Darba aizsardzība

Lai konstatētu iespējamo risku strādājošo drošībai un veselībai, kā arī novērstu to, uzņēmumā jāveic darba vides iekšējā uzraudzība, t.sk., darba vides risku novērtēšana. Šis ir specifisku pakalpojumu komplekss, kurā katram uzņēmumam ir atšķirīgas vajadzības, tādēļ labākais risinājums uzraudzību nodot ekspertu pārziņā.

Jūsu ērtībām un drošībai piedāvājam FN-SERVISS speciālistu pakalpojumus. Darba vides iekšējā uzraudzība ar Fnserviss.lv noritēs Jums ērti un bez raizēm, allaž Jums ērtā laikā. Ja vēlēsieties, Jūs zināsiet par aktuālo darba vides iekšējā uzraudzībā, ja nē – Jūs vienkārši varēsiet droši paļauties uz FN-SERVISS ekspertu darbu un sava uzņēmuma drošību.

Kas ir darba vides iekšējā uzraudzība?

Darba vides iekšējā uzraudzība ir uzņēmuma darbības plānošana, organizēšana, īstenošana un vadīšana, lai garantētu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, tas nozīmē, ka darba aizsardzības jautājumi ir jāintegrē visā uzņēmuma darbībā.

Pieteikties pakalpojumam

Kas veic darba vides iekšējo uzraudzību?

Darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā veic:

  • darba devēja norīkots darba aizsardzības speciālists;
  • darba devējs, ja uzņēmumā nav vairāk par 10 nodarbinātajiem un darba devējs pats veic darba aizsardzības speciālista pienākumus;
  • kompetenta institūcija vai kompetents speciālists, kas šos pienākumus uzņēmumā veic uz attiecīga līguma pamata.

Kādēļ nepieciešama darba vides iekšējā uzraudzība?

Darba vides iekšējai uzraudzībai ir preventīvs raksturs, un tās mērķis ir pēc iespējas ātrāk atklāt pastāvošos kaitīgus vai bīstamus faktorus darba vidē, pie tam, tas ir nebeidzams process, kur pasākumi seko cits citam.

Ko uzlabo darba vides iekšējā uzraudzība?

Darba vides iekšējā uzraudzība nodrošina uzņēmuma darbības plānošanu, organizēšanu, īstenošanu un vadīšanu tā, lai garantētu drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi. Ja Jūs izvēlaties garantēti drošu un veselībai nekaitīgu darba vidi, izvēlaties sadarbību ar FN-SERVISS!

Noderīgi!Individuālos darba aizsardzības līdzekļus varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu?

Printēt lapu
E-veikals