Ugunsdrošība uzņēmumos

Mehānisko ventilācijas sistēmu tehniskā stāvokļa pārbaude

Mehānisko ventilācijas sistēmu tehniskā stāvokļa pārbaude un tīrīšana

Pamatojoties uz 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšana ir obligāta un regulāra procedūra, kas jāveic ikvienam, lai nepieļautu uguns izplatīšanos ēkā.

PĀRBAUDES UN TĪRĪŠANAS REGULARITĀTE

Mehānisko ventilācijas sistēmu tehnikā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu veic reizi piecos gados.(19.04.2016 MK Noteikumu nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 91.punkts) Ja mehāniskās ventilācijas sistēmas nosūc degtspējīgas gāzes, tvaikus vai putekļus, ir sprādziendrošā izpildījumā, un to aprīko ar aizsargierīcēm, kas nepieļauj svešķermeņu iekļūšanu sistēmā, tad šādas ventilācijas sistēmas pārbauda un tīra ne retāk kā reizi gadā.(19.04.2016 MK Noteikumu nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 94.punkts)

Lai palīdzētu klientiem nodrošināt tiesību aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu, FN-SERVISS drošības ekspertu komanda ir izstrādājusi kompleksu risinājumu, kas palīdzēs ietaupīt laika un finanšu resursus:

  • Mehānisko ventilācijas sistēmu apsekošana objektā
  • Mehānisko ventilācijas sistēmu pārbaude un tīrīšana

Mehānisko ventilācijas sistēmu apsekošana objektā notiek izmantojot video zondes iekārtu “Duct Control Manual”, ar kuru tiek veikta ventilācijas sistēmas foto un video fiksācija.

Ventilācijas sistēmu tīrīšanas darbi tiek veikti ar Lifa Air Ltd aprīkojumu, kas sastāv no tīrīšanas iekārtām ar dažādu diametru birstēm, negatīvā spiediena mašīnu, kas neitralizē tīrīšanas procesā iegūto piesārņojumu un video zondes iekārtu “Duct Control Manual”, ar kuru tiek veikta ventilācijas sistēmas foto un video fiksācija pirms un pēc darbu veikšanas.

Kā notiek mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšana ar Lifa Air iekārtām?

Pieteikt pakalpojumu

Pakalpojuma cena tiek aprēķināta individuāli, un tā tiek noteikta pēc mehānisko ventilācijas sistēmu apsekošanas objektā.

Ja pēc objekta apsekošanas, ventilācijas sistēmas tīrīšanas darbus klients uztic veikt FN-SERVISS speciālistiem, tad apsekošanas maksa netiek piemērota.

Lai saņemtu savu individuālo piedāvājumu, sazinieties ar mums!

Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu?

  • Pieredzējuši un kompetenti speciālisti, kas ieguvuši Lifa Air Ltd sertifikātu darbā ar ventilācijas sistēmas tīrīšanas iekārtām
  • Individuāla pieeja katram klientam
  • Darbus ieplānosim un veiksim klientam ērtā laikā. 

Ieguvumi:

  • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības
  • Samazināts ugunsgrēka risks, ko var izraisīt neiztīrītas mehāniskās ventilācijas sistēmas
  • Tīrs gaiss

Papildus jautājumu gadījumā un pieteikt mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudes un tīrīšanas pakalpojumus:

E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv

Tālrunis: 67556799

Biežāk uzdoti JAUTĀJUMI un ATBILDES par mehānisko ventilācijas sistēmu stāvokļa tehnisko pārbaudi, apskati un tīrīšanu

Kāpēc ir  svarīga ventilācijas sistēmu profesionāla kopšana un uzturēšana darba kārtībā?

