Lapa FN serviss kontakti brīvības

Atbilstība, stabilitāte un kvalitāte – FN-SERVISS

Neviens uzņēmums un cilvēki nav pasargāti no uguns nelaimēm un cita veida negadījumiem. Rūpējieties par saviem uzņēmumiem, darba apstākļiem, īpašumu izmantojot FN-SERVISS piedāvātos pakalpojumus, servisu un preces. Jāuzsver, ka drošības nozare ir tā sfēra, kurā pašiem būtiskākajiem faktoriem sadarbības partneru izvēlē vajadzētu būt „Stabilitātei, Atbilstībai un Kvalitātei”. Kā mēs uztveram šos jēdzienus? Mūsuprāt:

STABILITĀTE – uzņēmuma serviss kā stabils pakalpojums tiem, kuriem svarīgi drošības jautājumi savā ikdienā, darba un mājas vidē.

ATBILSTĪBA – abilstošas preces un pakalpojumi dažāda veida prasībām un vajadzībām ikvienam uzņēmumam un indivīdam.

KVALITĀTE – rūpīgs darbs un kvalitatīvs serviss, preces gan uzņēmumiem, gan tiem, kuri vēlas uzlabot savus drošības standartus un novērst dažāda veida problēmas.

FN-SERVISS STABILITĀTE

FN-SERVISS veiksmīgi strādā jau 15 gadus. Uzņēmums tika dibināts 2002. gadā. Tas ir strauji paplašinājies un attīstījies jau daudzu gadu garumā, tas ir pierādījums tam, ka drošības standarti Latvijā ir nozīmīgi un vajadzīgi.

Savukārt, 2003. gada rudenī tika dibināts mācību centrs DROŠĪBA, kas bija pirmais privātais mācību centrs un kurš joprojām realizē profesionālu apmācību kursus ugunsdrošībā un darba aizsardzībā Latvijā. Ja Jums ir svarīgi drošības standarti – izmantojiet šo iespēju un apgūstiet nepieciešamās prasmes darba drošības jautājumos.  Uzņēmums var lepoties ar lielo paša kapitāla īpatsvaru bilancē, kā arī kapitāla pietiekamību, lai nodrošinātu stabilu uzņēmuma darbību ilgtermiņā. FN-SERVISS pamatkapitāls veido EUR 369,948.

FN-SERVISS ATBILSTĪBA UN KVALITĀTĪVIE PIEDĀVĀJUMI

FN-SERVISS politika – nodrošināt klientiem augstas kvalitātes un ISO 9001:2015 standarta prasībām atbilstošus produktus un pakalpojumus ugunsdrošības, darba aizsardzības un drošības sistēmu jomā.

FN-SERVISS darbu izpildi veic atbilstoši normatīvo aktu, standartu un FN-SERVISS izstrādāto nolikumu prasībām. Pamatojoties uz augstāk minētajām prasībām uzņēmumā regulāri tiek veikti iekšējie un ārējie auditi.

FN-SERVISS veic krājumu apdrošināšanu, kā arī uzņēmumam katru gadu tiek atjaunota „Darba devēja civiltiesiskā atbildības polise par produktu vai pakalpojumu radīto kaitējumu” EUR  20 000 apmērā un „Vispārējā civiltiesiskā apdrošināšanas polise par trešo personu veselībai un mantai nodarīto kaitējumu EUR 430 000  apmērā un profesionālā civiltiesiskā apdrošināšana polise speciālistiem EUR 180 000  apmērā.

FN-SERVISS  DARBĪBAS KVALITĀTI APLIECINOŠIE DOKUMENTI

Printēt lapu
E-veikals