FN-SERVISS on-line sistēma Darba aizsardzības instruktāža

 KAS IR FN-SERVISS ON-LINE SISTĒMA? 

Zaļš e-apmācības cepure

Ērts un vienkāršs paņēmiens nepieciešamo zināšanu un prasmju iegūšanai ugunsdrošībā

Zaļš e-apmācības pulkstenis

Instruktāža pieejama internetā 24 stundas diennaktī – Jūs varat mācīties birojā, mājās vai ceļā

Zaļš e-apmācības globuss

Lai izmantotu FN-SERVISS on-line sistēmu, Jums ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu

 KĀPĒC VAJADZĒTU IZVĒLĒTIES FN-SERVISS ON-LINE SISTĒMU? 

 • Latvijā labāko darba aizsardzības ekspertu veidots video mācību materiāls, testi;
 • Ērta atskaišu un atgādinājumu sistēma;
 • Instruktāžas žurnālu parakstīšana izmantojot drošu elektronisko parakstu – Smart-ID, E-mobile, E-paraksts;
 • Iespēja mācīties un iziet ugunsdrošības instruktāžu neklātienē, sev izdevīgā laikā 24 stundas diennaktī;
 • Individuāla pieeja katram klientam;
 • Klientu apkalpošanas speciālista atbalsts sistēmas lietotājiem;
 • Konkurētspējīga cena;
 • Risinājumu atbalsta Valsts Darba Inspekcija.

 VAI JUMS IR NĀCIES SASKARTIES AR KĀDU NO ZEMĀK NOSAUKTAJĀM PROBLĒMĀM? 

 • Netiek nodrošinātas ievadapmācības un sākotnējo instruktāžu  nodarbinātajam uzsākot darba attiecības;
 • grūti vai neiespējami vienkopus sapulcēt visus darbiniekus, lai novadītu darba aizsardzības instruktāžas, vienlaikus nepārtraucot uzņēmuma pamatdarbību;
 • laika deficīts – nepietiek laiks, lai kvalitatīvi sagatavotos darbinieku instruktāžas veikšanai;
 • apmācību materiāls ir novecojis un neatbilstošs normatīvo aktu prasībām;
 • instruktāžas ir formālas un nodarbinātajiem neinteresantas;
 • netiek ievērota darbinieku instruktāžas regularitāte atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;
 • ir šaubas par to, vai darbinieki zina, kā rīkoties nelaimes gadījumā.

 APMĀCĪBU SATURS 

DARBA AIZSARDZĪBAS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS LATVIJĀ

DARBA DEVĒJA PIENĀKUMI

DARBINIEKA TIESĪBAS UN PIENĀKUMI

VISPĀRĪGĀ RĪCĪBA NOTIEKOT NELAIMES GADĪJUMAM DARBĀ

 KĀ DARBOJAS FN-SERVISS ON-LINE SISTĒMA? 

 • Darbinieks SAŅEM UZAICINĀJUMU e-pastā, iziet darba aizsardzības instruktāžu.
 • Darbinieks sev ērtā laikā AUTORIZĒJAS FN-SERVISS on-line sistēmā, IZIET INSTRUKTĀŽU un NOKĀRTO TESTU.
 • Ja pārbaudījums ir veiksmīgi nokārtots, FN-SERVISS ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS APSTIPRINA TESTA REZULTĀTUS.
 • Darbinieks saņem uzaicinājumu PARAKSTĪT sagatavoto Darba aizsardzības instruktāžas UZSKAITES ŽURNĀLU.
 • Darbinieks paraksta Ugunsdrošības instruktāžas UZSKAITES ŽURNĀLU ar drošu elektronisko parakstu – Smart-ID, E-mobile, E-paraksts.

Zaļš e-apmācības lapa

Vienmēr aktuāls un normatīvo aktu prasībām atbilstošs materiāls

Zaļš e-apmācības ekrāns

Viegli uztverams apmācību saturs – video formāts

Zaļš e-apmācības pulkstenis

Paredzamais apmācību ilgums 30 – 45 minūtes

FN-SERVISS on-line sistēma pieejama latviešu, angļu un krievu valodā.

Papildus iespēja pievienot specifisku informāciju nodarbinātajam, katra uzņēmuma/organizācijas vajadzībām.

2010. gada 10. augusta Ministru kabineta noteikumi Nr.749 „Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”  nosaka darbinieku apmācības, kārtību darba aizsardzības jautājumos.

Nodarbināto apmācība darba aizsardzības jautājumos ietver:

 • Ievadapmācību;
 • Instruktāžu darba vietā (sākotnējo – uzsākot darbu, atkārtot – darba gaitā, neplānoto instruktāžu, mērķa instruktāžu);
 • Tematisko apmācību.

INSTRUKTĀŽA DARBA VIETĀ JĀVEIC NE RETĀK KĀ REIZI GADĀ

Instruktāžā nodarbināto iepazīstina ar veicamo darbu, darba devēja apstiprinātajām instrukcijām un darba aizsardzības prasībām atbilstoši konkrētā darba veidam vai profesijai attiecīgajā darba vietā.

Lai izpildītu tiesību aktos noteiktās prasības, palīdzētu vadītājiem un atbildīgajām personām nodrošināt kvalitatīvas apmācības un instruktāžu darba aizsardzībā, FN-Serviss Darba aizsardzības ekspertu komanda ir izstrādājusi inovatīvu risinājumu: FN-Serviss E-apmācību on-line sistēmu.

ON-LINE sistēma ietver instruktāžas par šādām tēmām:

Fn serviss darba aizsardzības instruktāža strādnieks

Fizikālie faktori

Fn serviss darba aizsardzības instruktāža rok

Fiziskie faktori

Fn serviss darba aizsardzības instruktāža galds

Psiholoģiskie un emocionālie faktori

Fn serviss darba aizsardzības instruktāža dzīvnieki

Bioloģiskie faktori

Fn serviss darba aizsardzības instruktāža gāzes

Ķīmiskie faktori

Fn serviss darba aizsardzības instruktāža instrumenti

Traumatisma riska faktori

Zaļš e-apmācības sazināties
Fn serviss darba aizsardzības instruktāža pieteikt
Zaļš e-apmācības pieteikties
Printēt lapu
E-veikals