Būvniecība

 • Ugunsdrošība būvniecībā: Pakalpojumi
 Mūsu pakalpojums sevī ietver: 

 • Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu aizdares;
 • Ugunsdrošās dūmu izvadīšanas sistēmas;
 • Metāla būvkonstrukciju ugunsaizsardzība;
 • Koka būvkonstrukciju ugunsaizsardzība;
 • Betona un mūra būvkonstrukciju ugunsaizsardzība;
 • Ugunsdrošo durvju montāža;
 • Auduma ugunsaizsardzība.

 Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu? 

 • Pieredzējuši un sertificēti speciālisti;
 • Individuāla pieeja katram klientam;
 • Bezmaksas konsultācija ikvienam FN-Serviss klientam;
 • Augstas kvalitātes būvizstrādājumi;
 • Darbus ieplānosim un veiksim klientam ērtā laikā.

 Ieguvumi: 

 • Samazināts ugunsgrēka izplatīšanās risks;
 • Izpildītas  MK noteikumu Nr.238. „Ugunsdrošības noteikumi” prasības;
 • Izpildītas Latvijas būvnormatīvu  201-15 “Būvju ugunsdrošības”, 231-15 “Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija”.

Pakalpojuma cena tiek aprēķināta individuāli, ņemot vērā būvkonstrukciju veidu, nepieciešamo ugunsizturību, materiālu izvēli, piekļuvi montāžas vietai.

Lai saņemtu savu individuālo piedāvājumu, sazinieties ar mums!

BEZRŪPJU KOMPLEKTS UGUNSDROŠĪBA

Bezrūpju komplekts ugunsdrošībā – pakalpojumu komplekts, ko izstrādājuši FN-SERVISS drošības eksperti ugunsdrošības paaugstināšanai uzņēmumos. Tas palīdz ietaupīt laiku un finanšu resursus.

AUDITS BŪVOBJEKTĀ

Būvobjekta un tam pieguļošās teritorijas atbilstības vērtējums atbilstoši 19.04.2016 MK noteikumu nr.238 “Ugunsdrošības noteikumu”, LVS446 un LBN 201 -15 normām.
Audita slēdziens palīdz būvdarbu veicējam apzināt potenciālos riska avotus un realizēt pasākumus riska samazināšanai.

KONSTRUKCIJU UGUNSAIZSARDZĪBA

Koka konstrukciju ugunsdrošā apstrāde ar antipirēnu vai ugunsdrošo laku, lai samazinātu konstrukciju degtspēju.

Metāla konstrukciju ugunsdrošā apstrāde  ar ugunsdrošo krāsu, lai paildzinātu metāla konstrukciju ugunsizturības robežu.

Ugunsdrošie blīvējumi –  pasīvās ugunsaizsardzības sistēmas un risinājumi, kas aizsargā ēku no aizdegšanās, pārdegšanas, pārogļošanās vai cita veida bojājumiem ugunsgrēka gadījumā.

Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Ugunsdrošo būvkonstrukciju un inženiertīklu aizdares
Ugunsdrošo durvju montāža
Lapa ugunsdrošība uzņēmumos pakalpojumi
Printēt lapu
E-veikals