Slikts gaiss samazina ražību

Lai ik dienas nodrošinātu pilnvērtīgu cilvēka ķermeņa funkcionēšanu, vidēji nepieciešams apēst 1 kg barības, izdzert 2 litri ūdens, un ieelpot ap 15 000 litrus gaisa. Tātad cilvēks katru dienu ieelpo un caur plaušām izfiltrē milzīgu gaisa apjomu. Arī gaisa piesārņojums caur plaušām nonāk cilvēka ķermenī. Tādēļ gaisa kvalitāte ir ļoti būtisks priekšnosacījums cilvēka pašsajūtai un veselības stāvoklim. Īpaši tas attiecas uz telpām, jo aptuveni 70-90% no sava laika cilvēki pavada telpās un tieši tur rodas lielākās problēmas ar kvalitatīva gaisa saņemšanu. It īpaši tas ir svarīgi pilsētās, kur arī ārējā gaisa kvalitāte nebūt nav tā spožākā. Nekvalitatīvs gaiss traucē pilnvērtīgi nodoties darbam un alerģiskiem cilvēkiem var izraisīt veselības problēmas. Bieži sūdzības par vidi ir saistītas ar gadījumiem, kad biroja darbinieks neierodas darbā slimības dēļ. Kopā ar darba efektivitātes un produktivitātes zudumu, tas darba devējam nozīmē lielu naudas summu zaudējumus. Īpaši tas attiecas uz tirdzniecības centriem, sabiedriskās ēdināšanas iestādēm, ražošanas un biroju ēkām.

Par to, ka komfortu sabiedriskās telpās nodrošina svaigs un tīrs gaiss, nevienam šaubu nav. Lai izvairītos no gaisa piesārņojuma, telpās regulāri kopj grīdas un tās vēdina, izvadot izlietoto iekštelpu gaisu un pievadot svaigu gaisu no ārpuses. Tomēr vēdināšanas laikā gaisā esošie putekļi un cita veida piesārņojums pakāpeniski nosēžas uz ventilācijas kanālu sieniņām un grīdas. Rezultātā dažu gadu laikā gaisa ievades un izvades kanālos var uzkrāties liels daudzums putekļu, mikrobu un dažāda veida netīrumu.

“Speciālisti, kas rūpējas par ventilācijas kanāliem, ikdienā sastopas ar dažādām problēmām – daudzas ventilācijas sistēmas nefunkcionē, daudzas nav tīrītas kopš palaišanas ekspluatācijā. To apstiprina arī zinātniskie pētījumi. Vairākos pētījumos pierādīts, ka HVAC (apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas) sistēma var pati par sevi piesārņot gaisu, jo tai trūkst pienācīgas apkopes. Tādēļ ventilācijas sistēmu tīrīšana un balansēšana ir svarīga apkopes darbība, lai novērstu veselības problēmas telpās. Pie reizes tīrīšana un balansēšana arī uzlabo sistēmas energoefektivitāti.” atzīmē Natālija Sokolova, “FN-Serviss” valdes locekle.

 

Kāpēc ventilācija ir obligāti jākopj un jāuztur darba kārtībā?

Ventilācijas sistēmas slotas caurules

Apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu tīrīšanas nozare ir relatīvi jauna, un tā līdz šim bija vairāk fokusēta uz tīrīšanu ugunsdrošības iemeslu dēļ, visbiežāk virtuves taukvielu izvades kanāliem. Taču daudzas Eiropas valstis, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu tīrīšanu pieprasa higiēnas apsvērumu dēļ. No Eiropas Standartiem noteikti ir jāpiemin EN15780:2011 “Kanālu darbi – Ventilācijas sistēmu tīrība” (esošajās ēkās) un EN 15240:2010 Ēku energoefektivitāte — Vadlīnijas gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudei. Savukārt detalizētākas vadlīnijas apkures, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes vajadzībām un tīrīšanas kvalitātei var atrast Eiropas ventilācijas higiēnas asociācijas (EVHA) izdotajās “Taukvielu izvades caurules tīrīšanas vadlīnijās”.

