UGUNSDROŠĪBAS INSTRUKTĀŽA

FN-SERVISS on-line sistēma Ugunsdrošības instruktāža

 KAS IR FN-SERVISS ON-LINE SISTĒMA? 

Zaļš e-apmācības cepure

Ērts un vienkāršs paņēmiens nepieciešamo zināšanu un prasmju iegūšanai ugunsdrošībā

Zaļš e-apmācības pulkstenis

Instruktāža pieejama internetā 24 stundas diennaktī – Jūs varat mācīties birojā, mājās vai ceļā

Zaļš e-apmācības globuss

Lai izmantotu FN-SERVISS on-line sistēmu, Jums ir nepieciešams dators ar interneta pieslēgumu

 KĀPĒC VAJADZĒTU IZVĒLĒTIES FN-SERVISS ON-LINE SISTĒMU? 

 • Latvijā labāko ugunsdrošības ekspertu veidots video mācību materiāls, testi;
 • Ērta atskaišu un atgādinājumu sistēma;
 • Instruktāžas žurnālu parakstīšana izmantojot drošu elektronisko parakstu – Smart-ID, E-mobile, E-paraksts;
 • Iespēja mācīties un iziet ugunsdrošības instruktāžu neklātienē, sev izdevīgā laikā 24 stundas diennaktī;
 • Individuāla pieeja katram klientam;
 • Klientu apkalpošanas speciālista atbalsts sistēmas lietotājiem;
 • Konkurētspējīga cena.

 VAI JUMS IR NĀCIES SASKARTIES AR KĀDU NO ZEMĀK NOSAUKTAJĀM PROBLĒMĀM? 

 • Netiek nodrošinātas ievadapmācības, tai skaitā ievadinstruktāža, nodarbinātajam uzsākot darba attiecības;
 • grūti vai neiespējami vienkopus sapulcēt visus darbiniekus, lai novadītu ugunsdrošības instruktāžu, vienlaikus nepārtraucot uzņēmuma pamatdarbību;
 • laika deficīts – nepietiek laiks, lai kvalitatīvi sagatavotos darbinieku instruktāžas veikšanai;
 • apmācību materiāls ir novecojis un neatbilstošs normatīvo aktu prasībām;
 • instruktāžas ir formālas un darbiniekiem neinteresantas;
 • netiek ievērota darbinieku instruktāžas regularitāte atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai;
 • ir šaubas par to, vai darbinieki zinās, kā rīkoties nelaimes gadījumā.

 APMĀCĪBU SATURS 

UGUNSDROŠĪBAS SITUĀCIJAS RAKSTUROJUMS LATVIJĀ

RĪCĪBA UGUNSGRĒKA GADĪJUMĀ

UGUNSGRĒKA ATTĪSTĪBA TELPĀS, BĪSTAMĪBAS FAKTORI

GALVENIE UGUNSGRĒKA IZCELŠANĀS IEMESLI

KĀ DZĒST AR DAŽĀDIEM UGUNSDZĒSĪBAS APARĀTIEM

 KĀ DARBOJAS FN-SERVISS ON-LINE SISTĒMA? 

 • Darbinieks SAŅEM UZAICINĀJUMU e-pastā, iziet ugunsdrošības instruktāžu.
 • Darbinieks sev ērtā laikā AUTORIZĒJAS FN-SERVISS on-line sistēmā, IZIET INSTRUKTĀŽU un NOKĀRTO TESTU.
 • Ja pārbaudījums ir veiksmīgi nokārtots, FN-SERVISS ATBILDĪGAIS SPECIĀLISTS APSTIPRINA TESTA REZULTĀTUS.
 • Darbinieks saņem uzaicinājumu PARAKSTĪT sagatavoto Ugunsdrošības instruktāžas UZSKAITES ŽURNĀLU.
 • Darbinieks paraksta Ugunsdrošības instruktāžas UZSKAITES ŽURNĀLU ar drošu elektronisko parakstu – Smart-ID, E-mobile, E-paraksts.

Zaļš e-apmācības lapa

Vienmēr aktuāls un normatīvo aktu prasībām atbilstošs apmācību materiāls

Zaļš e-apmācības ekrāns

Viegli uztverams apmācību saturs – video formāts

Zaļš e-apmācības pulkstenis

Paredzamais apmācību ilgums 45 – 60 minūtes

FN-SERVISS on-line sistēma pieejama latviešu, angļu un krievu valodā.

Papildus iespēja pievienot objekta specifisko ugunsdrošību raksturojošo informāciju katra uzņēmuma/organizācijas vajadzībām.

Pamatojoties uz 19.04.2016 MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasībām, saimnieciskās darbības objekta vai publiska objekta atbildīgā persona nodrošina ugunsdrošības instruktāžu visiem nodarbinātajiem.

INSTRUKTĀŽA DARBA VIETĀ JĀVEIC NE RETĀK KĀ REIZI GADĀ

Lai veiktu ugunsdrošības instruktāžu, atbildīgajai personai ir jāiziet speciāli kursi ugunsdrošībā pēc 20 vai 160 stundu mācību programmām.

Lai izpildītu tiesību aktos noteiktās prasības, palīdzētu vadītājiem un atbildīgajām personām nodrošināt kvalitatīvas apmācības un instruktāžu ugunsdrošībā, FN-SERVISS drošības ekspertu komanda ir izstrādājusi inovatīvu risinājumu: E-apmācības

Zaļš e-apmācības sazināties
Fn serviss darba aizsardzības instruktāža pieteikt
Zaļš e-apmācības pieteikties
Printēt lapu
E-veikals