Ugunsdrošība uzņēmumos

Balta trauksmes signalizācija pie griestiem

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas (turpmāk tekstā ugunsdzēsības signalizācijas) iedalās:

 • Konvencionālajās (analogajās) ugunsdzēsības signalizācijas sistēmās.
 • Adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmās.

Konvencionālās (analogās) ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas rekomendējam uzstādīt nelielos objektos, kur nav jāuzstāda liels skaits ugunsdzēsības signalizācijas detektoru. Konvencionālās (analogās) ugunsdzēsības signalizācijas pamatprincips ir, ka ugunsdzēsības signalizācijas detektori tiek sadalīti pa zonām (cilpām), kas ļauj ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas kontrolpanelim ugunsgrēka vai bojājuma gadījumā identificēt zonu (telpu kopumu, Piemēram: 1,2,3 kabinets – zona Nr.1), kurā ir ugunsgrēks vai bojājums.

Pieteikties pakalpojumam

Adrešu ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas rekomendējam uzstādīt objektos, kur jāuzstāda liels skaits ugunsdzēsības signalizācijas detektoru vai ir svarīgs paaugstināts drošības līmenis. Adrešu ugunsdzēsības signalizācijas pamatprincips ir, ka katram ugunsdzēsības signalizācijas detektoram tiek piešķirta konkrēta adrese (Piemēram: detektors 001 – telpa 15), kas ļauj ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas kontrolpanelim ugunsgrēka vai bojājuma gadījumā identificēt precīzi ugunsgrēka vai bojājuma vietu.

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu uzstādīšana tiek reglamentēta un to uzstādīšana Latvijā ir obligāta veicot objekta būvniecību, rekonstrukciju vai renovāciju noteiktām ēkām atbilstoši LBN201-15 „Būvju ugunsdrošība” 7. nodaļas prasībām.

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu apkalpošana jāveic un apkalpošanas periodiskums jāizvēlas atbilstoši ražotāja tehnisko noteikumu prasībām, Ugunsdrošības noteikumu prasībām un saistošā Eiropas standarta LVS EN 54 „Ugunsgrēka atklāšanas un ugunsgrēka trauksmes sistēmas” prasībām.

Automātiskās ugunsdzēsības signalizācija ir viens no būtiskākajiem argumentiem apdrošināšanas prēmijas samazinājuma.

Standarta ugunsdzēsības signalizācijas sistēmā ietilpst:

 • Kontrolpanelis.
 • Detektori/Termokabelis (atkarībā no aizsargājamo telpu vai iekārtu specifikas).
 • Rokas trauksmes pogas.
 • Trauksmes sirēnas.
 • Kabeļi, stiprinājumi, savienojumi un palīgmateriāli.

AUS apkalpošana

Piesakiet pakalpojumu līdz 30.11.2023 un saņemiet 21% atlaidi gada abonēšanas maksai.

Papildus iespējas ugunsdzēsības signalizācijai – tehnoloģisko procesu vadība:

 • Durvju bloķēšana/atvēršana.
 • Liftu un esakaloturu bloķēšana un atvēršana.
 • Balss ugunsgrēka izzņošanas sistēmas automātiska palaišana.
 • Automātiskās ugunsdzēsības sistēmas palaišana.
 • Ventilācijas sistēmas atslēgšana.
 • Dūmu novadīšanas lūku/logu atvēršana.
 • Dažādu citu tehnoloģisko iekārtu bloķēšana/palaišana.
 • Uzstādot GSM moduli, ziņas nosūtīšana par notikušo ugunsgrēku SMS veidā
 • Savienot automātisko ugunsdzēsības signalizāciju ar BMS vadības sistēmu
 • Ugunsgrēka trauksmes un bojājuma signāla pārraidīšanu uz diennakts dežūrējošo apsardzes pulti.

Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu?

SIA „FN-SERVISS” speciālisti ugunsdzēsības signalizācijas sistēmām veic:

 • Aprēķinus un projektēšanu.
 • Montāžu.
 • Apkalpošanu.

„FN-SERVISS” speciālisti uzstāda šādas automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmu iekārtas: BENTEL, DETECTOMAT, SIEMENS, FX, UNIPOS, U.C.

Ugunsdzēsības signalizācijas detektorus, trauksmes pogas, sirēnas un rezerves barošanas akumulatorus varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Printēt lapu
E-veikals