Ugunsdrošība uzņēmumos

Lapa ugunsdzēsības aparāta utilizācija

Pieteikties pakalpojumam

Lai palīdzētu klientiem nodrošināt Atkritumu apsaimniekošanas likuma 17.panta prasības, kas uzliek par pienākumu bīstamo atkritumu radītājam vai valdītājam parūpēties par to savākšanu un apsaimniekošanu, FN-SERVISS speciālisti ir sagatavojuši piedāvājumu:

normatīvo aktu prasībām neatbilstošu ugunsdzēsības aparātu savākšana un utilizācija.

Saskaņā ar 19.04.2011 MK noteikumu Nr.302 “Noteikumi par atkritumu klasifikatoru un īpašībām, kuras padara atkritumus bīstamus” 3.punktu

Atkritumus uzskata par bīstamiem, ja tiem piemīt vismaz viena no regulas Nr.1357/2014 pielikumā minētajām īpašībām.

Piesakot pakalpojumu, varēsiet būt droši par to, ka neatbilstošais ugunsdzēsības inventārs tiek savākts un apsaimniekots atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai.

 

Lai uzzinātu vairāk par piedāvājumu un izcenojumiem, sazinieties ar mums!

Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu?

Printēt lapu
E-veikals