Darba aizsardzība

Pieteikties kursiem

  • 60 STUNDU PAMATLĪMEŅA KURSI „DARBA AIZSARDZĪBĀ”
Vai zinājāt? Vai zinājāt? Ar 2013. gada 1. jūliju darba aizsardzības speciālistu apmācību apjoms no pašreizējām 160 stundām samazināts līdz 60 stundām , Grozījumi Ministru kabineta 2010.gada 10.augusta noteikumos Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”

Profesionālās pilnveides programmas “Darba aizsardzība” apjoms ir 60 akadēmiskās stundas.

Programmas mērķis ir sniegt izglītojamajiem pamatlīmeņa zināšanas, kas nepieciešamas darba aizsardzības speciālistiem, uzticības personām un darba aizsardzības koordinatoriem par darba vides riska faktoriem un citiem ar darba aizsardzību saistītiem jautājumiem, kā arī veidot darba aizsardzības speciālistu profesionālās kompetences, lai tie spētu vadīt un organizēt darba aizsardzības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus uzņēmumā.

Galvenās tēmas:

  • Darba aizsardzības organizatoriskās prasības
  • Darba vides risku būtība, novērtēšana un novēršana
  • Elektrodrošības un ugunsdrošības pamati
  • Pirmā palīdzība nelaimes gadījumos darbā
  • Programmā ir paredzēta arī profesionālā prakse, kuras laikā izglītojamiem būs iespēja programmas ietvaros iegūtās zināšanas pielietot praktiski, izpētot noteiktajā uzņēmumā darba aizsardzības organizēšanas sistēmu, darba vides risku noteikšanu un novērtēšanu, darba aizsardzības pasākumu noteikšanu un īstenošanu.

Kam piemērotas kursos apgūtās zināšanas?

Kursos apgūtās zināšanas ir pietiekamas darba aizsardzības speciālista pienākumu veikšanai uzņēmumā, kas no darba vides risku viedokļa nav uzskatāms par bīstamu.

Cena: EUR 135

(Saskaņā ar likumu par PVN 52.panta pirmās daļas 12.punktu ar PVN nodokli neapliekamie pakalpojumi).

 Dalības maksā iekļauts: 

  • izdales materiāli;
  • apliecības  izgatavošana.

 Apmācību datumi 2023. gadā: 

60 stundu pamatlīmeņa kursu “Darba aizsardzība” grupa Nr.1

25, 26. janvāris un 1, 2, 8, 9. februāris  – Nodarbības ar pasniedzējiem, tiešsaistē  MS Teams platformā, no plkst. 9.00-16.15

  15. februāris – Prakses darba nodošanas termiņš

16. februāris – Noslēguma eksāmens, tiešsaistē  MS Teams platformā, no plkst. 9.00 -11.00

60 stundu pamatlīmeņa kursu “Darba aizsardzība” grupa Nr.2

5, 6, 12, 13, 19, 20. aprīlis – Nodarbības ar pasniedzējiem, tiešsaistē  MS Teams platformā, no plkst. 9.00-16.15

  26. aprīlis – Prakses darba nodošanas termiņš

27. aprīlis – Noslēguma eksāmens, tiešsaistē  MS Teams platformā, no plkst. 9.00 -11.00

60 stundu pamatlīmeņa kursu “Darba aizsardzība” grupa Nr.3

10, 11, 17, 18, 24, 25. maijs – Nodarbības ar pasniedzējiem, tiešsaistē  MS Teams platformā, no plkst. 9.00-16.15

  31. maijs – Prakses darba nodošanas termiņš

1. jūnijs – Noslēguma eksāmens, tiešsaistē  MS Teams platformā, no plkst. 9.00 -11.00

60 stundu pamatlīmeņa kursu “Darba aizsardzība” grupa Nr.4

6, 7, 13, 14, 20, 21. septembris  – Nodarbības ar pasniedzējiem, tiešsaistē  MS Teams platformā, no plkst. 9.00-16.15

  27. septembris – Prakses darba nodošanas termiņš

28.  septembris – Noslēguma eksāmens, tiešsaistē  MS Teams platformā, no plkst. 9.00 -11.00

Aicinām pieteikties! 60 stundu pamatlīmeņa kursos “Darba aizsardzībā” apskatītās tēmas – normatīvie riski, darba vides risku ietekme, risku novērtēšana, risku novēršana, u.c. Ja Jūsu uzņēmuma vai organizācijas darbiniekam ir nepieciešams apgūt pamatlīmeņa kursus darba aizsardzībā, ceram, ka izvēlēsieties FN-SERVISS!

Noderīgi! Instruktāžu uzskaites žurnālus varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Svarīgi!Visi nepieciešamie darba aizsardzības pakalpojumi ir ietverti bezrūpju komplektā DROŠAIS. Lai uzzinātu vairāk par šo pakalpojumu, aicinām skatīt šeit.

Printēt lapu
E-veikals