TĀLMĀCĪBAS PROGRAMMA “UGUNSDROŠĪBA” 20 STUNDAS

 KAS IR TĀLMĀCĪBU PROGRAMMA “UGUNSDROŠĪBA” 20 STUNDAS? 

FN-SERVISS mācību centrs “Drošība” ir PIRMAIS Latvijā, kas piedāvā neformālās izglītības programmu „Ugunsdrošība” 20 stundas apgūt tiešsaistē, mācoties sev ērtā laikā un vietā.

Zaļš e-apmācības cepure

Ērts un vienkāršs paņēmiens nepieciešamo zināšanu un prasmju iegūšanai ugunsdrošībā

Zaļš e-apmācības pulkstenis

Tālmācības programma pieejama internetā 24 stundas diennaktī – Jūs varat mācīties birojā, mājās vai ceļā

Zaļš e-apmācības globuss

Lai izietu tālmācības programmu “Ugunsdrošība” 20 stundas, Jums ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu

 KĀPĒC VAJADZĒTU IZVĒLĒTIES NEFORMĀLĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMU “UGUNSDROŠĪBA” 20 STUNDAS? 

 • Iestāžu, organizāciju un komercsabiedrību par ugunsdrošību atbildīgo darbinieki, kas iziet šo programmu, ne vien izpilda normatīvo aktu prasības, bet arī zinās visu nepieciešamo, lai kvalitatīvi veiktu sev uzticētos darba pienākumus: 
   • Izstrādāt ugunsdrošības instrukciju
   • Veikt darbiniekiem ugunsdrošības instruktāžu (gan sākotnējo, gan ikgadējo)
   • Vadīt darbiniekiem praktiskās nodarbības
   • Veikt objekta ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi

 KĀPĒC VAJADZĒTU IZVĒLĒTIES FN-SERVISS TĀLMĀCĪBAS KURSUS? 

 • Iespēja pilnveidoties ugunsdrošības jomā neklātienē sev izdevīgā laikā – birojā, mājās, braucot
 • Tiek nodrošināts Latvijā labāko ugunsdrošības ekspertu veidots video mācību materiāls, testi
 • Iespēja konsultēties ar pasniedzējiem attālināti
 • Iespēja noklausīties programmas videomateriālus latviešu valodā ar subtitriem krievu valodā
 • Piekļuve visiem izdales materiāliem- tos ir iespējams izprintēt, kā arī tajos veikt elektroniskus pierakstus
 • SERTIFIKĀTS par apgūtajām zināšanām (parakstīts ar elektronisko parakstu)

 KĀ TIEK ORGANIZĒTA TĀLMACĪBU PROGRAMMA “UGUNSROŠĪBA” 20 STUNDAS? 

 • Pēc pieteikšanās tālmācības programmai, kursants saņem INDIVIDUĀLU PIEKĻUVI  un PAROLI sistēmai, lai varētu uzsākt mācību procesu
 • Pēc katra materiāla jānokārto PAŠPĀRBAUDES TESTS vai jāiesniedz PRAKTISKAIS UZDEVUMS
 • Pēc visu videomateriālu noskatīšanās, testu un praktisko uzdevumu nokārtošanas, kursants tiek aicināts nokārtot IESKAITI
 • Pēc sekmīgas IESKAITES  nokārtošanas, kursants uz e-pastu saņem SERTIFIKĀTU par apgūtajām zināšanām (parakstīts ar elektronisko parakstu)

Zaļš e-apmācības lapa

Vienmēr aktuāls un normatīvo aktu prasībām atbilstošs apmācību materiāls

Zaļš e-apmācības ekrāns

Viegli uztverams – video formāts

Zaļš e-apmācības pulkstenis

Programmā pieejamo mācību video ilgums 30 – 60 minūtes

Tālmācības programmas videomateriāli ir latviešu valodā ar subtitriem krievu valodā.

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu un 19.04.2016 Ministru Kabineta noteikumiem Nr.238, kas stājas spēkā 01.09.2016: Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi konkrētās jomas profesionālo izglītību vai saņēmusi apmācību šajā jomā;

Saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties no 10 līdz 50 cilvēkiem, kā arī saimnieciskās darbības objektam ar sprādzienbīstamu vidi – atbilstoši Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātai mācību programmai (ne mazāk par 20 stundām).

Lai izpildītu tiesību aktos noteiktās prasības, palīdzētu vadītājiem un atbildīgajām personām nodrošināt kvalitatīvas apmācības,  FN-SERVISS drošības ekspertu komanda ir izstrādājusi inovatīvu risinājumu: Tālmācību programma “UGUNSDROŠĪBA” 20 stundas.

Zaļš e-apmācības sazināties
Zaļš e-apmācības pieteikties
Printēt lapu
E-veikals