Ugunsdrošība uzņēmumos

Lapa ugunsdzēsības aparātu vizuālā apskate

Ugunsdzēsības aparāti ir populārākais ugunsaizsardzības līdzeklis. Ugunsdzēsības aparāts ir vienkāršs un efektīvs līdzeklis, kas ļauj nodzēst ugunsgrēku vai aizdegšanos to sākuma stadijā, kas savukārt ir pats svarīgākais faktors materiālo un cilvēkresursu zaudējumu samazināšanai. Ugunsdzēšamo aparātu lietošanu Latvijā reglamentē Ugunsdrošības noteikumi.

Ugunsdzēsības aparātus, līdzīgi kā jebkuru ierīci, ir jāuztur darba kārtībā, jo nestrādājošs pirmās nepieciešamības ugunsaizsardzības līdzeklis ir sliktāk kā vispār neesošs.

Papildus ugunsdzēsības aparātu tehniskajai apkopei, Objektu atbildīgajam ir jānodrošina ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālās apskates: darbība, kuras rezultātā ir nepieciešams noskaidrot, vai ugunsdzēsības inventārs atrodas tam paredzētajās vietās un ka tam nav neviens no 271.punktā nosauktajiem bojājumiem:

 • korozija vai mehānisks bojājums uz aparāta korpusa vai tā daļām;
 • šļūtenes, sprauslas, taures vai iedarbināšanas mehānisms ir bojāts (piemēram, izrauts drošības gredzens vai plombe)
 • neatbilstošs spiediena rādījums spiediena indikācijas ierīcē – spiedienu rādošais indikators atrodas ārpus zaļās zonas;
 • ugunsdzēsīgās vielas (svara) trūkums ugunsdzēsības aparātā – ugunsdzēsības aparāta svars ir mazāks nekā to ir norādījis ražotājs.
 • marķējuma vai lietošanas instrukcija ir nesalasāma vai tās vispār nav
 • ir iztecējis tekošās tehniskās apkopes termiņš. (apkopes termiņam ir jābūt norādītam uz uzgunsdzēsības aparāta tehniskās apkopes uzlīmes)

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālo apskati var veikt pats ugunsdzēsības aparāta īpašnieks vai uzticēt šo uzdevumu veikt profesionāļiem – sertificētiem ugunsdzēsības aparātu apkopes punktiem, piemēram, FN-SERVISS.

 

Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumiem ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālā apskate ir jāveic ne retāk kā 1 (vienu) reizi 6 (sešos) mēnešos:

 • Publiskos objektos;
 • Pasažieru sabiedriskajā transportlīdzeklī;
 • Pasažieru sabiedriskajos dzelzceļa vagonos;
 • Pasažieru sabiedriskajā kuģošanas līdzeklī;
 • Neapkurinātos objektos vai teritorijās.

Pārējos objektos – ne retāk kā 1 (vienu) reizi gadā.

Veicot ugunsdzēsības aparāta tehniskā stāvokļa vizuālo apskati, atbildīgajai personai ir jāveic atzīme uzlīmē, kas ir noformēta atbilstoši 3. pielikumam.

 

FN-SERVISS Latvijā ir izveidojis plašāko ugunsdzēsības aparātu apkalpošanas tīklu. FN-SERVISS Latvijas teritorijā ir 2 stacionārie apkopes punkti un 11 mobilie ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti, kas ļauj mums saviem klientiem nodrošināt:

 • Konkurētspējīgas cenas.
 • Vienmēr pieejamu pakalpojumu visā Latvijā.
 • Kvalitatīvu servisu, atbilstību un augstas kvalitātes prasības.

FN-SERVISS ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti atbilst Latvijas standarta LVS 402  „Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti – Vispārējās prasības” prasībām. Ugunsdzēsības aparātu apkopes punktu atbilstība tiek vērtēta iekšējos auditos reizi mēnesī. Ugunsdzēsības aparātu apkopes punktu sertifikācija tiek veikta reizi gadā, ko veic sertifikācijas institūcija „Bureau Veritas”.  Katru gadu atkārtoti tiek veikta visu ugunsdzēsības aparātu apkopes meistaru atestācija. Uzņēmumā un ugunsdzēsības aparātu apkopes punktos ir ieviesta ISO 9001:2015 „Kvalitātes vadības sistēma”.

Par atbilstību un sniegtajām garantijām vairāk var uzzināt spiežot šeit.

 

FN-SERVISS ugunsdzēsības aparātu apkopi, remontu, hidraulisko pārbaudi un uzpildi veic ievērojot:

 • Ražotāju tehniskos noteikumus;
 • Latvijas standartu LVS 332 „Ugunsdzēsības aparātu uzturēšana ekspluatācijai gatavā stāvoklī”;
 • Eiropas standartu LVS EN 3 „Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti”;
 • Eiropas standartu LVS EN 1866 „Pārvietojamie ugunsdzēsības aparāti”;
 • Ministru Kabineta noteikumus Nr. 165 “Noteikumi par spiedieniekārtām un to kompleksiem” prasības.

FN-SERVISS veic ugunsdzēsības aparātu vizuālās apskates, apkopes un nodrošina remontu šādu ražotāju ugunsdzēsības aparātiem:

 • VALPRO;
 • OGNIOCHRON;
 • ČERVINKA
 • BETA
 • KWMZ;
 • MOBIAK
 • POŽTEHNIKA;
 • GLORIA;
 • EXMON u.c.

Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu?

Ugunsdzēsības aparātus varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Savu klientu ērtībām FN-SERVISS drošības eksperti sagatavoja metodisku materiālu – Palīgu ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa vizuālās apskates veikšanai.

Lai lejulpādētu materiālu, spiediet šeit.

Printēt lapu
E-veikals