Ugunsdrošība uzņēmumos

Evakuācijas plānu ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietas izstrāde

Pieteikties pakalpojumam

Evakuācijas plāni nepieciešami ikvienā publiskā objektā, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem un, lai to izstrādātu pareizi, ir nepieciešamas speciālas zināšanas gan par ugunsdrošības prasībām, gan par tehniskajiem apzīmējumiem un plāna izveidi. Pie katras iebrauktuves teritorijā, kurā ir ugunsdzēsības ūdensņemšanas vieta, izvieto ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas (Teritorijas plānu). Lai jūsu objektā būtu pilnīgi precīzi evakuācijas plāni un ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas, uzticiet šo pienākumu FN-SERVISS speciālistu komandai!

 Evakuācijas plāni. 

Saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumu prasībām publiskos objektos, kuros var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, ir jāizstrādā evakuācijas plāns. Evakuācijas plāni jāizstrādā atbilstoši Latvijas valsts standarta LVS 446 prasībām. Evakuācijas plāni jāizvieto redzamās vietās, lai tie būtu viegli pamanāmi un saprotami.

Aicinām Jūs sazināties ar mūsu speciālistiem un pasūtīt evakuācijas plāna izstrādi. Tas tiks izveidots atbilstoši visām normatīvo aktu prasībām, Jūsu izvēlētajā formātā un telpās izvietots tik eksemplāros, cik tas nepieciešams ievērojot likumu prasības.

Evakuācijas plānus izstrādājam A2, A3 un A4 formātos, kā arī lielākos, nestandarta izmēros. Pēc Jūsu izvēles radīsim arī īpaši lielu izmēru plānus, kuri būs redzami arī no daudzu metru attāluma.

 Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas (Teritorijas plāni) 

Ugunsdrošības noteikumi nosaka, ka objektos ar savu teritoriju, kuros ir objektam piederīgi ugunsdzēsības hidranti vai ūdens ņemšanas vietas, pie iebrauktuves teritorijā jāizstrādā un jāizvieto Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēma (teritorijas plāns), kurā apzīmē iebraukšanas un izbraukšanas virzienus, kā arī ūdens ņemšanas vietu lokāciju.

Ja arī Jūsu objektā nepieciešams izstrādāt Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu (teritorijas plānu), aicinām sazināties ar mūsu speciālistiem un uzticēt šo darbu Fnserviss.lv. Izstrādātajā Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmā tiks ietvertas visas normatīvos aktos noteiktās prasības, turklāt nodrošinām arī shēmu izvietošanu objekta teritorijā.

Būtiski!

  • Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmas izmēram ir jābūt vismaz 1 x1 m lielam. Pēc klienta pasūtījuma izgatavojam arī citos lielākos, kā arī nestandarta formātos;
  • A3 un A4 izmēra evakuācijas plāniem varat iegādāties rāmīšus mūsu veikalos un e-veikalā. Skatīt piedāvājumu šeit.
  • Piedāvājam laminēšanas pakalpojumus A3 un A4 izmēra Evakuācijas plāniem.
  • Evakuācijas un Ugunsdzēsības ūdensņemšanas vietu izvietojuma shēmu (teritorijas plānu) izstrādi FN-SERVISS veic atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām, to izvietošana Objektos tiek organizēta klientam ērtā laikā.

Pieteikties pakalpojumam: +371 67 556 799

Printēt lapu
E-veikals