Ugunsdrošība uzņēmumos

Īpašais piedāvājums spēkā līdz 31.07.2024, un tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.

Pieteikt pakalpojumu

Ik gadu ugunsnelaimes piedzīvo vairāki simti uzņēmumu. Iespējamie ugunsgrēka riski mēdz būt dažādi, un tie atšķiras no objekta atrašanās vietas un uzņēmuma darbības specifikas. Vai jūsu iestāde atbilst ugunsdrošības noteikumu prasībām? Vai, būdams vadītājs vai atbildīgais par ugunsdrošību, esat ieplānojis laiku jaunas ugunsdrošības instrukcijas izstrādei atbilstoši jauno ugunsdrošības noteikumu prasībām?

FN-Serviss eksperti uzsver, ka ugunsdrošību noteikumu ievērošana visiem uzņēmumiem ir ne tikai obligāta prasība, bet arī nopietns ugunsdrošības priekšnosacījums.

Pieaiciniet speciālistu, kurš ir kompetents ugunsdrošības jautājumos! Viņš spēs ne vien norādīt uz problēmām un trūkumiem sistēmā, bet arī palīdzēt saprast un ieteikt risinājumus, lai uzlabotu situāciju.

Lai palīdzētu Jums izveidot ugunsdrošu darba vidi, esam radījuši pakalpojumu  UGUNSDROŠĪBAS AUDITU KOPĀ AR INSTRUKCIJAS IZSTRĀDI.

 UGUNSDROŠĪBAS AUDITA AR  INSTRUKCIJAS IZSTRĀDI mērķis: 

Veicot objekta apsekošanu,  precīzi noteikt iespējamos ugunsgrēka riskus un sniegt rekomendācijas un risinājumus drošas vides radīšanai.

 KĀDĒĻ JĀVEIC UGUNSDROŠĪBAS AUDITS AR INSTRUKCIJAS IZSTRĀDI? 

Saskaņā ar 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 180.1.7. punktu Ugunsdrošības instrukcijā jānorāda iespējamie ugunsgrēka izcelšanās riski un preventīvie pasākumi to mazināšanai.

FN-SERVISS ugunsdrošības audits kopā ar ugunsdrošības instrukciju

  • Objekta apsekošana
  • Ugunsdrošības inventāra atbilstības noteikšana
  • Ugunsdrošības dokumentācijas atbilstības pārbaude
  • Objekta evakuācijas plānu atbilstības pārbaude
  • Objekta atbilstības vērtējums atbilstoši Jauno MK noteikumu nr. 238 ”Ugunsdrošības noteikumi” prasībām
  • Cenu piedāvājums trūkstošā ugunsdrošības inventāra iegādei un dokumentācijas izstrādei
  • Ugunsdrošības audita akts par konstatētajām neatbilstībām objektā atbilstoši Jauno MK noteikumu nr.238 ”Ugunsdrošības noteikumi” prasībām
  • Ugunsdrošības instrukcija

Pakalpojumus sniedzam visā Latvijas teritorijā.

Printēt lapu
E-veikals