Ugunsdrošība uzņēmumos

Objekta plānojuma shēmas izstrāde

Pieteikties pakalpojumam

 Saskaņā ar Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma 13.panta 4.daļu: 

Objekta īpašnieks  vai tiesiskais valdītājs ir atbildīgs par:

 • Objekta plānojuma shēmas izstrādāšanu, tajā norādot ēku, telpu un inženierbūvju izvietojumu, elektroapgādes, ūdensapgādes, gāzes vai degvielas apgādes atslēguma punktus, bīstamo iekārtu atrašanās vietas;
 • Objekta iekšējo reglamentējošo dokumentu izstrādāšanu;
 • Objektā nodarbināmo iepazīstināšanu ar iekšējiem reglamentējošiem dokumentiem;
 • Objekta plānojuma shēmu, to kopiju uzglabāšanu objektā un iekšējos reglamentējošajos dokumentos noteikto prasību ievērošanas kontroli.

 Lai palīdzētu klientiem izpildīt normatīvo aktu prasības, piedāvājam: 

 • Izstrādāt Objekta plānojuma shēmu atbilstoši LVS 446:2021 "Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums" prasībām.
 • Izgatavot Objekta plānojuma shēmu uz PVC vai kompozīta materiāla plāksnes.
 • Izvietot Objekta plānojuma shēmas objektā atbilstoši normatīvo aktu prasībām.

 Lai sagatavotu objekta plānojuma shēmu, ir nepieciešama informācija: 

 • Teritorijas plānojums un inventarizācijas lieta;
 • Elektrības atslēgšanas punkta atrašanās vieta/s;
 • Gāzes atslēgšanas punkta atrašanās vieta/s;
 • Ūdensapgādes/kanalizācijas atslēguma punkta atrašanās vieta/s;
 • Degvielas atslēguma punkta atrašanās vieta/s;
 • Tehnoloģisko procesu atslēguma punkta atrašanās vieta/s;
 • Bīstamo iekārtu atrašanās vieta/s;
 • Plānojumā shēmā izvietojuma vietu “Jūs atrodaties šeit”.

 Būtiski nosacījumi, ko ņemt vērā pie objekta plānojuma shēmas izstrādes: 

 • Objekta plānojuma shēmu izstrādā  A2, A3, A4 vai citā formātā.
  Rekomendējam objekta plānojuma shēmu izstrādāt A3 vai lielākā formātā, lai informācija būtu viegli uztverama un pārredzama.
 • Objekta plānojuma shēmu apstiprina objekta vadītājs vai par civilās aizsardzības atbildīgā persona.
 • Ja objektā atrodas divstāvu un/vai vairāk stāvu ēka, Objekta plānojuma shēmu pa stāviem drīkst apvienot vienā vai katram stāvam izstrādāt atsevišķu shēmu.
  Galvenais kritērijs – informācijai ir jābūt viegli uztveramai un pārredzamai.
 • Objekta plānojuma shēmā jānorāda precīza objekta plānojuma shēmas izvietojuma (atrašanās) vieta.

 Kur ir jāizvieto vai jāuzglabā objekta plānojuma shēma? 

 • Brīvi pieejamā vietā, piemēram pie iebraukšanas teritorijā vai pie apsardzes personāla, vai objekta ieejas.
  Rekomendējam shēmas kopiju ievietot «Ugunsdrošības dokumentācijas» mapē, kur glabājas citi aktuālie dokumenti.
 • Var papildus uzglabāt elektroniski.
 Cik maksā objekta plānojuma shēmas izstrāde? 
PakalpojumsA4 (210x297)A3 (297x420)A2 (420x594)
Shēmas izstrāde34,7657,0375,12
 Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu? 

 • Pieredzējuši un kompetenti speciālisti;
 • Individuāla pieeja katram klientam;
 • Darbus ieplānosim un veiksim klientam ērtā laikā;

 Ieguvumi: 
 • Izpildītas “Civilās aizsardzības un katastrofas pārvaldīšanas likuma” un LVS 446:2021 “Ugunsdrošībai un civilajai aizsardzībai lietojamās drošības zīmes un signālkrāsojums” prasības.
 Papildus jautājumu gadījumā un pieteikt objekta plānojuma shēmas izstrādi: 
Printēt lapu
E-veikals