EKSPERTU DIENAS #12

Ekspertu dienas 12

Pieaugot litija jonu bateriju izmantošanai sadzīvē, palielinās tādu ugunsgrēku izcelšanās risks, ko var apdzēst, pielietojot tikai speciālus dzēšanas līdzekļus.

Ikdienā, rūpējoties par uzņēmumu un mājsaimniecību ugunsdrošību, esam novērojuši, ka uzņēmējiem, darbiniekiem,  sabiedrībai kopumā ir nepietiekama izpratne un zināšanas par ugunsgrēku izcelšanās iemesliem, kuru rosinātājs ir litija jonu baterijas, kā arī  vēlamo rīcību šajos  gadījumos.

Lai raisītu dialogu starp profesionāļiem, uzņēmējiem un sabiedrību par litija jonu bateriju izraisītu ugunsgrēku bīstamību, preventīviem pasākumiem, kā arī vēlamo rīcību šādu ugunsgrēku gadījumā, aicinām piedalīties  Ekspertu dienās  #12, kas tiks veltītas tēmai: “Kā efektīvi apturēt litija jonu bateriju izraisītu ugunsgrēku?”

Pasākumā aicinām piedalīties speciālistus, kas ikdienā rūpējas par ugunsdrošības jautājumiem uzņēmumos un organizācijās, jo īpaši to nozaru pārstāvjus, kur pastāv lielāki ugunsgrēka izcelšanās riski, ko var izraisīt litija jonu baterijas / akumulatori. Tie būtu uzņēmumi, kuru darbības procesā tiek izmantotas iekārtas ar litija jonu akumulatoriem, kā arī uzņēmumi, kas veic šo bateriju / akumulatoru pārstrādi.

Ekspertu dienas

  • Ekspertu dienas #12
Semināra / Paraugdemonstrējuma  Dienas kārtība
9:15-9:30
Dalībnieku ierašanās pasākuma norises vietā, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas teritorijā Ķengaraga ielā 3 k-1, Rīgā
9:30-9:40
Ekskursija un neliels ieskats Ugunsdzēsības un civilās aizsardzības koledžas ikdienā. Iepazīšanās ar topošo glābēju ikdienu.

9:40-10:10

Prezentācija par litija jonu bateriju izraisītiem ugunsgrēkiem, to bīstamību un drošu dzēšanu. (Prezentācija PDF)

SIA “FN-SERVISS” un AAS  “Balta” eksperti ieskicēs tēmas aktualitāti.
Jautājumi & atbildes

10:10-11:00

Paraugdemonstrējums

Dodamies uz paraugdemonstrējuma laukumu, kur Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta (turpmāk – VUGD)  ugunsdzēsēju glābēju uzraudzībā tiks iniciēta  litija jonu bateriju aizdegšanās – 2 testēšanas mēģinājumi, kuru dzēšanai secīgi tiktu izmantoti šādi pasaulē akreditēti ugunsdzēsības līdzekļi:

  • Pulvera ugunsdzēsības aparāts. Ražotājs OGNIOCHRON, Eiropas Savienība;
  • VER-DIS speciāli litija jonu bateriju ugunsgrēku lokalizēšanai paredzēts ugunsdzēsības līdzeklis, Ražotājs OGNIOCHRON, Eiropas Savienība;


11:00-11:30

Laiks, lai pārrunātu redzēto, sniegtu atbildes uz jautājumiem.

SIA “FN-SERVISS” eksperti, VUGD pārstāvji

Papildus jautājumu gadījumā sazinieties ar mums!

E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv

Tālrunis: 67 556 799

Dalība seminārā ir BEZ MAKSAS

Iepriekšēja pieteikšanās semināram ir OBLIGĀTA

Printēt lapu
E-veikals