Ugunsdrošība būvniecībā

Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu aizdares

Pieteikties pakalpojumam

 Kāpēc ir nepieciešamas ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu aizdares? 

Ugunsdrošības noteikumi un Latvijas būvnormatīvs LBN 201-15 nosaka, ka ugunsdrošos šķēršļos neblīvās vietās aizdara ar ugunsizturīgiem blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem. Ugunsdrošie blīvējošie materiāli konstrukciju neblīvas vietas  aizsargā no aizdegšanās, pārdegšanas, pārogļošanās vai cita veida bojājumiem ugunsgrēka gadījumā.

Ugunsdrošo būvkonstrukciju pārbaude nepieciešama, lai novērtētu esošā tehniska stāvokļa atbilstību un esamību,  kas nodrošinātu ēkas ugunsaizsardzību ugunsgrēka laikā.

 Kur meklēt palīdzību, ja  nepieciešamas ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu aizdares? 

Lai palīdzētu klientiem nodrošināt tiesību aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu aizdarēm, FN-SERVISS drošības ekspertu komanda ir izstrādājuši kompleksu risinājumu, kas palīdzēs ietaupīt laika un finanšu resursus.

Nepieciešamības gadījumā pirms mērījumu veikšanas, FN-SERVISS speciālisti veic objekta apsekošanu, lai sagatavotu veicamo darbu sarakstu un tāmi.

 Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu? 

  • Pieredzējuši un sertificēti speciālisti;
  • Individuāla pieeja katram klientam;
  • Bezmaksas konsultācijas ikvienam FN-Serviss klientam;
  • Augstas kvalitātes būvizstrādājumi;
  • Darbus ieplānosim un veiksim klientam ērtā laikā.

 Ieguvumi: 

  • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
  • Izpildītas Latvijas būvnormatīvu  201-15 “Būvju ugunsdrošības”,  231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija” prasības;
  • Samazināti ugunsgrēka riski, ko var izraisīt bojātas ugunsdrošās būvkonstrukcijas

Papildus jautājumu gadījumā un pieteikt pakalpojumu:

E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv

Tālrunis: 67556799

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu aizdarēm:

Kādas ir   19.04.2016 MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasības attiecībā uz ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu aizdarēm?

8. punkts- Atbildīgā persona nodrošina objektu un teritoriju ar tādiem konstruktīvajiem elementiem, inženiertīkliem, elektroinstalāciju, ugunsdrošībai nozīmīgām inženiertehniskām sistēmām un ierīcēm, kas atbilst normatīvajos aktos par būvniecību noteiktajām ugunsdrošības prasībām.

11. punkts – Būvkonstrukcijas ugunsaizsarglīdzekļa bojājuma vietu vai tās ugunsdrošo īpašību zudumu novērš.

12. punkts – Ugunsdrošās konstrukcijas neblīvo vietu aizdara ar blīvējošiem, dūmus necaurlaidīgiem materiāliem, kuriem ir atbilstoša normatīvajos aktos par būvniecību noteiktā ugunsizturības robeža.

Kam paredzētas ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu aizdares?

Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu aizdares paredzētas dūmu, uguns, gāzes un ūdens izplatībai starp telpām, turklāt iztur ārkārtas apstākļus. Piemēram, ja rodas ugunsgrēks, ugunsdrošie blīvējumi iztur ne tikai karstumu, bet arī vibrācijas un kustības ēkā, tādēļ šos materiālus izmanto visās mūsdienu būvnormatīviem atbilstošās ēkās – gan tās ceļot, gan atjaunojot un restaurējot, gan situācijās, kad tiek uzlabota to ugunsdrošība.

Kur iegādāties ugunsdrošos blīvējošos materiālus?

Ugunsdrošos blīvējošos materiālus varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Ugunsdrošie blīvējošie materiāli konstrukcijas aizsargā no aizdegšanās, pārdegšanas, pārogļošanās un cita veida bojājumiem. Tādēļ, ja šobrīd būvējat ēku vai veicat tās ugundrošības uzlabošanas darbus, ugunsdrošos blīvējošos materiālus aicinām iegādāties FNserviss.lv!

Printēt lapu
E-veikals