRAMMAS? 

 • Iespēja pilnveidoties pirmās palīdzības sniegšanas jomā neklātienē sev izdevīgā laikā – birojā, mājās, braucot
 • Tiek nodrošināts Latvijā labāko sertificēto pirmās palīdzības pasniedzēju veidots video mācību materiāls, testi
 • Iespēja konsultēties ar pasniedzējiem attālināti
 • Iespēja noklausīties programmas videomateriālus latviešu valodā ar subtitriem latviešu, krievu un angļu valodās
 • Piekļuve visiem mācību materiāliem- tos ir iespējams izdrukāt, kā arī tajos veikt elektroniskus pierakstus
 • SERTIFIKĀTS par apgūtajām zināšanām (parakstīts ar elektronisko parakstu)

 KĀ TIEK ORGANIZĒTA TĀLMĀCĪBAS SEMINĀRA ”PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAS PAMATI” KLAUSĪŠANĀS? 

 • Pēc pieteikšanās tālmācības semināram, kursants saņem INDIVIDUĀLU PIEKĻUVI  un PAROLI sistēmai, lai varētu uzsākt mācību procesu
 • Pēc katras tēmas noklausīšanās jānokārto PAŠPĀRBAUDES TESTS
 • Pēc visu videomateriālu noskatīšanās un testu nokārtošanas, kursants uz e-pastu saņem SERTIFIKĀTU par apgūtajām zināšanām (parakstīts ar elektronisko parakstu)

Zaļš e-apmācības lapa

Vienmēr aktuāls un normatīvo aktu prasībām atbilstošs apmācību materiāls

Zaļš e-apmācības ekrāns

Viegli uztverams – video formāts

Zaļš e-apmācības pulkstenis

Programmā pieejamo mācību video ilgums 30 – 60 minūtes

Tālmācības programmas videomateriāli ir latviešu valodā ar subtitriem latviešu, krievu un angļu valodās.

 DALĪBAS MAKSA: 

Privātpersona     20,00 € ar PVN
Juridiskā persona (par vienu lietotāju)       3,00 € bez PVN

Darba aizsardzības likuma 12. panta otrās daļas 2. punktā darba devējam ir noteikts pienākums norīkot nodarbinātos, kuri apmācīti pirmās palīdzības sniegšanā, un nodrošināt, lai šie nodarbinātie būtu pietiekamā skaitā, attiecīgi instruēti un apgādāti ar nepieciešamo aprīkojumu. Tas nozīmē, ka darba devējam ir pienākums pēc riska novērtēšanas, noteikt nodarbināto skaitu, kuri ir jānorīko un jāapmāca pirmās palīdzības sniegšanā.

Ministru kabineta 10.08.2010. noteikumu Nr. 749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos” 12.9. apakšpunktā ir noteikts, ka ievadapmācībā nodarbinātie iegūst zināšanas par vispārīgām prasībām rīcībai ārkārtas situācijās un notiekot nelaimes gadījumam darbā.

Lai izpildītu tiesību aktos noteiktās prasības, palīdzētu vadītājiem un atbildīgajām personām nodrošināt kvalitatīvas apmācības,  FN-SERVISS drošības ekspertu komanda ir izstrādājusi inovatīvu risinājumu: TĀLMĀCĪBAS SEMINĀRU ”PIRMĀS PALĪDZĪBAS SNIEGŠANAS PAMATI”.

Zaļš e-apmācības sazināties
Zaļš e-apmācības pieteikties
Printēt lapu
E-veikals