Civilā aizsardzība

Pieteikties semināram

 • Seminārs “Civilās aizsardzības pamati izglītības iestādēm”

 Semināra mērķis: 

Sniegt izglītības iestāžu darbiniekiem pamata zināšanas par rīcību incidentu, apdraudējumu un ārkārtas situāciju gadījumos.

 Mērķa auditorija: 

Pirmsskolas izglītības iestādes, sākumskolas, pamatskolas, vispārējās un profesionālās vidusskolas, augstākās izglītības iestādes.

 Semināra tēmas*: 

1.  Komunikācija ar plašsaziņas līdzekļiem (prese, žurnālisti, televīzija u.c.).

2. Fiziska apdraudējuma gadījumā:

  • aizdomīgas personas. Personas, kuru rīcība var nodarīt kaitējumu veselībai vai dzīvībai;
  • uzbrukuma, zādzības vai laupīšanas gadījumā;
  • ķīlnieku saņemšanas gadījumā.

3. Pasta terorisms. Aizdomīga, bīstama vai sprādziena bīstama pasta sūtījuma saņemšanas gadījumā.

4. Aizdomīga priekšmeta atrašanas gadījumā.

5. Spridzināšanas draudu gadījumā:

  • bīstama vai sprādziena bīstama priekšmeta atrašanas gadījumā;
  • e-pasta veidā saņemot informāciju par spridzināšanas draudiem;
  • vēstules veidā saņemot informāciju par spridzināšanas draudiem;
  • telefoniski saņemot informāciju par spridzināšanas draudiem.

6. Gāzes noplūdes un ķīmiskas vielas konstatēšanas gadījumā.

7. Dabas stihijas/katastrofas gadījumā:

  • ūdensplūdu gadījumā;
  • zemestrīces gadījumā;
  • zibens un pērkona negaisa laikā.

8. Apziņošana. Apziņošanas procesu shēma.

9. Ārkārtas situāciju vadības grupa. Uzdevumi.

10. Svarīgākie tālruņu numuri, kuri jāzina ikvienam.

* Ja iestādei ir izstrādāts civilās aizsardzības plāns, tad semināra saturs tiks izstrādāts atbilstoši plānam.

 Ieguvumi: 

 • Apmācīti un zinoši darbinieki;
 • Zināšanas, kas noderēs ikvienam – kā rīkoties ārkārtas situācijas gadījumā un kā pasargāt sevi ģeopolitiska saspīlējuma gadījumā.
 • Seminārs ir līdzvērtīgs instruktāžai, par kura noklausīšanos var veikt ierakstus žurnālā un nodarbinātajiem likt parakstīties.


 Kā tiek organizētas apmācības? 

 • Klātienē vai attālināti (pēc individuālās vienošanās)
 • Izglītības iestādes telpās vai SIA “FN-SERVISS” mācību auditorijās vai attālināti (izmantojot MS Team vai Zoom)
 • Semināra īstenošanas laiks tiek pielāgots  iestādes vajadzībām pēc individuālās vienošanās
 • Semināra ilgums: ~ 2 stundas
 • Semināra valoda: latviešu vai angļu
 • Vienas grupas lielums: līdz 50 cilvēkiem

 

  Semināra maksa: 

EUR 270+PVN par vienu grupu.

  Cenā iekļauts: 

 • Tehniskais nodrošinājums prezentācijas demonstrēšanai (ekrāns, projektors, dators un tml.)
 • Pēc izietā semināra katram klausītājam tiek sagatavots sertifikāts – par dalību seminārā 3 akadēmisko stundu apjomā katram dalībniekam.

 

Papildus jautājumu gadījumā sazinieties ar mums!

E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv

Tālrunis: 67 556 799

Printēt lapu
E-veikals