Ugunsdrošība būvniecībā

Pārzāģēts dēlis ar apdegušu galu
 Koka konstrukciju ugunsdrošā apstrāde 

Koka būvkonstrukciju pretuguns apstrāde ar antipirēnu vai ugunsdrošo laku samazina konstrukciju degtspēju, padarot koka konstrukcijas par grūti degošām.

Koka konstrukciju ugunsdrošo apstrādi reglamentē Ugunsdrošības noteikumi un Latvijas būvnormatīvs LBN 201-10. Antipirēns un ugunsdrošā laka paredzēta  apstrādei slēgtās koka būvkonstrukcijās, kuras nav pakļautas tiešai atmosfēras nokrišņu iedarbībai.

FN-SERVISS veic ugunsdrošo apstrādi ar antipirēniem INWOOD FIRE ,

FAP, KA-1U un ar ugunsdrošo laku UNITHERM WOOD (AWR). Apstrādātjām koka konstrukcijām tiek nodrošināta ugunsaizsardzība un tās iegūst ugunsreakcijas klasi B-s1,d0  vai C-s1,d0.

Antipirēnu un ugunsdrošo laku varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk

 Metāla konstrukciju ugunsdrošā apstrāde 

Metāla būvkonstrukciju pretuguns apstrāde ugunsdrošo krāsu vai vati paildzina metāla konstrukciju ugunsizturības robežu sākot no R15 – R240 (15 minūtes līdz 240 minūtes). Ugunsdrošā krāsa un ugunsdrošās putas tiek lietotas tērauda ugunsdrošo konstrukciju ugunsizturības robežas paaugstināšanai, tādu, kā kolonnas, sijas, šķēršļi un citi konstrukciju spēka elementi. Metāla konstrukciju ugunsdrošo apstrādi reglamentē Latvijas būvnormatīvs LBN 201-10.

 Metāla konstrukciju ugunsdrošā apstrāde ar ugunsdrošo krāsu. 

Piedāvājam veikt metāla konstrukciju apstrādi ar Vācijā ražotām ugunsdrošajām krāsām UNITHERM, kuru ugunsizturības robeža sasniedz R120 (2 stundas vai 120 minūtes).

UNITHERM ir plānkārtas ugunsaizsardzības pārklājuma sistēma tērauda nesošajām konstrukcijām, kas saputojas, iedarbojoties

Pieteikties pakalpojumam

siltuma plūsmai ugunsgrēka apstākļos. Siltuma iedarbības rezultātā izveidojās ugunsizturīgas putas ar zemu siltuma vadītspēju pazemina nesošās tērauda konstrukcijas temperatūras pieaugšanas ātrumu. Pārklājumam ir augsta raksturojuma stabilitāte un ilgs kalpošanas laiks (vairāki gadu desmiti).

Ugunsdrošo krāsu UNITHERM var pielietot tērauda konstrukcijām, kas tiek ekspluatētas, esot atmosfēras iedarbībai, augstam mitruma līmenim, lauku, pilsētas, rūpniecības un jūras atmosfēras apstākļos, tāpat telpu iekšienē. Ugunsizturīgā materiāla UNITHERM sausā slāņa biezums ir atkarīgs no minētā metāla konstrukcijas biezuma un tiek noteikts pēc testēšanas pārskata un aprēķinātā masivitātes koeficienta.

Ugunsdrošo krāsu metālam varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

 Metāla konstrukciju ugunsdrošā apstrāde ar ugunsdrošo vati. 

Piedāvājam veikt metāla konstrukciju apstrādi ar ugunsdrošo vati ARMOTHERM (PROTEC FLAME) vai DOSSOLAN. Apstrādāto metāla konstrukciju ugunsaizsardzība var tikt palielināta līdz R240 (4 stundām vai 240 minūtēm)

Ar ugunsdrošo vati var apstrādāt visa tipa metāla konstrukcijas kolonnas, sijas, fermas utt.  Ugunsdrošās vates biezums ir atkarīgs no minētā metāla konstrukcijas biezuma un tiek noteikts pēc testēšanas pārskata un aprēķinātā masivitātes koeficienta.

Printēt lapu
E-veikals