Ugunsdrošība uzņēmumos

Pamatojoties uz 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, elektroinstalācijas, tai skaitā, zemējuma un zibensaizsardzības ierīces, pārbaude ir jāveic reizi 10 gados, bet, ja objektā vai teritorijā ir:

 • sprādzienbīstama vide – reizi divos gados;
 • ķīmiski agresīva vide – reizi gadā.

Lai palīdzētu klientiem nodrošināt tiesību aktos noteikto prasību izpildi attiecībā uz elektroinstalāciju pārbaudēm, FN-SERVISS drošības ekspertu komanda ir izstrādājuši kompleksu risinājumu, kas palīdzēs ietaupīt laika un finanšu resursus:

 1. Elektroinstalācijas izolācijas pretestības pārbaude
 2. Cilpas fāze-nulle pilnās pretestības pārbaude
 3. Zemējumietaises pretestības un zemējumvadu nepārtrauktības saites pretestības pārbaude
 4. Zibensaizsardzības sistēmas pārbaude
 5. Elektroinstalācijas kontaktu savienojumu pārbaude ar termokameru
 6. Pārbaudes akta sagatavošana, ko paraksta sertificēts speciālists

Klientu drošībai un ērtībām piedāvājam arī šādus pakalpojumus:

 • Elektroinstalācijas shēmu sagatavošana
 • Brīdinājuma uzlīmju līmēšana uz elektrosadalnēm
 • Elektrosadalņu attīrīšana no putekļiem/netīrumiem
 • Neekspluatētas elektroinstalācijas demontāža
 • Konstatēto neatbilstibu novēršana
 • Atkārtota elektroinstalācijas pārbaude pēc neatbilstību novēršanas un akta sagatavošana

Nepieciešamības gadījumā pirms mērījumu veikšanas, FN-SERVISS speciālisti veic objekta apsekošanu, lai sagatavotu veicamo darbu sarakstu un tāmi.

Pieteikties pakalpojumam

Pakalpojuma cena tiek aprēķināta individuāli, ņemot vērā veicamo darba apjomu Objektā.

Lai saņemtu savu individuālo piedāvājumu, sazinieties ar mums!

Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu?

 • Pieredzējuši, kompetenti un sertificēti speciālisti
 • Individuāla pieeja katram klientam
 • Darbus ieplānosim un veiksim klientam ērtā laikā.

Ieguvumi:

 • Izpildītas 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības
 • Samazināts ugunsgrēka risks, ko var izraisīt elektroinstalācijas bojājumi.

Papildus jautājumu gadījumā un pieteikt elektromērījumu pārbaudi:

E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv

Tālrunis: 67556799

Printēt lapu
E-veikals