No Eiropas normatīvo aktu prasībām atgriežoties pie nacionālās likumdošanas normām, jāatzīmē ir 19.04.2016 MK noteikumi Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi”, 90. un 91. punkti, kas paredz sekojošo: “Mehāniskās ventilācijas sistēmu un dabīgās ventilācijas kanālu tīra, lai nepieļautu uguns izplatīšanos būvē. Mehāniskās ventilācijas sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaudi un tīrīšanu veic reizi piecos gados.” atzīmē Natālija Sokolova, “FN-Serviss” valdes locekle.

Tomēr kā rāda prakse, tad ar normatīvos aktos paredzēto ventilācijas sistēmu tīrīšanas regularitāti bieži vien ir par maz. Īpaši tas attiecas uz virtuves un rūpnieciskās izvades ventilācijas kanāliem ar intensīvu noslogojumu, kas var kļūt ugunsbīstami jau pēc dažu mēnešu lietošanas. Tādēļ, vadoties pēc ventilācijas kanālu noslogojuma, Eiropas savienības rekomendētajos normatīvos katra veida ventilācijas kanāliem ir paredzēts savs tīrīšanas laiks. Latvijā šie normatīvi vēl nav pieņemti, tomēr labs saimnieks savus ventilācijas kanālus tīrīs atbilstoši reālajai vajadzībai. Īpaši tas svarīgi ir slimnīcās, kur gaisā koncentrējas daudz bīstamas baktērijas.

 

Kādas ir biežāk sastopamās kļūdas mehānisko ventilācijas sistēmu un kanālu tīrīšanas procesā?

Cits jautājums ir, kā tīrīt? Ventilācijas sistēmu higiēna vēl arvien ir relatīvi jauns temats, un tam izmantotā tehnoloģija vēl arvien ir attīstības stadijā. Nozare ietver salīdzinoši nelielus uzņēmumus, kas parasti strādā valsts līmenī. Daudzos gadījumos tīrīšanas darbu uzņēmēji izmanto aprīkojumu, kas izgatavots citiem mērķiem, t.i., tīrīšanas rezultāts ir ļoti vājš. Tradicionāli izmantotie putekļu sūcēji arī var nebūt efektīvi. Somu Profesionālās Veselības Institūta 2010. gadā publicētajā pētījumā “Cleanliness and cleaning of HVAC in hospital wards”(“Tīrība un HVAC tīrīšana slimnīcu nodaļās”) bija norādīts, ka pētījuma laikā tika atklātas vairākas problēmas ventilācijas sistēmās. Piemēram, vairāki HVAC kanālu tīrīšanas procesi izraisīja piesārņojuma izplatīšanos iekštelpu gaisā.

Īpaši dzesēšanas siju tīrīšana ar putekļu sūcēju izrādījās galvenais piesārņojuma avots. Ja tīrīšana tika veikta bez dezinfekcijas, pirms un pēc tīrīšanas mikrobu paraugi uzrādīja pretrunīgus rezultātus. Tātad ir ne tikai jātīra, bet arī jādara tas kvalitatīvi. Lietu sarežģī tas, ka ventilācijas padeves un izvades sistēmu ikdienas tīrīšanai darba vietās ir nepieciešamas jaunas prasmes un īpašs aprīkojums. Līdz ar to tas izmaksā vairāk nekā parastie tīrīšanas pakalpojumi un ēku īpašnieki bieži vien negrib pasūtīt ventilācijas sistēmu higiēnisko tīrīšanu. Netīrot ventilācijas sistēmu netiek izmantota lieliska iespēja iekštelpu gaisa kvalitātes uzlabošanai. Nevēlēšanās veikt regulāru apkopi bieži noved pie tā,  ka higiēniskais tīrīšanai ir par vēlu un ir jāmaina visa ventilācijas sistēma.

Ventilācijas sistēmas iekārtas tīrīšanai

Kādu ventilācijas sistēmu tīrīšanas aprīkojumu izvēlas profesionāļi?

