Ugunsdrošība uzņēmumos

Lapa ugunsdzēsības krānu un aprīkojuma pārbaude

Ugunsdzēsības krāni un to aprīkojums sastāv no:

  • ugunsdzēsības krāna;
  • ugunsdzēsības šļūtenes;
  • ugunsdzēsības stobra;
  • ugunsdzēsības krānu kastes.

Ugunsdzēsības krāni un to aprīkojums nodrošina alternatīvu ūdens apgādes sistēmu un ļauj dzēst ugunsgrēku, bez ugunsdzēsēju mašīnas un tehnikas. Ugunsdzēsības krānu un tā aprīkojuma uzstādīšanu Latvijā reglamentē Latvijas būvnormatīvs LBN 221-15 “Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija”. FN-SERVISS ir izplatītājs Latvijā SUPRON 3 ražotajām ugunsdzēsības krānu kastēm un to aprīkojumam, kas atbilst Eiropas standarta LVS EN 671 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas” prasībām.

Ugunsdzēsības krānu kastu uzturēšanu darba kārtībā reglamentē Ugunsdrošības noteikumi un Eiropas standarta LVS EN 671-3 „Stacionārās ugunsdzēsības sistēmas. Šļūteņu sistēmas. 3. daļa: Šļūteņu spoles ar puscietu šļūteni un šļūteņu sistēmas ar plakanu šļūteni ekspluatācija” prasībām.

Pieteikties pakalpojumam

auto izbraukuma ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti

Ugunsdzēsības krānu un tā aprīkojuma pārbaude ir jāveic vienu reizi gadā.

FN-SERVISS strādā vairāk kā 12 meistari, kas ir apmācīti veikt ugunsdzēsības krānu un tā aprīkojuma pārbaudes un ir sertificēti atbilstoši LVS EN 671-3 prasībām. Visi meistari ir aprīkoti ar atbilstošiem instrumentiem un mēriekārtām, lai veiktu ugunsdzēsības krānu un tā aprīkojuma pārbaudes visā Latvijā. Katru gadu atkārtoti tiek veikta visu meistaru atestācija par ugunsdzēsības krānu un tā aprīkojuma pārbaudēm.

Piedāvājam veikt arī Ugunsdzēsības šļūteņu spiedienizturības pārbaudes. Par atbilstību un sniegtajām garantijām vairāk var uzzināt spiežot šeit.

FN-SERVISS veic ugunsdzēsības krānu un tā aprīkojuma pārbaudes šādu ražotāju aprīkojumam:

  • SUPRON 3,
  • BOXMET,
  • GRAS u.c.

Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krānu novieto īpašā skapī vai nišā, krānam pievieno šļūteni un stobru. Iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada krāna šļūtenes garums ir vismaz 20m. Šļūtenei pievienotais stobrs nodrošina kompaktu strūklu un ir noslēdzams. Uz ugunsdzēsības krāna skapja durvīm norāda krāna kārtas numuru, vienoto ārkārtas palīdzības izsaukumu numuru 112, kā arī izvieto ugunsdzēsības krānu uzlīmi:

Luminiscējoša uzlīme, zīme "Ugunsdzēsības krāns ar šļūteni"

Iekšējie ugunsdzēsības krāni atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem Nr.238
“Ugunsdrošības noteikumi” ir jāpārbauda ne retāk kā vienu reizi gadā.

Pārbaudes laikā ir jāieslēdz krāns un jāveic gan ražības (plūsmas), gan spiediena mērījumi ar speciālu mēriekārtu.

Pie ugunsdzēsības krāna izvieto informāciju par veikto pārbaudi:

Zaļa tabula ugunsdzēsības krānu pārbaudei

Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu?

Ugunsdzēsības krānus un tā aprīkojumu varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Papildus informāciju par ugunsdzēsības krānu un tā aprīkojuma produkciju varat meklēt arī ražotāja SUPRON3 mājas lapā http://www.supron.pl/en/ .

Printēt lapu
E-veikals