Ugunsdrošība būvniecībā

Ugunsdrošo durvju montāža

Pieteikties pakalpojumam

 Kāpēc ir nepieciešamas ugunsdrošās durvis? 

Ugunsdrošajās konstrukcijās vietās, kur nepieciešams pārvietoties cilvēkiem, vai veikt apkopi dažādiem inženiertīkliem vai automātikām, ir nepieciešams izbūvēt veramas ailes. Un tā kā šīs ailas nedrīkst samazināt esošo būvkonstrukciju ugunsizturību, tad Latvijas Būvnormatīvs LBN201-15 “būvju ugunsdrošība” punkts 51. nosaka: Ugunsdrošās sienās un ugunsdrošās konstrukcijās esošo ailu (logu, durvju, vārtu vai lūku) aizpildījumu minimālo ugunsizturību, kas norādīta šī būvnormatīva pielikuma 1. tabulā.

Ugunsizturības klasifikācija tiek noteikta saskaņā ar LVS EN 13501-2 piemērojamo standartu, bet ugunsdrošās durvis gājēju ejās, saskaņā ar Eiropas Savienības harmonizēto standartu LVS EN 16034.

 Kur meklēt palīdzību, ja  nepieciešamas ugunsdrošo durvju montāža? 

Lai palīdzētu klientiem nodrošināt tiesību aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz ugunsdrošo durvju montāžu, FN-SERVISS drošības ekspertu komanda ir izstrādājuši kompleksu risinājumu, kas palīdzēs ietaupīt laika un finanšu resursus.

Nepieciešamības gadījumā pirms mērījumu veikšanas, FN-SERVISS speciālisti veic objekta apsekošanu, lai sagatavotu veicamo darbu sarakstu un tāmi.

 Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu? 

  • Pieredzējuši un sertificēti speciālisti;
  • Individuāla pieeja katram klientam;
  • Bezmaksas konsultācijas ikvienam FN-Serviss klientam;
  • Augstas kvalitātes būvizstrādājumi;
  • Darbus ieplānosim un veiksim klientam ērtā laikā.

 Ieguvumi: 

  • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
  • Izpildītas Latvijas būvnormatīvu  201-15 “Būvju ugunsdrošības”  prasības;
  • Samazināts ugunsgrēka izplatīšanās  risks.

Papildus jautājumu gadījumā un pieteikt pakalpojumu:

E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv

Tālrunis: 67556799

Printēt lapu
E-veikals