Uzņēmuma SIA "FN-SERVISS" Vides politika

2019. gadā FN-SERVISS ir noteicis vides pārvaldes principus un rīcības virzienus, ievērojot vides tiesību un normatīvo aktu prasības, lai mazinātu savas darbības sfēras (skatīt Kvalitātes politiku) negatīvo ietekmi uz vidi, sniegtu klientiem un darbiniekiem video drošus pakalpojumus un produktus, kā arī veidotu pozitīvi uzņēmuma tēlu.

 FN-SERVISS vides politikas īstenošanas principi:

  • Nodrošināt vienotu vides pārvaldību saskaņā uz uzņēmuma stratēģiju un noteiktajiem biznesa mērķiem
  • Apmācīt un izglītot darbiniekus par viņu ietekmi uz vides aizsardzību, veicot savus darba pienākumus
  • Prasīt no saviem sadarbības partneriem iesaisti vides aizsardzībā un visu nepieciešamo pasākumu nodrošināšanu atbilstoši viņu sfērai
  • Noteikt vides politikas mērķus un to realizācijas plānu, kuriem regulāri sekot līdzi un par tiem informēt darbiniekus.

FN-SERVISS 2021.gada mērķi vides aizsardzībā:

  • Samazināt elektroenerģijas patēriņu uzņēmumā par 15% pret iepriekšējo gadu
  • Samazināt papīra patēriņu uzņēmumā par 20% pret iepriekšējo gadu
  • Izstrādāt visu pakalpojumu un produktu grupu vides ietekmes kartes līdz 2021.gada vidum.

FN-SERVISS atbildīgā persona par vides jautājumiem: Maruta Gaile, valdes locekle (e-pasts: maruta.gaile@fnserviss.lv)

Printēt lapu
E-veikals