Ugunsdrošība uzņēmumos

Evakuācijas apgaismojuma pārbaudes

Pieteikties pakalpojumam

2021.gada 19.augustā stājās spēkā  LVS 446:2021 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums”, kas ir viens no obligāti piemērojamiem standartiem saskaņā ar 19.04.2016 Ministru Kabineta noteikumiem nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”.

LVS 446:2021 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” attiecībā uz evakuācijas avārijapgaismes* pārbaudēm nosaka:

*Evakuācijas avārijapgaisme, kas darbināma no patstāvīgas un avārijas elektroenerģijas avota.

 Veicamo darbu saraksts un regularitāte: 

 

Nr. Darbu nosaukums Darbu izpildes periodiskums
1. Evakuācijas avārijapgaismes (t.sk. evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju un evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju) vizuālā apskate. Indikatoru vizuālā apskate. Reizi mēnesī
2. Evakuācijas avārijapgaismes (t.sk. evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju un evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju)  darbības nepārtrauktības pārbaude, sistēmas pārslēgšana no pamata barošanas avota uz rezerves barošanas avotu un/vai “Test” režīma pārbaude. Evakuācijas avārijapgaismes (t.sk. evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju un evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju)  darbības pārbaude pēc automātisko ugunsaizsardzības sistēmu nostrādes, ja evakuācijas avārijapgaismes nostrādi aktivizē automātiskā ugunsaizsardzības sistēma. Reizi ceturksnī
3. Izgaismoto zīmju maksimālā redzamības attāluma pārbaude atbilstoši standarta 8.1. un 8.2. prasībām un apzīmējumu atbilstības pārbaude atbilstoši šī standarta un normatīvo aktu prasībām. Reizi ceturksnī
4. Izgaismoto zīmju pārbaude, ja tām ir jāizstaro pārtrauktu gaismas signālu.

Jāpārliecinās, ka pārtraukta gaismas signāla frekvence un izstarojuma ilgums ir tāds, ka to nevar sajaukt ar nepārtraukti izgaismotu zīmi un tas nodrošinātu pareizu informācijas uztveri.

Reizi ceturksnī
5. Izgaismoto zīmju pārbaude, ja tām ir jāizstaro pārtrauktu gaismas signāls un ir paredzēts akustisks signāls.

Jāpārliecinās vai ir akustiskais signāls un/vai vārdiska saziņa informē par evakuāciju un briesmām, kā arī jāpārliecinās, ka pārtraukta gaismas signāla frekvence un izstarojuma ilgums ir tāds, ka to nevar sajaukt ar nepārtraukti izgaismotu zīmi un tas nodrošinātu pareizu informācijas uztveri.

Reizi ceturksnī
6. Evakuācijas avārijapgaismes (t.sk. evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju un evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju)   sistēmas rezerves barošanas avota izlādes pārbaude. Rezerves barošanas avota izlādes pārbaudes minimālais laiks ne mazāks kā 30 minūtes. Reizi gadā
7. Evakuācijas avārijapgaismes (t.sk. evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju un evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju) stiprinājumu un savienojuma pārbaude, izgaismoto zīmju un ārējā apgaismojuma attīrīšana. Reizi gadā

Piezīme:

  1. Evakuācijas avārijapgaismes (t.sk. evakuācijas izeju izgaismoto rādītāju un evakuācijas virziena izgaismoto rādītāju) rezerves barošanas avota izlādes pārbaudi, kuras laiks nav mazāks par 30 minūtēm, ieteicams veikt laika posmā, kad objektā uzturas vismazākais apmeklētāju skaits.
  2. Ja tiek lietota automātiskā testēšanas ierīce, tad reģistrācijas žurnāls (Log Bokk) un notikumu apraksts (Event log) var tikt uzglabāts ierīcē un to var izdrukāt, pievienojot evakuācijas avārijapgaismes, kas darbināma no patstāvīgas un avārijas elektroenerģijas avota, pārbaužu, remontdarbu un bojājumu uzskaites žurnālam.

 Ko nozīmē evakuācijas apgaismojuma uzturēšana darba kārtībā? 

  • Evakuācijas apgaismes tīkliem un izgaismotiem evakuācijas izejas norādītājiem ir jābūt pieslēgtiem pie diviem neatkarīgiem elektroapgādes avotiem.
  • Rezerves elektroapgādes avots nodrošina izgaismoto evakuācijas izeju un evakuācijas ceļu norādītāju darbību vismaz 30 minūtes.

 Ko piedāvā FN-SERVISS? 

FN-SERVISS nodrošina evakuācijas apgaismojumu tehnisko pārbaudi, bojājumu gadījumā nomaiņu/remontu vai papildus norāžu uzstādīšanu.

FN-SERVISS piedāvā:
Veicamo darbu regularitāte?

1.variants

2.variants 3.variants*
Mēnesis

X

Ceturksnis

X

X

Gads

X X

X

* Tikai kopā ar automātisko ugunsaizsardzības sistēmu apkalpošanu

 Pakalpojuma cena tiek noteikta individuāli, ņemot vērā šādus kritērijus: 

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu Jūsu uzņēmuma ergonomikas auditam, sazinieties ar mums!

 Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu?: 

  • Pieredzējuši un kompetenti speciālisti ar speciālu aprīkojumu šo darbu veikšanai;
  • Individuāla pieeja katram klientam;
  • Darbus ieplānosim un veiksim klientam ērtā laikā;

 Ieguvumi: 
  • Izpildītas LVS 446:2021 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasības.
 Papildus jautājumu gadījumā un pieteikt evakuācijas apgaismojumu pārbaudes pakalpojumu sazinieties ar mums! 
Printēt lapu
E-veikals