Sazinies ar mums
Ugunsdrošība būvniecībā
BEZRŪPJU KOMPLEKTS UGUNSDROŠĪBA

Bezrūpju komplekts ugunsdrošībā – pakalpojumu komplekts, ko izstrādājuši FN-SERVISS drošības eksperti ugunsdrošības paaugstināšanai uzņēmumos. Tas palīdz ietaupīt laiku un finanšu resursus.

AUDITS BŪVOBJEKTĀ

Būvobjekta un tam pieguļošās teritorijas atbilstības vērtējums atbilstoši 19.04.2016 MK noteikumu nr.238 “Ugunsdrošības noteikumu”, LVS446 un LBN 201 -15 normām.
Audita slēdziens palīdz būvdarbu veicējam apzināt potenciālos riska avotus un realizēt pasākumus riska samazināšanai.

Printēt lapu
E-veikals