Drošības diena skolēniem

Pieteikties pakalpojumam

 Drošības dienas mērķis: 

Veicināt audzēkņu izpratni par drošību mājās, skolā un citās sabiedriskajās vietās un attīstīt praktiskās iemaņas pirmās palīdzības sniegšanā, uguns dzēšanā, darbu veikšanā un IT datu drošībā.

 Mērķa auditorija: 

7.-12. klašu audzēkņi

 Drošības dienas programma: 

Programmu veido dažādas darbnīcas, kurās jaunieši iegūst gan teorētiskās zināšanas, gan attīsta praktiskās iemaņas. Zemāk var iepazīties ar piedāvāto darbnīcu saturu, kuru ilgums ir līdz 1,5 stundai vienai grupai (līdz 30 cilvēkiem). Saturu un ilgumu ir iespējams pielāgot iestādes vajadzībām un vēlmēm.

 Ugunsdrošības darbnīca 

Pieredzējušais ugunsdrošības speciālists bērniem saprotamā valodā izskaidros ugunsgrēka bīstamības faktorus, drošu rīcību ugunsgrēka gadījumā, kā arī sniegs praktiskus padomus, kā samazināt ugunsgrēka izcelsmes riskus. Skolēniem būs iespēja spēles formā iepazīt ugunsdrošības noteikumus un veikt praktisko ugunsgrēka dzēšanu ar virtuālās realitātes iekārtu. Vecāko klašu skolēniem būs iespēja arī padarboties ar īstiem ugunsdzēsības aparātiem un pārklāju, dzēšot reālo uguni.

Kādas ir galvenās tēmas?

 • informatīva nodarbība ”Ugunsdrošības pamati”;
 • spēle ”Drošs paliek drošs”;
 • virtuālā dzēšana ar ugunsdzēsības aparātiem;
 • praktiskā dzēšana ar ugunsdzēsības aparātiem un pārklāju;
 • tematiskās spēles un stafetes.

 Darba drošības darbnīca 

Profesionāls darba aizsardzības speciālists paskaidros darba drošības būtību un tās nozīmi cilvēka veselībai un darba vides risku mazināšanai. Skolēni uzzinās, kā organizēt drošu vidi noteikto darbu veikšanai un kā pasargāt sevi ar individuālajiem darba aizsardzības līdzekļiem. Tiks sniegta informācija par darba aizsardzības normatīvo aktu prasībām nepilngadīgajiem, lai palīdzētu jauniešiem saprast, kam būtu jāpievērš uzmanība, uzsākot savas pirmās darba gaitas. Iegūtās zināšanas būs noderīgas arī mājas darbu veikšanā.

Kādas ir galvenās tēmas?

 • darba drošības pamatprincipi;
 • drošas darba vides jēdziens;
 • praktiskā darba vides apstākļu novērtēšana ar mēraparātiem (apgaismojums, temperatūra, troksnis).
 • individuālie darba aizsardzības līdzekļi un to praktiskā pielietošana;
 • ”Riska spēle”.

 IT datu drošības darbnīca 

Augsti kvalificēts IT datu drošības speciālists dalīsies savā pieredzē par to, kā pasargāt savus datus internetā un kā izvairīties no krāpšanas. Būs iespēja praktiski pārbaudīt savu paroļu un uzstādīto aplikāciju drošību. Īpaša uzmanība tiks pievērsta ētikas jautājumiem komunikācijā sociālajos tīklos un interneta vidē kopumā.

Kādas ir galvenās tēmas?

 • drošs internets;
 • aplikāciju drošība;
 • praktiskā drošības pārbaudīšanas rīku pielietošana;
 • uzvedības ētika sociālajos tīklos.

 Pirmās palīdzības sniegšanas darbnīca 

NMPD sertificēts pasniedzējs pastāstīs, kā rīkoties, ja ir noticis nelaimes gadījums. Tiks izskatīts pirmās palīdzības aptieciņas saturs un paskaidrots, kā ar šiem priekšmetiem rīkoties, lai pasargātu sevi un palīdzētu cietušajam. Dalībnieki uzzinās, kā apstādināt stipru asiņošanu kājā un rokā, kā rīkoties traumas gadījumā un kā palīdzēt aizrīšanās gadījumā.

Kādas ir galvenās tēmas?

 • rīcība negadījuma vietā, glābšanas ķēdīte;
 • rīcība pie stipras asiņošanas;
 • rīcība traumas gadījumā;
 • rīcība svešķermeņa elpceļos gadījumā;
 • pirmās palīdzības aptieciņas saturs un tā pielietošana.

 Pasākuma ilgums:  atkarīgs no darbnīcu un grupu skaita.

  Dalībnieku skaits:  maksimālais grupu skaits vienā darbnīcā vienā dienā ir 6. Viena grupa ir līdz 30 cilvēkiem.

  Darba valoda:  latviešu/krievu.

  Norises datums un laiks:  tiek piemērots iestādes vajadzībām un vēlmēm.

  Norises vieta:  iestādes telpas vai SIA “FN-SERVISS” mācību telpas Brīvības gatvē 204b, Rīgā.

 

  FN-SERVISS nodrošina: 

 • augsti kvalificētus speciālistus-pasniedzējus;
 • izglītības iestādes vajadzībām pielāgotu saturu;
 • izglītojošo pasākumu materiāli (mācību materiāli);
 • nepieciešamais aprīkojums un inventārs, arī datortehnika (nepieciešamības gadījumā);
 • balvas dalībniekiem (nepieciešamības gadījumā);
 • apliecinājums par pasākuma organizēšanu (nepieciešamības gadījumā).

  Cena* par vienu darbnīcu vienai grupai:   150 EUR (bez PVN).

Ja vienā darbnīcā piedalās vairākas grupas:

 • 2 grupas – EUR 120,
 • 3 grupas – EUR 100,
 • 4 grupas – EUR 90,
 • 5 grupas – EUR 80,
 • 6 grupas – EUR 70.

*cena var mainīties atkarībā no programmas satura, ilguma, ceļa izdevumiem (ārpus Rīgas rajona) un papildu organizatoriskām opcijām, ko iestāde vēlas iekļaut programmā.

 

Papildus jautājumu gadījumā sazinieties ar mums!

E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv

Tālrunis: 67 556 799

Printēt lapu
E-veikals