Uzņēmuma SIA "FN-SERVISS" Kvalitātes politika

SIA FN-SERVISS īstenotās kvalitātes pamatā ir klientu vēlmju un vajadzību nepārtraukta izzināšana un īstenošana, lai saviem klientiem nodrošinātu augstas kvalitātes, apkalpošanas un ISO 9001:2015 standartam atbilstošus pakalpojumus un preci ugunsdrošībā un darba aizsardzībā, automātisko ugunsaizsardzības sistēmu apkalpošanā, kā arī dūmvadu un ventilāciju sistēmu pārbaudēs un tīrīšanās atbilstoši visām normatīvajām prasībām, padarot vidi, kurā strādājam un dzīvojam- drošāku!

 

FN-SERVISS apņemas nepārtraukti pilnveidot klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, uzlabot savu sniegumu ugunsdrošības, darba aizsardzības un citu saistošo pakalpojumu sniegšanas procesā. Uzņēmuma vadība apņemas ievērot un izpildīt visas LR likumdošanas prasības.

 

FN-SERVISS Kvalitātes politika ir balstīta uz šādiem pamatprincipiem (FN-SERVISS vērtībām):

  • Būt profesionāliem– klientu vajadzību izzināšana un problēmu risināšana, balstoties uz darbinieku kompetenci un Latvijas Republikas likumdošanas prasībām, nodrošinot: ētisku rīcību, darbu veikšanu pēc būtības, pārdošanu caur klientu izglītošanu/apmācību (Ekspertu dienas, semināri, produktu prezentācijas un testēšanas kopā ar klientiem), dalīšanās ar zināšanām un nepārtraukta iekšējā apmācību procesa nodrošināšanu. Uzņēmums nepārtraukti attīstoties, piedāvā jaunus un noderīgus pakalpojumus un produktus, kā arī uzlabo un nostiprina pozīcijas jau esošajam piedāvājumam, uzsvaru liekot uz klientu apkalpošanu un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu atbilstoši klientu vajadzībām.
  • Būt pieejamiem– uzņēmums ir viegli atrodams, sazvanāms un sasniedzams elektroniski, nodrošinot iekšējo solījumu ievērošanu. Tiek organizēta klientu prasībām atbilstoša loģistika- skaidri maršruti un ātri piegādes laiki plašā ģeogrāfijā. Uzņēmums nodrošina un attīstīta ģeogrāfisko principu- tuvāk klientiem- pieejami tirdzniecības pārstāvji reģionos un skaidri izpildes resursu maršruti reģionos. Uzņēmuma vadība nodrošina pieejamību darbiniekiem.
  • Būt precīziem– uzņēmums precīzi pilda solījumus un darba uzdevumus noteiktajā laikā, kā arī ievēro iekšējos termiņus un veic piegādes noteiktajā laikā. Uzņēmumā precīzi sākas un beidzas tikšanās, kā arī uz tikšanos ierodamies precīzi sarunātajā laikā.

 

Printēt lapu
E-veikals