Ugunsdrošība uzņēmumos

Pieteikt pakalpojumu

Ik gadu ugunsnelaimes piedzīvo vairāki simti uzņēmumu. Iespējamie ugunsgrēka riski mēdz būt dažādi, un tie atšķiras no objekta atrašanās vietas un uzņēmuma darbības specifikas. Vai jūsu iestāde atbilst ugunsdrošības noteikumu prasībām?

FN-Serviss eksperti uzsver, ka ugunsdrošību noteikumu ievērošana visiem uzņēmumiem ir ne tikai obligāta prasība, bet arī nopietns ugunsdrošības priekšnosacījums.

Pieaiciniet speciālistu, kurš ir kompetents ugunsdrošības jautājumos! Viņš spēs ne vien norādīt uz problēmām un trūkumiem sistēmā, bet arī palīdzēt saprast un ieteikt risinājumus, lai uzlabotu situāciju.

Lai palīdzētu Jums izveidot ugunsdrošu darba vidi, esam radījuši pakalpojumu  UGUNSDROŠĪBAS AUDITS.

 UGUNSDROŠĪBAS AUDITA mērķis: 

Veicot objekta apsekošanu,  precīzi noteikt iespējamos ugunsgrēka riskus un sniegt rekomendācijas un risinājumus drošas vides radīšanai.

 KĀDĒĻ JĀVEIC UGUNSDROŠĪBAS AUDITS? 

Saskaņā ar 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi” 180.1.7. punktu Ugunsdrošības instrukcijā jānorāda iespējamie ugunsgrēka izcelšanās riski un preventīvie pasākumi to mazināšanai.

FN-SERVISS, izvērtējot uzņēmuma darbības specifiku un vajadzības, veic trīs līmeņu auditu.

Pirmā līmeņa ugunsdrošības audits

  • Objekta apsekošana
  • Ugunsdrošības inventāra atbilstības noteikšana
  • Vienreizēja telefoniskā konsultācija ar UD speciālistu pēc audita akta nodošanas Ugunsdrošības dokumentācijas atbilstības pārbaude
  • Cenu piedāvājums trūkstošā ugunsdrošības inventāra iegādei un dokumentācijas izstrādei

Otrā līmeņa ugunsdrošības audits

  • Objekta apsekošana
  • Ugunsdrošības inventāra atbilstības noteikšana
  • Vienreizēja telefoniskā konsultācija ar UD speciālistu pēc audita akta nodošanas Ugunsdrošības dokumentācijas atbilstības pārbaude
  • Objekta evakuācijas plānu atbilstības pārbaude (tiek veikta, ja ir pieejami aktuālie evakuācija plāni)
  • Cenu piedāvājums trūkstošā ugunsdrošības inventāra iegādei un dokumentācijas izstrādei
  • Vienreizēja telefoniskā konsultācija ar UD speciālistu pēc audita akta nodošanas

Trešā līmeņa ugunsdrošības audits

  • Objekta apsekošana
  • Ugunsdrošības inventāra atbilstības noteikšana
  • Vienreizēja telefoniskā konsultācija ar UD speciālistu pēc audita akta nodošanas Ugunsdrošības dokumentācijas atbilstības pārbaude
  • Objekta atbilstības vērtējumu atbilstoši LVS446, LBN, Civilās aizsardzības likumam un Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likumam
  • Cenu piedāvājums trūkstošā ugunsdrošības inventāra iegādei un dokumentācijas izstrādei
  • Ugunsdrošības audita ziņojums par foto fiksācijām par konstatētajām neatbilstībām objektā
  • Identificēti iespējami ugunsgrēka riska avoti un rekomendācijas to novēršanai
  • Vienreizēja klātienēs konsultācija ar UD speciālistu pēc audita akta nodošanas
 UGUNSDROŠĪBAS AUDITA ieguvumi: 

  • Uzņēmums ir savlaicīgi sagatavots valsts pārraudzības institūciju pārbaudēm;
  • Uzņēmums apzina potenciālos riska avotus un var realizēt reālus pasākumus riska samazināšanai;
  • Iespējams sagatavot specifisku, objektam pielāgotu audita aktu, kuru uzņēmuma atbildīgais speciālists izmanto ikgadējai objekta ugunsgrēka riska līmeņa uzraudzībai;
  • Profesionāli sagatavots ugunsgrēka riska novērtējums var kalpot kā spēcīgs arguments, nosakot ēkas apdrošināšanas prēmijas likmi.

Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu?

Pakalpojuma cena tiek noteikta individuāli, ņemot vērā objekta platību un darba specifiku.

Lai saņemtu savu individuālo piedāvājumu, sazinieties ar mums!

Printēt lapu
E-veikals