Ugunsdrošība uzņēmumos

 Kādēļ jāveic objektu ugunsdrošības sistēmu pārbaude? 

 • Saskaņā ar 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 123. punktu ugunsaizsardzības sistēmu pastāvīgi jāuztur darba kārtībā un jāekspluatē atbilstoši ekspluatāciju regulējošo normatīvo aktu un ražotāja prasībām.
 • Pēc ugunsaizsardzības sistēmas iedarbošanās vai bojājuma konstatēšanas gadījumā tās darbspēja jāatjauno pēc iespējas īsākā laikā.
 • Šajos noteikumos minēto prasību izpildi var veikt pati Objekta atbildīgā persona vai deleģēt šo pienākumu speciālistam. Pasaules tendences rāda, ka ugunsaizsardzības sistēmu uzraudzība tiek uzticēta kompetentām institūcijām, kas spēj nodrošināt sistēmas darbības algoritmu pārbaudi, identificēt problēmas un, protams, sniegt risinājumu tehnisku bojājumu novēršanai.

Pieteikties pakalpojumam

 FN-SERVISS veic pārbaudi šādām ugunsdrošības sistēmām: 

 • Automātiskām ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijām
 • Automātiskām dūmu izvades sistēmām vai aizskaru sistēma
 • Automātiskām balss ugunsgrēka izziņošanas sistēmām
 • Automātiskām ūdens ugunsdzēsības sistēmām
 • Automātiskām gāzes, pulvera vai aerosola ugunsdzēsības sistēmām
 • Ugunsdzēsības iekšējo ūdensvada sistēmām (sūkņu stacijām, ugunsdzēsības šļūteņu sistēmām)

 

 Jūsu ieguvumi, uzticot objektu ugunsdrošības sistēmu pārbaudi kompetentam partnerim: 

 • Uzņēmums ir savlaicīgi sagatavots valsts pārraudzības institūciju inspekcijām.
 • Uzņēmums apzina esošos un potenciālos riska avotus ugunsaizsardzības sistēmas darbībā un var realizēt reālus pasākumus šo risku samazināšanai.
 • Izpildītas likumdošanas prasības attiecībā uz ugunsaizsardzības sistēmu ekspluatācijas kārtību.
 • Automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas darbspēja var kalpot, kā spēcīgs arguments nosakot ēkas apdrošināšanas prēmijas likmi.

Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu?

Papildus jautājumu gadījumā sazinieties ar mums!

E-pasts: fnserviss@fnserviss.lv

Tālrunis: 67 556 799

Printēt lapu
E-veikals