Ugunsdrošība būvniecībā

BEZRŪPJU KOMPLEKTS UGUNSDROŠĪBA

Bezrūpju komplekts ugunsdrošībā – pakalpojumu komplekts, ko izstrādājuši FN-SERVISS drošības eksperti ugunsdrošības paaugstināšanai uzņēmumos. Tas palīdz ietaupīt laiku un finanšu resursus.

AUDITS BŪVOBJEKTĀ

Būvobjekta un tam pieguļošās teritorijas atbilstības vērtējums atbilstoši 19.04.2016 MK noteikumu nr.238 “Ugunsdrošības noteikumu”, LVS446 un LBN 201 -15 normām.
Audita slēdziens palīdz būvdarbu veicējam apzināt potenciālos riska avotus un realizēt pasākumus riska samazināšanai.

KONSTRUKCIJU UGUNSAIZSARDZĪBA

Koka konstrukciju ugunsdrošā apstrāde ar antipirēnu vai ugunsdrošo laku, lai samazinātu konstrukciju degtspēju.

Metāla konstrukciju ugunsdrošā apstrāde  ar ugunsdrošo krāsu, lai paildzinātu metāla konstrukciju ugunsizturības robežu.

Ugunsdrošie blīvējumi –  pasīvās ugunsaizsardzības sistēmas un risinājumi, kas aizsargā ēku no aizdegšanās, pārdegšanas, pārogļošanās vai cita veida bojājumiem ugunsgrēka gadījumā.

Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Printēt lapu
E-veikals