Lifa Air ventilācijas sistēmu tīrīšanas iekārtas – somu kvalitāte un garantija

“Kanālu tīrīšanas aprīkojuma un pakalpojumu tirgus darbojas visā pasaulē. Arī Latvijā ir ienācis ražotājs, kura profesionālās ventilācijas kanālu tīrīšanas iekārtas nodrošina mūsdienīgu ventilācijas tīrīšanu, kas apmierina visjaunākās higiēnas prasības. Tas ir Somijas ražotājs Lifa Air, kas specializējas mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšanas metožu un aprīkojuma izstrādāšanā un ražošanā. Lifa Air ir viens no nedaudzajiem ražotājiem, kam ir ISO 9001 kvalitātes un ISO14001 vides standarti, un kas, sadarbībā ar Somijas tehniskās izpētes centru VTT, ir izstrādājis vairākas uzlabotas metodes problēmām, kuru risināšana iepriekš bija šķituši neiespējama.” stāsta Natālija Sokolova, “FN-Serviss” valdes locekle.

 

Lifa Air apskates kameras ir profesionālas iekārtas, kas var darboties taisnstūrveida un apaļos kanālos, kā arī vertikālos un horizontālos. Videokameras aprīkojumu var izmantot arī ierīču vadīšanai tīrīšanas procesa laikā. Apskates laikā veikto vizualizāciju var uzreiz ierakstīt. Komplektā ietilpst iekārtas piesārņojuma diagnosticēšanai, ventilācijas iekārtas zemspiediena radīšanai un gaisa tīrīšanai, kā arī iekārtas ventilācijas šahtu tīrīšanai.

Ventilācijas vadu diagnostikai izmanto vairākas ierīces, piemēram, LifaComb  – nerūsējošo tērauda mitrās plēves biezuma mērītāju, kas mēra netīrumu vai tauku biezumu ar 25 mikronu precizitāti. Video endoskops Visual Optics izmanto jaunas apskates iespējas attēla uzņemšanai un gaismas regulēšanai ar to pašu vadības bloku. Vertikāliem un nelieliem horizontāliem kanāliem izmanto krāsu videokameru LifaDrop. Lai veiktu diagnostiku, izmanto arī Lifa DuctCleaner robotus, kas aprīkoti ar minikamerām. Piemēram, DuctControl ir pārvietojams apskates komplekts vertikāliem un maziem, horizontāliem kanāliem, kas ietver LifaDrop kameru, pārnēsājamu lauka bloku, TFT krāsu monitoru, 25 m videokabeli, vadības bloku, kursorsviras vadības bloku un stikla šķiedras stieņus. DuctControlMini komplekts ietver arī Lifa DuctTruck minitraktoru. Diagnostikas iekārtas var brīvi komplektēt no vajadzīgām komponentēm.

Papildus informāciju par Lifa Air produktiem varat atrast šeit.

Kā tiek organizēta ventilācijas kanālu tīrīšana?

Modernas ventilācijas kanālu tīrīšanas ierīces bieži ir roboti, kas dodas iekšā ventilācijas ejās un ar speciālām birstītēm apstrādā kanālu sieniņas. Tajā pat laikā speciālas gaisa uzsūcējiekārtas, kā izturīgās tērauda Lifa Hepa Clean 4000 vai Lifa Hepa Clean 2500, kas nodrošina to, ka visi netīrumi, kas tīrīšanas laikā tiek noberzti no ventilācijas kanāla, tiek pilnībā neitralizēti. Iekārtas noder arī gaisa tīrīšanai celtniecības un renovācijas darbos. Vairākposmu filtrācijas sistēma izstrādāta tā, ka katru filtru var viegli nomainīt. Tas samazina nomaiņai nepieciešamo laiku un izmaksas. Iekārtām ir vairākas ražības pakāpes un atvieglota iespēja pievienot dažādiem ventilācijas kanāliem.

