Sazinies ar mums
DARBA AIZSARDZĪBAS PAKALPOJUMI
BEZRŪPJU KOMPLEKTS DARBA AIZSARDZĪBĀ

Bezrūpju komplekts darba aizsardzībā – pakalpojumu komplekts, ko izstrādājuši FN-SERVISS eksperti darba drošības paaugstināšanai uzņēmumos. Tas palīdz ietaupīt laiku un finanšu resursus.

DARBA VIDES RISKA NOVĒRTĒJUMS

Darba vides risku novērtējums un darba vietu pārbaude atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

DARBA VIDES IEKŠĒJĀ UZRAUDZĪBA

Darba vides iekšējā uzraudzība – uzņēmuma darbības plānošana, organizēšana, īstenošana un vadīšana, lai garantētu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi.

INSTRUKTĀŽA DARBA AIZSARDZĪBĀ OBJEKTĀ

Instruktāža darba aizsardzībā Objektā  – viss klientu ērtībām, kam rūp darbinieku drošība.

KURSI UN INSTRUKTĀŽAS DARBA AIZSARDZĪBĀ

Pamatkurss darba aizsardzībā (60 stundas) – akreditēta mācību programma, kas veidota, lai
palīdzētu darba devējiem nodrošināt tiesību aktos noteiktās prasības.

Nodarbināto apmācība darba aizsardzības jautājumos – ievadapmācības un instruktāžu darba vietā – atbilstoši organizācijas darbības specifikai un normatīvo aktu prasībām.

E-instruktāžas – alternatīvs risinājums klātienes instruktāžām.

Ērts un vienkāršs paņēmiens nepieciešamo zināšanu un prasmju iegūšanai darba aizsardzībā. Instruktāža pieejama internetā 24 stundas diennaktī – Jūs varat mācīties birojā, mājās vai ceļā.

Darba aizsardzības pakalpojumi kursi
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Printēt lapu
E-veikals