Ugunsdrošība uzņēmumos

Lapa ugunsdzēsības hidrantu pārbaude

Ugunsdzēsības hidranti nodrošina iespēju ugunsdzēsības tehnikai ugunsgrēka gadījumā piekļūt pie pastāvīga ūdens avota, lai nodrošinātu nepārtrauktu ugunsgrēka dzēšanu, līdz tā pilnīgai nodzēšanai. Ugunsdzēsības hidrantu uzstādīšanu Latvijā reglamentē Latvijas būvnormatīvs LBN 222-15 “Ūdensapgādes būves”.

Ugunsdzēsības hidrantu uzturēšanu darba kārtībā reglamentē Ugunsdrošības noteikumu prasības.

Ugunsdzēsības hidrantu pārbaude ir jāveic vienu reizi gadā.

FN-SERVISS meistari ir apmācīti un ar iepriekšēju darba pieredzi, lai veiktu ugunsdzēsības hidrantu pārbaudi. Visi meistari ir aprīkoti ar atbilstošiem instrumentiem un mēriekārtām, lai veiktu ugunsdzēsības hidrantu pārbaudes.

No 12.03.2020 stājās spēkā jauns LVS Standarts  LVS 187:2020 “Nacionālās prasības ugunsdzēsības hidrantu projektēšanai, izbūvei, nodošanai ekspluatācijā”

Pieteikties pakalpojumam

Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu?

FN-SERVISS veic Rīgas, Maskavas un Talinnas tipa hidrantu pārbaudes.

Ugunsdzēsības hidrantu kolonnas varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Printēt lapu
E-veikals