Darba aizsardzība

Ergonomikas audits

Pieteikties pakalpojumam

Uzņēmuma darba ražīgums ir ļoti atkarīgs no darbinieku labsajūtas. Svarīgi iesaistīt darbiniekus savas darba vietas labiekārtošanā, iemācīt cilvēkus atpazīt sava ķermeņa prasības un pielāgot darba vietu tam. Kā to var nodrošināt darba devējs bez speciālām zināšanām?

Pieaiciniet speciālistu, kurš ir kompetents darba aizsardzības un ergonomikas jautājumos! Viņš spēs ne vien norādīt uz problēmām un trūkumiem sistēmā, bet arī palīdzēt saprast un ieteikt risinājumus, lai uzlabotu situāciju. Piemērojot ergonomiskās darba analīzes metožu principus savā uzņēmumā, iespējams ietekmēt tā ražīgumu un veiksmīgi cīnīties ar veselības problēmām nepiemēroto darba apstākļu dēļ.

Lai palīdzētu Jums izveidot ergonomisku darba vidi, esam radījuši jaunu pakalpojumu  ERGONOMIKAS AUDITS.

 ERGONOMIKAS AUDITA mērķis: 

Uzlabojot darba vidi, palīdzēt uzņēmumiem celt produktivitāti, darbinieku apmierinātības līmeni un sasniegt vairāk ar mazāku piepūli un mazāku risku savai veselībai un drošībai.

 ERGONOMIKAS AUDITA uzdevumi: 

 • Identificēt būtiskākās problēmas darba vidē, kas traucē darbiniekiem strādāt produktīvi, palielina kavēto darba dienu skaitu slimību dēļ, kas rada neērtības strādājot;
 • Saprast galvenās pieļautās kļūdas uzņēmuma darba organizācijā un darba vides iekārtošanā. Novērtēt nodarbināto darba pozu un kustības veicot darbu;
 • Veikt darbinieku anketēšanu un to rezultātu analīzi;
 • Informēt un izglītot darbiniekus par darba vietas pielāgošanu atbilstoši savām spējām un darba veidam;
 • Pielāgot darba vides apstākļus dažādiem darbiniekiem atkarībā no viņu dzimuma, vecuma un veselības stāvokļa, lai uzmanības centrā būtu individuāla pieeja katra darbinieka darba vietai (darba pielāgošana konkrētam darbiniekam);
 • Sniegt priekšlikumus un praktiskas rekomendācijas uzņēmumam darba vietu uzlabošanai un ergonomisko risku samazināšanai.

 ERGONOMIKAS AUDITĀ iekļauts: 

 • Intervija ar pārstāvi par to, ko pasūtītājs sagaida un kāds ir audita plāns;
 • Darbinieku anketēšana pirms audita – aptaujas anketa (google forms; visidati.lv vai citā veidā);
 • Ergonomikas lekcija;
 • Darba vietu apsekošana:
  • intervijas ar darbiniekiem;
  • darba vietu pielāgošana darbiniekam (apsekošanas laikā);
  • indikatīvie mērījumi veikšana – apgaismojums, troksnis, mitrums, temperatūra;
  • obligāto veselības pārbaužu (OVP) karšu pārbaude – pēc nepieciešamības;
 • Atskaite:
  • anketu apkopojums;
  • praktiskās rekomendācijas;
  • cenu piedāvājums papildus darba inventāram;
 • Noslēgumā FN-SERVISS speciālisti klātienē sniegs atgriezenisko saiti par ergonomikas audita rezultātiem, novērojumiem un rekomendācijām.

 ERGONOMIKAS AUDITA ieguvumi: 

 • Ergonomikas audits palīdz uzņēmumam izveidot veselībai nekaitīgu un ērtu darba vidi.
 • Darbinieks strādās ar prieku un daudz ražīgāk, ja darba vieta būs ērta;
 • Darbinieka veselība = mazāk darba kavējumu (slimības lapas);
 • Darbinieku iesaiste savas darba vietas uzlabošanā;
 • Informēti un izglītoti darbinieki veselības un ergonomikas jomās;
 • Informācija par ergonomisku aprīkojumu;
 • Nostiprināta pozīcijas darba tirgū;

 Pakalpojuma cena tiek noteikta individuāli, ņemot vērā šādus kritērijus: 

 • Darba vietu skaitu;
 • Darba specifiku. Nepieciešama informācija par to kādu darbu darbinieki veic;
 • Norādīt īpašas pašas vēlmes, problēmas, sūdzības, kuras vēlaties atrisināt audita laikā, ja tādas ir.

Lai saņemtu individuālu piedāvājumu Jūsu uzņēmuma ergonomikas auditam, sazinieties ar mums!

Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu?

Biežāk uzdotie jautājumi un atbildes par ERGONOMIKU:

Kas ir datorergonomika?

Mūsdienās praktiski neviens uzņēmums nav iedomājams bez datora izmantošanas. Tieši šī iemesla dēļ strauji attīstās tāds virziens kā datoregonomika, kas palīdz uzņēmumiem sakārtot datoriekārtojumu tā, lai darbiniekiem pielāgotu darba vietu pie datora. Nav noslēpums, ka biroja darbs ir cieši saistīts ar tādu jēdzienu kā mazkustīgums sēdoša darba dēļ. Ja pie šiem faktoriem pieskaitīt klāt vēl nepielāgotas biroja mēbeles, muskuļu sasprindzinājumu veicot darbu, neveselīgas uzkodas darba laikā, kaitīgus ieradumus un stresu, tad kopumā tas veido ļoti neveselīgus un pat kaitīgus darba apstākļus. Tieši tāpēc pasaulē strauji pieaug pieprasījums pēc ergonomiskiem risinājumiem birojos. Galvenais princips šim pasākumam ir pielāgot darba vietu individuāli katram darbiniekam, atbilstoši viņa fiziskām un garīgām spējām. Darbvietas iekārtošana atbilstoši ergonomiskiem pamatprincipiem prasa labas darba organizēšanas un rūpīgas plānošanas spējas, kā arī informācijas pieejamību, kas dažreiz pietrūkst uzņēmumiem. FN-SERVISS ergonomikas audits uzņēmumam palīdzēs izveidot veselībai nekaitīgu un ērtu darba vidi darbam pie datora un sniegs praktiskas rekomendācijas.

