Darba aizsardzība

 Tēmas aktualitāte: 

  • Saskaņā ar 2014. gada 18. marta Ministru Kabineta noteikumiem Nr. 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā”, darbu augstumā atļauts veikt personām, kuras ir apmācītas atbilstoši normatīvo aktu prasībām.
  • Ja darbs tiek veikts vismaz 1,5 – 5m augstumā virs zemes (uz sastatnēm, kāpnēm, jumta, ar/bez virvju un stiprinājumu izmantošanas), tas tiek uzskatīts par bīstamu, un ir nepieciešamas iegūt īpašas zināšanas par augstumā paredzēto aprīkojumu un individuālo aizsardzības līdzekļu pielietošanu tā veikšanai.
  • Arī gadījumā, ja darbs tiek veikts pazemē (piemēram, stāvot pagrabā uz trepēm/sastatnēm) un pastāv krišanas draudi, tas tiek uzskatīts par bīstamu un tā veikšanai nepieciešamas atbilstošas teorētiskās un praktiskās zināšana.

Profesionālās neformālās programmas “Darbs augstumā” apjoms ir 6 stundas.

Gadījumos, kad programma tiek apgūta atkārtoti un apmācamajiem ir pietiekoša pieredze darbā augstumā, programmas ilgums ir līdz 2 stundām.

Programmas mērķis ir attīstīt iemaņas darbam augstumā (līdz 5 metriem) atbilstoši darba drošības prasībām, lietojot attiecīgu aprīkojumu un individuālos aizsardzības līdzekļus.

 Galvenās tēmas: 

 • Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā;
 • Kolektīvie un individuālie aizsardzības līdzekļi;
 • Darbs augstumā: darbs uz sastatnēm, kāpnēm, jumta.

 Kam ir piemērota šī programma? 

Personām, kas ikdienā strādā augstumā (no 1,5 m līdz 5 m), t.sk. veicot darbu uz sastatnēm, kāpnēm vai izmantojot virves un stiprinājumus.

 Ieguvumi: 

 • Iegūtas zināšanas un prasmes drošai darbu veikšanai augstumā;
 • Izpildītas MK noteikumu 143 “Darba aizsardzības prasības, strādājot augstumā’’ prasības;
 • Zināšanas par individuāliem aizsardzības līdzekļiem un to pielietošanu.

 Mācību maksa: 

EUR 62 +PVN par vienu izglītojamo*

EUR 25 +PVN, ja programma tiek apgūta atkārtoti (2 stundas)

* ja no viena uzņēmuma tiek apmācīti vairāk kā 5 darbinieki, tiek piemērota atlaide

 Mācību maksā iekļauts: 

Apliecība latviešu un angļu valodā ar derīguma termiņu 5 gadi.

 Kā tiek organizētas apmācības? 

 • klātienē klienta telpās vai SIA “FN-SERVISS” telpās;
 • attālināti MS Teams platformā.

 Norises datums un laiks: 

 • 2024.gada 29. maijā  plkst. 9:00 FN-SERVISS mācību telpās Brīvības gatvē 204b, Rīga

Papildus jautājumu gadījumā sazinieties ar mums!

E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv

Tālrunis: 67 556 799

Pieteikties kursiem

 • Darbs augstumā
Printēt lapu
E-veikals