Darba aizsardzība

Kas ir Obligātā veselības pārbaude?

Obligātā veselības pārbaude (OVP) – ir pirmreizēja vai periodiska veselības pārbaude, kas jāapmeklē nodarbinātajiem, kuru veselības stāvokli ietekmē vai var ietekmēt veselībai kaitīgie darba vides faktori, un tiem nodarbinātajiem, kuriem darbā ir īpaši apstākļi. Šo veselības pārbaudi veic tikai arodveselības un arodslimību ārsts, izņemot gadījumus, kad persona ir nodarbināta darbā ar jonizējošā starojuma A kategorijas avotiem.

Jūsu ērtībām un drošībai piedāvājam:

Pieteikties pakalpojumam

Kā zināt, uz kuru obligātās veselības pārbaudi nosūtīt nodarbināto?

Obligāto veselības pārbaudi iedala:

  • pirmreizējā ( veic personām pirms stāšanās darbā);
  • periodiskā ( veic nodarbinātajiem periodiski atkarībā no darba vidē esošajiem kaitīgajiem faktoriem un to iespējamās iedarbības);
  • ārpuskārtas (veic nodarbinātajiem saskaņā ar LR normatīvo aktu noteiktajiem iemesliem).

Uz obligāto veselības pārbaudi nodarbināto nosūta darba devējs, galvenokārt vadoties pēc darba vides risku novērtējuma.

Kādēļ nepieciešams veikt obligātās veselības pārbaudes?

Nodarbināto obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr.219. “Kārtība, kādā veicama obligātā veselības pārbaude”.

Veselības pārbaužu veikšanu nosaka LR normatīvo aktu prasības, kā arī tas ir ieguvums gan darba devējam, gan nodarbinātajam. Primārais OVP mērķis ir nodarbināto veselības aizsardzība, tajā pašā laikā veselības pārbaude ir arī darba devēja drošība, zinot nodarbinātā veselības stāvokļa atbilstību veicamajam darbam. Veselības pārbaudes laikā tiek identificēti esoši vai potenciāli nodarbinātā veselības traucējumi ( ja tādi ir vai var rasties), kurus darba vide var radīt vai pastiprināt, vai tādi, kuri nepieļauj konkrētu darba pienākumu veikšanu, jo rada nelaimes gadījumu risku.

Kādi ir ieguvumi, darba devējam nosūtot nodarbināto veikt obligātās veselības pārbaudi?

Kvalitatīvi un regulāri veiktas obligātās veselības pārbaudes ļauj laikus atklāt kaitīgo faktoru ietekmi uz nodarbināto veselību un izstrādāt preventīvus pasākumus, lai novērstu to ietekmi, nepieļaujot nodarbināto saslimšanu, kā arī ļaujot atklāt arodslimības, ar darbu saistītas slimības un vispārēja rakstura slimības agrīnās stadijās. Tādējādi ļaujot darba devējam izvairīties no saražotās produkcijas vai sniegto pakalpojumu kvalitātes samazināšanās, kā arī darbības procesu traucējumiem un slimības atvaļinājumiem.

Ja Jums ir nepieciešams palīdzība obligātās veselības pārbaužu organizēšanā, izvēlaties sadarbību ar FN-SERVISS!

Obligātās veselības pārbaudes veikšanu nodrošinās SIA “OVP PROF” kvalificēta ārstu komisija.

Noderīgi!Individuālos darba aizsardzības līdzekļus varat iegādāties mūsu veikalos un e-veikalā. Spiediet šeit, lai skatītu sīkāk.

Kāpēc izvēlēties FN-SERVISS drošības ekspertu sagatavoto risinājumu?

Printēt lapu
E-veikals