Uzņēmuma SIA "FN-SERVISS" Kvalitātes politika

FN-SERVISS kvalitātes politika 2023.gadam

FN-SERVISS īstenotās kvalitātes pamatā ir klientu vēlmju un vajadzību nepārtraukta izzināšana un īstenošana, lai saviem klientiem nodrošinātu augstas kvalitātes un ISO 9001:2015 standartam atbilstošus pakalpojumus un preces aktīvajā un pasīvajā ugunsdrošībā, darba aizsardzībā, automātisko ugunsaizsardzības sistēmu apkalpošanā un montāžā, un projektēšanā, kā arī dūmvadu un ventilāciju sistēmu pārbaudēs un tīrīšanās, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, veicinot drošību un izpratni par to uzņēmumos, mājās un sabiedrībā.

FN-SERVISS vadība un visi darbinieki, piesaistītie sadarbības partneri un produktu ražotāji apņemas:

 •  Nepārtraukti pilnveidot klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti
 • Turpināt uzlabot uzņēmuma un katra iesaistītā sniegumu pakalpojumu nodrošināšanā
 • Pārdot un tirgū virzīt kvalitatīvus un visām likumdošanas prasībām atbilstošus pakalpojumus un produktus
 •  Ievērot un izpildīt visas Latvijas Republikas un citas saistītās (Eiropas Savienības, piemērojamo standartu, utt.) likumdošanas prasības

FN-SERVISS Kvalitātes politika ir balstīta uz šādiem pamatprincipiem (ar kuriem ikdienā strādājam, runājam ar darbiniekiem un tos atsekojam):

Būt profesionāliem:

  • Dalāmies ar zināšanām
  • Sākam ar sevi – esam piemērs, kuram paši gribam sekot
  • Atbildam tā, lai pašam būtu prieks tādu atbildi saņemt
  • Mācāmies no pieredzes un meklējam uzlabojumus
  • Esam vērsti uz rezultātu
  • Sniedzam piemērotāko risinājumu klienta vajadzībai
  • Esam proaktīvi, domājam ilgtermiņā un atbildīgi izvērtējam riskus
  • Esam atklāti, atsaucīgi un laipni

Būt pieejamiem:

  • Esam pieejami kolēģiem un klientiem
  • Esam atvērti sadarbībai
  • Esam klātesoši (šeit un tagad)
  • Sniedzam atbildes noteiktajos termiņos

Būt precīziem:

  • Precīzi pildām dotos solījumus un nesolām to, ko nevaram izdarīt
  • Pamanām detaļas, jo tām ir liela nozīme
  • Esam konstruktīvi, jo “mazāk ir vairāk” (labāk ātra atbilde šodien, nekā dziļa analīze rīt)
  • Esam precīzi un uzmanīgi – koncentrējamies uz konkrēto darbu te un tagad

Printēt lapu
E-veikals