Kāpēc ergonomikai uzņēmumā ir nozīme?

Ieguldot finansiālus līdzekļus datorergonomikā un tādā veidā darbinieku veselībā, tas palīdz ne tikai padarīt darbu pie datora ērtu, bet ilgtermiņā ieekonomē līdzekļus. Mazinās izdevumi saistībā ar kavēto darba dienu skaitu slimību dēļ, mazinās nelaimes gadījumu, arodslimību un ar to saistīto izdevumu skaits, kā arī patērētais laiks šo problēmu risināšanā.

Kopumā ergonomika spēj palielināt uzņēmuma kapacitāti, darba kvalitāti, ceļ darbinieku apmierinātības līmeni ar darba apstākļiem un veido pozitīvu darba vidi. Labi iekārtotā darbvietā strādājošie var sasniegt daudz vairāk ar mazāku piepūli un mazāku risku savai veselībai un drošībai. Ir pierādīts, ka uzņēmuma ekonomiskie sasniegumi ir cieši saistīti ar cilvēku, viņa prasmēm un rīcību. Organizācijas attīstības pamatā ir cilvēka kapitāls. Uzņēmuma darba ražīgums ir cieši saistīts ar darbinieku darba apstākļiem un labsajūtas, ar spēju pielāgoties darba vides apstākļiem.

Kāpēc ir nepieciešams darīt visu, lai samazinātu arodsaslimšanas gadījumu skaitu darbavietā?

Arodsaslimšanas ievērojami noslogo ekonomikas sistēmu, jo no arodsaslimšanām cieš cilvēki darbspējas vecumā. Pēc Pasaules Veselības organizācijas datiem vairākās valstīs 4-5% no IKP veido ekonomiskie zaudējumi arodsaslimšanas dēļ. Turklāt vairāki pētījumi ir parādījuši, ka veselības iniciatīvas darbavietās var palīdzēt samazināt slimības dienu skaitu par 27% un uzņēmumu veselības aprūpes izmaksas par 26%. Pasaulē strauji pieaug pieprasījums pēc ergonomiskiem risinājumiem birojos. Galvenais princips šim pasākumam ir pielāgot darba vietu individuāli katram darbiniekam, atbilstoši viņa fiziskām un garīgām spējām. Darbvietas iekārtošana atbilstoši ergonomiskiem pamatprincipiem prasa labas darba organizēšanas un rūpīgas plānošanas spējas, kā arī informācijas pieejamību, kas dažreiz pietrūkst uzņēmumiem. Pirmo vietu Eiropā un arī pasaulē aizņem muskuļu skeletālās saslimšanas.

Kādēļ ir nepieciešams  samazināt darba vides ergonomiskie riskus?

Pēc Vašingtonas darba departamenta datiem biroja ergonomikas ieviešana uzņēmumā spēj samazināt vidēji par 88% zaudētas darba dienas, par 17% palielināt darbinieku produktivitāti, par 32% samazināt pieļauto kļūdu skaitu. Pētījumi ir pierādījuši, ka neierašanos darbā slimības dēļ var samazināt par 27%, un izmaksas ar 26%,  ja darba ņēmējam nodrošina atbilstošu darba vidi gan no fiziskā, gan emocionālā līmenī.

Vašingtonas darba departamenta dati - infografika

Vēl daži būtiski fakti, kas tika atklāti pētījuma rezultātā:*

 • Darba vides ergonomiskie riski par 37% palielina iespēju gūt muguras traumas.
 • Ilglaicīga strādāšana ar bojātu darba aprīkojumu par 8% palielina iespēju gūt fiziskas traumas.
 • Strādāšana troksnī par 16% palielina iespēju zaudēt dzirdi
 • Strādāšana ar kancerogēnām vielām par 9% palielina iespēju saslimt ar plaušu vēzi
 • Darba vidē piesārņots gaiss par 13% palielinās iespēja saslimt ar hroniskām plaušu slimībām
 • Darba vidē izraisītie riski- ergonomiskie, bojāts darba aprīkojums, troksnis, piesārņots gaiss, kancerogēnas vielas – palielina iespēju gūt muguras traumas, citas fiziskas traumas, dzirdes traucējumus, plaušu slimības.
 • Darba vidē izraisītie riski – putekļu, ķīmisko vielu, fizikālo faktoru, bioloģiskie, darba pārslodzes, alerģiskie un onkoloģiskie – palielina iespēju gūt muguras traumas, citas fiziskas traumas, dzirdes traucējumus, plaušu slimības.
 • Neinfekciozās slimības nogalina  aptuveni 12.2 miljonu darbspējīgu cilvēku gadā.

* Infografika, kopsavilkums  veidots saskaņā ar Pasaules Veselības organizācijas publicētiem pētījuma datiem: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/protecting-workers’-health

Klientu pieredzes stāsti un atsauksmes

Individuālos darba aizsardzības līdzekļus varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Printēt lapu
E-veikals