Sazinies ar mums

SIA FN-SERVISS kvalitātes politika

SIA FN-SERVISS īstenotās kvalitātes pamatā ir klientu vēlmju un vajadzību nepārtraukta izzināšana un īstenošana, lai saviem klientiem nodrošinātu augstas kvalitātes, apkalpošanas un ISO 9001:2009 standartam atbilstošus pakalpojumus un preci ugunsdrošībā un darba aizsardzībā, automātisko ugunsaizsardzības sistēmu apkalpošanā, kā arī dūmvadu un ventilāciju sistēmu pārbaudēs un tīrīšanās atbilstoši visām normatīvajām prasībām, padarot vidi, kurā strādājam un dzīvojam- drošāku!

 

FN-SERVISS apņemas nepārtraukti pilnveidot klientiem sniegto pakalpojumu kvalitāti, uzlabot savu sniegumu ugunsdrošības, darba aizsardzības un citu saistošo pakalpojumu sniegšanas procesā. Uzņēmuma vadība apņemas ievērot un izpildīt visas LR likumdošanas prasības.

 

FN-SERVISS Kvalitātes politika ir balstīta uz šādiem pamatprincipiem:

  • Līderpozīcija tirgū– uzņēmums nepārtraukti attīstoties, piedāvā jaunus un noderīgus, kā arī klientam atbilstoši likumdošanai nepieciešamus pakalpojumus un preci, kā arī uzlabo un nostiprina pozīcijas jau esošajiem pakalpojumiem un precei, uzsvaru liekot uz klientu apkalpošanu un pakalpojumu kvalitātes nodrošināšanu atbilstoši klientu vajadzībām.
  • Klientu uzticība- klientu vajadzību izzināšana un problēmu risināšana, balstoties uz darbinieku kompetenci un Latvijas Republikas likumdošanu, kā arī nodrošinot augstas klases servisu un solījumu pildīšanu pret klientiem, tādējādi iemantojot klientu cieņu un lojalitāti
  • Darbinieku zināšanas- uzņēmums nodrošina regulāras darbinieku apmācības, lai veicinātu darbinieku zināšanas un lojalitāti pret uzņēmumu, tādējādi veicinot interesantu un daudzīgu darba vidi un risinājumu sniegšanu katram FN-SERVISS klientam.

Printēt lapu
E-veikals