Ugunsdrošība uzņēmumos

Saskaņā ar Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumu un 19.04.2016 Ministru Kabineta noteikumiem Nr.238, kas stājas spēkā 01.09.2016:

 • Tiesības izstrādāt ugunsdrošības instrukciju, veikt instruktāžu, praktiskās nodarbības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi ir personai, kura ir ieguvusi konkrētās jomas profesionālo izglītību vai saņēmusi apmācību šajā jomā;
 • Saimnieciskās darbības objektam un publiskam objektam, kurā var atrasties vairāk par 50 cilvēkiem, kā arī paaugstinātas bīstamības saimnieciskās darbības objektam – atbilstoši Izglītības un zinātnes ministrijas licencētai profesionālās izglītības programmai (ne mazāk par 160 stundām).

Pieteikties kursiem

 • KURSI 160 STUNDAS „UGUNSDROŠĪBA UN AIZSARDZĪBA”

Profesionālās pilnveides programmas “Ugunsdrošība un aizsardzība” apjoms ir 160 akadēmiskās stundas.

 Programmas mērķis: 

Sniegt pamatlīmeņa zināšanas un prasmes par objekta ugunsdrošību atbildīgajiem darbiniekiem, kas izstrādā ugunsdrošības instrukciju, veic ugunsdrošības instruktāžu, praktiskās mācības, ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi, kā arī veidot šo personu profesionālās kompetences, lai tās spētu organizēt nepieciešamos ugunsdrošības pasākumus ēkā, būvē, to daļās vai zemesgabalā, kā arī priekšstata līmenī iepazīstināt ar civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas jautājumiem.

 Galvenās tēmas: 

 • Ugunsdrošības noteikumi
 • Atbildība par ugunsdrošību objektā
 • Ugunsdrošības instrukcija un instruktāža
 • Ugunsaizsardzības sistēmas un ierīces
 • Civilā aizsardzība
 • Ugunsdzēsības līdzekļi
 • Iekšējā un ārējā ugunsdzēsības ūdens apgāde
 • Ugunsgrēku dzēšana, ieskaitot praktisko nodarbību laukumā klātienē

Programmā ir paredzēta arī profesionālā prakse 80 akadēmisko stundu apjomā, kuras laikā izglītojamiem būs iespēja programmas ietvaros iegūtās zināšanas pielietot praktiski, izpētot noteikta objekta atbilstību ugunsdrošību regulējušo normatīvo aktu prasībām, izstrādāt ar objekta ugunsdrošību saistītos dokumentus, attīstīt prasmes ugunsaizsardzības un ugunsdzēsības sistēmu, ugunsdrošībai nozīmīgo inženiertehnisko sistēmu un ugunsdzēsības līdzekļu darbspējas noteikšanai un nodrošināšanai.

Mācību centra “Drošība” pasniedzēji, seko nozares aktualitātēm un paši piedalās normatīvo aktu grozījumu izstrādes procesos, tāpēc izvēloties mūsu izglītības programmu, Jūs varat būt droši par to, ka saņemsiet aktuālāko informāciju ugunsdrošības jomā.

 Kam piemērotas programmā apgūtās zināšanas? 

Personas, kas atbild par objekta ugunsdrošību iestādē, organizācijā vai komercsabiedrībā, vada ugunsdrošības instruktāžas un/vai praktiskās nodarbības, izstrādā ar ugunsdrošību saistītus dokumentus, veic ugunsdzēsības hidrantu un iekšējā ugunsdzēsības ūdensvada pārbaudi

Cena: EUR 190 

(Saskaņā ar likumu par PVN 52.panta pirmās daļas 12.punktu ar PVN nodokli neapliekamie pakalpojumi).

  Dalības maksā iekļauts: 

 • izdales materiāli;
 •  praktiskā ugunsdzēšanas nodarbība;
 •  apliecības izgatavošana.

 Apmācību datumi 2023. gadā: 

160 stundu kursu “Ugunsdrošība un aizsardzība” grupa Nr. 4

14, 15, 21, 22, 28, 29. augusts un 4, 5, 11. septembris – Nodarbības ar pasniedzējiem, tiešsaistē  MS Teams platformā, no plkst. 9.00-16.15

12. septembris – Praktiskās nodarbības,  klātienē FN-SERVISS telpās,  Brīvības gatvē 204b, Rīgā.

  13. – 22. septembris –  Profesionālās prakses periods (80 akad.st.)

  25. septembris – Prakses darba nodošanas termiņš

26. septembris  – Noslēguma eksāmens, e-vidē jūsu izvēlētajā laikā starp plkst. 9.00-20.00.

160 stundu kursu “Ugunsdrošība un aizsardzība” grupa Nr. 5

2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30. oktobris – Nodarbības ar pasniedzējiem, tiešsaistē  MS Teams platformā, no plkst. 9.00-16.15

31. oktobris – Praktiskās nodarbības,  klātienē FN-SERVISS telpās,  Brīvības gatvē 204b, Rīgā.

  1. – 10. novembris –  Profesionālās prakses periods (80 akad.st.)

  13. novembris – Prakses darba nodošanas termiņš

14. novembris  – Noslēguma eksāmens, e-vidē jūsu izvēlētajā laikā starp plkst. 9.00-20.00.

160 stundu kursu “Ugunsdrošība un aizsardzība” grupa Nr. 6

6, 7, 13, 14, 21, 22, 27, 28. novembris un 4. decembris – Nodarbības ar pasniedzējiem, tiešsaistē  MS Teams platformā, no plkst. 9.00-16.15

  5. decembris – Praktiskās nodarbības,  klātienē FN-SERVISS telpās,  Brīvības gatvē 204b, Rīgā.

  6. – 18. decembris –  Profesionālās prakses periods (80 akad.st.)

  18. decembris – Prakses darba nodošanas termiņš

19. decembris  – Noslēguma eksāmens, e-vidē jūsu izvēlētajā laikā starp plkst. 9.00-20.00.

Instruktāžu uzskaites žurnālus varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Printēt lapu
E-veikals