Ugunsdrošība uzņēmumos

Vīrietis ar ugunsdzēsības aparātiem

Ugunsdzēsības aparāti ir populārākais ugunsaizsardzības līdzeklis. Ugunsdzēsības aparāts ir vienkāršs un efektīvs līdzeklis, kas ļauj nodzēst ugunsgrēku vai aizdegšanos to sākuma stadijā, kas savukārt ir pats svarīgākais faktors materiālo un cilvēkresursu zaudējumu samazināšanai. Ugunsdzēsības aparātu lietošanu Latvijā reglamentē Ugunsdrošības noteikumi.

Ugunsdzēsības aparātus, līdzīgi kā jebkuru ierīci, ir jāuztur darba kārtībā, jo nestrādājošs pirmās nepieciešamības ugunsaizsardzības līdzeklis ir sliktāk kā vispār neesošs. Ugunsdzēsības aparātu uzturēšanas gatavā stāvoklī reglamentē MK noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” nosakot, ka ugunsdzēsības aparātu Tehniskā apkope jāveic atbilstoši ražotāju tehnisko noteikumu prasībām, bet ne retāk kā 1 reizi 5 gados.

Saskaņā ar ražotāju tehniskajiem noteikumiem pamatā visiem ugunsdzēsības aparātiem Latvijā ugunsdzēsības aparātu tehniskā apkope jāveic ne retāk kā 1 reizi gadā, savukārt 1 reizi 5 gados jāveic ugunsdzēsības aparātu atvēršana un labošana, vienlaikus pārpildot vai nomainot dzēšanas vielu, kā arī nomainot dilstošās ugunsdzēsības aparātu detaļas palaišanas mehānismos – blīves un vārstus.

Pieteikt pakalpojumu

auto izbraukuma ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti

FN-SERVISS Latvijā ir izveidojis plašāko ugunsdzēsības aparātu apkalpošanas tīklu. FN-SERVISS Latvijas teritorijā ir 2 stacionārie apkopes punkti un 15 mobilie ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti, kas ļauj mums saviem klientiem nodrošināt:

  • Konkurētspējīgas cenas.
  • Vienmēr pieejamu pakalpojuma visā Latvijā.
  • Kvalitatīvu servisu, atbilstību un augstas kvalitātes prasības.

FN-SERVISS ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti atbilst Latvijas standarta LVS 402  „Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti – Vispārējās prasības” prasībām. Vienlaikus tie nodrošina ražotāju tehnisko noteikumu izpildi. Ugunsdzēsības aparātu apkopes punktu atbilstība tiek vērtēta iekšējos auditos reizi mēnesī. Papildus katru gadu sertifikācijas institūcija „Bureau Veritas” veic FN-SERVISS ugunsdzēsības aparātu apkopes punktu sertifikāciju.

Lai nodrošinātu kvalitatīvu servisu, katru gadu  tiek veikta arī visu ugunsdzēsības aparātu apkopes meistaru atestācija. Uzņēmumā un ugunsdzēsības aparātu apkopes punktos ir ieviesta ISO 9001:2015 „Kvalitātes vadības sistēma”.

Par atbilstību un sniegtajām garantijām vairāk var uzzināt spiežot šeit.

FN-SERVISS veic ugunsdzēsības aparātu apskati, tehnisko apkopi, atvēršanu/labošanu, remontu, hidraulisko pārbaudi (spiediena izturības pārbaudi), ievērojot:

  • Ražotāju tehniskos noteikumus.
  • 19.04.2016 MK noteikumus Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”.
  • Eiropas standartu LVS EN 3-7 „Pārnēsājamie ugunsdzēsības aparāti. 7. daļa: Īpašības, veiktspējas prasības un testa metodes”.
  • Eiropas standartu LVS EN 1866-1 “Pārvietojamie ugunsdzēsības aparāti. 1.daļa: Īpašības, veiktspējas prasības un testa metodes”.

Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu?

Jaunus ugunsdzēsības aparātus varat iegādāties mūsu veikalos Rīgā un Valmierā, vai arī ērtākiem pirkumiem izmantot E-veikalu. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Printēt lapu
E-veikals