FN-SERVISS - Kompetentā institūcija

Darba aizsardzības likums nosaka: lai veiktu darba aizsardzības pasākumus un darba vides iekšējo uzraudzību, darba devējs:

 1. pats var veikt darba aizsardzības speciālista pienākumus – ja uzņēmumā ir ne vairāk kā desmit nodarbinātie un darba devējs ir apmācīts Ministru kabineta noteiktajā kārtībā;
 2.  norīko darba aizsardzības speciālistu – ja uzņēmumā ir mazāk nekā 250, bet vairāk nekā desmit nodarbinātie;
 3. norīko vairākus darba aizsardzības speciālistus vai izveido darba aizsardzības organizatorisko struktūrvienību – ja uzņēmumā ir 250 vai vairāk nodarbināto.

Ja uzņēmuma darba aizsardzības organizatorisko struktūru nav iespējams izveidot (nevar pieņemt darbā atbilstošu darbinieku vai apmācīt esošo un uzdot viņam darba aizsardzības speciālista pienākumus), darba devējs darba aizsardzības sistēmas izveidē un uzturēšanā iesaista kompetentu institūciju vai kompetentu speciālistu. FN SERVISS piedāvā Jūsu uzņēmumā veikt visus darba aizsardzības pasākumus.

Kompetenta institūcija – kompetenti speciālisti

Lapa fn serviss ugunsdrošības dokumentācijas izstrāde

Kompetenta institūcija – institūcija, kura ir pilnvarota veikt darba vides iekšējo uzraudzību uzņēmumā un kuras kompetence darba aizsardzības jautājumos novērtēta Ministru kabineta noteiktajā kārtībā. Institūcija ir tiesīga darboties kā kompetentā institūcija darba aizsardzības jomā tikai tad, kad tās kompetence ir atbilstoši novērtēta un par to ir publicēts paziņojums laikrakstā „Latvijas Vēstnesis”. FN-SERVISS savus pakalpojumus darba aizsardzības jomā piedāvā jau kopš 2005.gada sākuma.

Mūsu darbiniekiem ir daudzu gadu pieredze darba aizsardzības jomā.

2006. gada 3. martā laikrakstā „Latvijas Vēstnesis” LR Labklājības ministrija paziņoja, ka SIA “FN-SERVISS” tiek atzīta par kompetentu institūciju darba aizsardzības jautājumos.

Mūsu darba kvalitāti darba aizsardzības jomā apstiprina jau no 2005.gada sertificēta kvalitātes vadības sistēma saskaņā ar standartu ISO 9001:2008 (sertificētā darbības sfēra – konsultācijas darba aizsardzības jomā; darba aizsardzības pakalpojumu sniegšana atbilstoši 2008.gada 8.septembra Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumiem Nr.723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību”).

Ko Jūs iegūsiet? Piesaistot kompetento institūciju FN-SERVISS:

 • Ietaupīsiet laiku
 • Ietaupīsiet līdzekļus
 • Izpildīsiet darba aizsardzības likumdošanas prasības
 • Saņemsiet bezmaksas konsultācijas par darba tiesiskajām attiecībām un darba aizsardzības jomā.

Kā arī mēs ieviesīsim Jūsu uzņēmumā darba aizsardzības sistēmu un pārstāvēsim Jūsu intereses Valsts Darba inspekcijā.

FN-SERVISS kompetentās institūcijas priekšrocības salīdzinot ar citām kompetentām institūcijām:

 • Darba aizsardzības pakalpojums tiek sniegts kopā ar ugunsdzēsības pakalpojumu.
 • Riska novērtējuma ietvaros veicam indikatīvos mērījumus (apgaismojums, temperatūra, mitrums, troksnis) bez papildus samaksas.
 • Pirmslīguma apsekošana un bezmaksas konsultācija uz vietas uzņēmumā par darba aizsardzības un ugunsdrošības jautājumiem.
 • Visiem Darba aizsardzības speciālistiem ir augstākā profesionālā izglītība darba aizsardzības jomā un ar lielu praktisko pieredzi.

Kompetento institūciju un speciālistu piesaistes priekšrocības:

 • Nav savam darbiniekam jāmaksā darba alga, prēmijas, sociālais nodoklis, atvaļinājuma nauda;
 • Nav savam darbiniekam jānodrošina sociālas garantijas (slimību pabalstu apmaksa, apdrošināšana);
 • Nav savam darbiniekam jāiekārto darba vieta (jāiegādājas aprīkojums ,dators un papīrs utt);
 • Nav savam darbiniekam jāapmaksā kvalifikācijas paaugstināšanas kursi, semināri;
 • Nav savam darbiniekam jāapmaksā izmantotā transporta izdevumi, telefonu rēķini;
 • Nav jāseko izmaiņām likumdošanā par darba aizsardzību, kā arī nav jāiegādājas attiecīga literatūra.

Individuālos darba aizsardzības līdzekļus varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Ja neapmierina FN-SERVISS sniegto darba aizsardzības pakalpojumu kvalitāte:

Atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.723 “Noteikumi par prasībām kompetentām institūcijām un kompetentiem speciālistiem darba aizsardzības jautājumos un kompetences novērtēšanas kārtību” 76.punkta prasībām, gadījumos, kad ir sniegti neatbilstoši un nekvalitatīvi pakalpojumi no SIA FN-SERVISS puses un nav izdevies tos atrisināt ar pakalpojumu sniedzēju, tad aicinām šajos gadījumos vērsties pie SIA FN-SERVISS kvalitātes sistēmu sertifikācijas institūcijas, kura ir izsniegusi kvalitātes sistēmas sertifikātu:

Institūcijas nosaukums: BUREAU VERITAS LATVIA
Adrese: Duntes iela 17a, Rīga, LV-1005
Tālrunis: +371 67323246
E-pasts: riga@lv.bureauveritas.com

Printēt lapu
E-veikals