Piemēram, lielu kanālu tīrīšanai izmanto Lifa Combi Clean 40, kas ir jaudīga, pneimatiska iekārta apaļu un kantainu ventilācijas kanālu tīrīšanai, piemērota kanāliem, kuru izmērs ir no 20 -120 cm. Tā aprīkota ar uzgaļiem kanālu pārklājumu smidzināšanai. Lai CombiClean 40 darbotos ir nepieciešams kompresors ar gaisa plūsmas līmeni 300-600 l/min. Kāta garums ir 40 m, kas ļauj iztīrīt līdz pat 75 m garu kanālu. Ierīce tiek darbināta izmantojot rokas vadību. Rotācijas virziena maiņa dod lietotājam iespēju vadīt birsti caur kanālu līkumiem. Birste tiek noturēta vietā, pateicoties pneimatiskajam birstes centralizētājam Lifa Central Control PNEU40. Iekārtai ir pieejama videokamera, kas ļauj tīrīšanas laikā TV monitorā pārbaudīt darbu rezultātu. Izmantojot ķīmiskos uzgaļus, iespējama tieša aerosolu uzklāšanu tīrīšanai, dezinfekcijai vai kanālu pārklājošu vielu izsmidzināšanai. Šķīdumiem nepieciešamo zema spiediena smidzināšanas piederumu piestiprina tīrīšanas iekārtai. Toties Lifa Special Cleaner 20 ir piemērota mazu kanālu tīrīšanai. Tai ir 20 m gara, lokana tīrīšanas ass. Iekārta pneimatiski darbināma ar pedāļa mehānismu un iespējams izmantot rokas vadības ierīce (Lifa Hand Control SC2).

Apzinoties svaiga gaisa kvalitātes nozīmi, likumdošanas prasības, FN-Serviss drošības eksperti izvēlējās iegādāties un strādāt ar Lifa Air mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšanas aprīkojumu. Jāatzīst, tās bija investīcijas, taču ieguldītie līdzekļi attaisnoja sevi. Lifa Air aprīkojums ne tikai nodrošina kvalitāti tīrīšanas procesā, bet ir ārkārtīgi parocīgs un ērts tehniskajiem meistariem, kas veic mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšanas procesu. Sīkāk par FN-SERVISS piedāvājumu mehānisko ventilācijas sistēmu tīrīšanai varat apskatīt šeit.

Vai mehānisko ventilācijas sistēmu uzturēšana būs svarīga arī nākotnē?

Roku rokā ar zinātni

Iekštelpu gaisa kvalitāte ir tā vides problēma, par kuru pasaules mērogā diskutē arvien vairāk. Ventilācijas sistēmu higiēna vēl arvien ir relatīvi jauns temats. Lifa Air ir viens no pasaules vadošajiem droša un tīra iekštelpu gaisa produktu un aprīkojuma ražotājiem. Tas ne tikai specializējas HVAC ventilācijas higiēnā, ēku renovācijas drošībā un higiēnā, kā arī dažādiem nolūkiem izmantotās uzlabotās gaisa tīrīšanas iekārtu ražošanā. Piedevām, LIFA ir ļoti produktīvas attiecības ar akadēmisko pasauli. Ne velti uzņēmums ik gadu investē ilgtermiņa pētījuma programmās un produktu attīstībā aptuveni 10% no sava apgrozījuma. Tādējādi ne tikai Lifa Air aprīkojums ir izstrādāts, testējot nozari. Arī pats darba rezultāts tiek testēts un apstiprināts ar zinātniskām metodēm. Par šo tehnoloģiju izstrādi “Lifa Ventilācijas tīrīšanas koncepts apaļiem un taisnstūrveida gaisa padeves un izvades kanāliem un gaisa apstrādes iekārtām” ir saņēmis vairākus starptautiskus patentus. Zinātniskie pētījumi stādīti priekšā vairākos zinātniskos pasākumos, piem., konferencē “Veselīgas ēkas “(Healthy Buildings) Singapūrā (skat.: www.hb2003.org ) un profesionālajās savienībās, piem., Eiropas ventilācijas higiēnas asociācijā EVHA (skat. www.evha.eu ) un Starptautiskajā virtuves izvades kanālu tīrīšanas asociācijā (skat. www.ikeca.org ).

Printēt lapu
E-veikals