Ugunsdrošība uzņēmumos

Ugunsdzēsības aparātu apkope

Pieteikt pakalpojumu

Ugunsdzēsības aparāts ir populārākais ugunsaizsardzības līdzeklis, kas ļauj vienkārši un efektīvi nodzēst ugunsgrēku vai aizdegšanos to sākuma stadijā.

Līdzīgi kā jebkura citu ierīci, ugunsdzēsības aparāts ir regulāri jāpārbauda, lai tas ir darba kārtībā.

Огнетушитель – самое популярное средство пожарной защиты, используемое при тушении пожара или возгорания на его начальных стадиях.

Как и любое другое устройство, огнетушитель следует регулярно проверять, чтобы убедиться, что он находится в рабочем состоянии.

Ugunsdzēsības aparātu uzturēšanu darba kārtībā reglamentē Ministru kabineta noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kas nosaka:

  • ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope  jāveic atbilstoši ražotāju tehnisko noteikumu prasībām, bet ne retāk kā 1 reizi 5 gados.

Поддержание огнетушителей в рабочем состоянии регулируется Постановлением Кабинета Министров № 238 «Правила пожарной безопасности», которым установлено:

  • техническое обслуживание огнетушителей должно проводиться в соответствии с требованиями технических регламентов заводов-изготовителей, но не реже одного раза в 5 лет.

Kur veikt kvalitatīvu ugunsdzēsības aparātu apkopi?

FN-SERVISS Latvijā ir izveidojis plašāko ugunsdzēsības aparātu apkalpošanas tīklu – 2 stacionārie apkopes punkti un 15 mobilie ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti, kas ļauj  klientiem nodrošināt:

 

  • Pakalpojuma pieejamību visā Latvijā;
  • Kvalitatīvu servisu un atbilstību Ugunsdrošības noteikumu prasībās;
  • Konkurētspējīgas cenas.

Где выполнить качественное техническое обслуживание огнетушителей?

FN-SERVISS  создала самую большую сеть обслуживания огнетушителей в Латвии –  2 стационарных пункта обслуживания и  15 мобильных пунктов обслуживания огнетушителей , что позволяет клиентам предоставлять:

  • Услуги по всей Латвии;
  • Качественное обслуживание и соблюдение требований Правил пожарной безопасности;
  • Конкурентные цены.

Līdz 30.06.2023 ugunsdzēsības inventāra apkopei izdevīgi nosacījumi

Atlaides kods: Drošība20

Nestrādājošs pirmās nepieciešamības ugunsaizsardzības līdzeklis ir sliktāk nekā vispār neesošs.

Neriskē ar dzīvībām – piesaki ugunsdzēsības aparātu pārbaudi TAGAD!

Ņemot vērā ugunsdzēsības aparātu skaitu un tilpumu, inventāra apkopes cena tiek aprēķināta individuāli.

До 30.06.2023 Выгодные условия для обслуживания пожарного инвентаря

Код скидки: Drošība20

Неработающее средство пожарной безопасности первой необходимости хуже, чем его отсутствие.

Не рискуйте своей жизнью – подайте заявку на проверку огнетушителей СЕЙЧАС!

С учетом количества и объема огнетушителей  цена обслуживания инвентаря рассчитывается индивидуально.

Svarīgi! Īpašais piedāvājums ir spēkā līdz 30.06.2023. Tas neattiecas uz iepriekš veiktām rezervācijām. Atlaides nesummējas.

ВажноСпециальное предложение действует до 30.06.2023. Это не относится к предыдущим заявкам. Скидки не суммируются.

Printēt lapu
E-veikals